Wyniki ankiet studenckich

Zapraszamy studentów kulturoznawstwa i kultur mediów do zapoznania się ze zbiorczym opracowaniem wyników ankiet studenckich, dotyczących oceny pracy nauczycieli akademickich. Wyniki dostępne są na stronie: http://www.jk.us.edu.pl/zbiorcze-statystyczne-wyniki-ankiety/.