JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Zapisy na lektoraty – studia I i II stopnia

Informacja Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla studentów
rozpoczynających lektorat języka obcego w roku akademickim 2015/2016

Informacje ogólne

Studenci kulturoznawstwa i kultur mediów I i II stopnia przypisani są do lektoratów pasma humanistyczno-społecznego. Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku.

Internetowa rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w pasmach lektoratowych realizowanych przez SPNJO jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu UL:
https://ul.us.edu.pl/catalogue.php

Test poziomujący

Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje w zapowiedzianym terminie test poziomujący zamieszczony na platformie elearningowej:
http://el2.us.edu.pl/spnjo

Student wykonuje kolejne kroki:

  • wchodzi na platformę elearningową http://el.us.edu.pl/spnjo;
  • loguje się poprzez Centralny Punkt Logowania;
  • wybiera na platformie kurs „Testy poziomujące z języków obcych” podając klucz dostępu podany w opisie kursu na głównej stronie;
  • zapoznaje się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących;
  • wypełnia ankietę;
  • wybiera i rozwiązuje testy poziomujące z języków obcych, które zna, dostępnych na danym kierunku, tj. z jednego lub kilku języków obcych.

Wynik testu poziomującego

Wyniki uzyskane z jednego lub kilku testów poziomujących z języka lub języków obcych, których student uczył się na dotychczasowych etapach kształcenia, są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej na UL:
https://ul.us.edu.pl/catalogue.php

Terminy

Rozwiązywanie testów poziomujących: do 15.09.2015 r.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony.

Rejestracja internetowa na UL:

I tura, dla studentów I roku
od 05.10.2015 od godz. 12:00 do 07.10.2015 do godz. 12:00

II tura, dla wszystkich studentów
od 09.10.2015 od godz. 12:00 do 12.10.2015 do godz. 12:00

III tura, dla wszystkich studentów
od 13.10.2015 od godz. 12:00 do 16.10.2015 do godz. 12:00

Dodatkowe informacje

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Katowice, ul Bankowa 14, Pawilon B, p. 364 (III piętro)
tel. 359-18-17
lektorat@us.edu.pl
http://www.spnjo.us.edu.pl