Zakład Komunikacji Kulturowej

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1
pokój 501: telefon +48 32 200 94 31
pokój 207A: telefon +48 32 200 92 37

Kierownik

prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, prof. dr hab. Bogdan Zeler, dr hab. Ilona Copik

Doktorzy

dr Julia Legomska, dr Anna Maj, dr Barbara Orzeł

Tematyka badawcza

  • Komunikacja społeczna i jej kulturowe uwarunkowania.
  • Przemiany współczesnej komunikacji językowej,
    literackiej i medialnej.