JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Wykład gościnny Piotra Zwierzchowskiego

Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach INKSI zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i pracowników oraz miłośników kina na wykład dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Kino jako źródło do badań nad kulturą PRL”, który odbędzie się 6 marca 2014, o godz. 15:00 w sali 208 (Wydział Filologiczny UŚ).

Kino jako źródło do badań nad kulturą PRL

Wykład będzie poświęcony kinu jako bezpośredniemu i pośredniemu źródłu wiedzy o kulturze PRL. Uwaga zostanie zwrócona na charakter źródła i jego „potencję informacyjną”, zostanie podjęty temat konieczności uwzględnienia specyfiki epoki, w tym także sposobu funkcjonowania kinematografii, rekonstrukcji kontekstów powstania filmu oraz ówczesnych strategii interpretacyjnych, wyjścia poza perspektywę estetyczną. Wykład będzie ilustrowany fragmentami filmów, ukazujących co, jak i gdzie w PRL jedzono i pito, wraz ze wskazaniem na ich przydatność zarówno w badaniach historycznofilmowych, jak i w antropologii praktyk kulinarnych.

Piotr Zwierzchowski

Filmoznawca, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Najbardziej interesuje go rekonstrukcja kontekstów decydujących o sensie filmowego przekazu. Główny przedmiot jego badań stanowi historia kina polskiego po II wojnie światowej, zwłaszcza socrealizm i kino lat 60. Zajmuje się także kulturą stalinowską. Autor książek, m.in.: Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu (2000), Piękny sen pedagoga. Literackie i filmowe portrety świata edukacji (2005), Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego (2005), Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej (2006), Zezowate szczęście (2006), Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (2013); redaktor i współredaktor tomów zbiorowych, m.in. Kino polskie wobec umierania i śmierci (2005), Kino polskie po roku 1989 (2007), Październik 1956 w literaturze i filmie (2010), Polskie kino popularne (2011), Kino polskie wobec II wojny światowej (2011), Polskie piśmiennictwo filmowe (2013), Kino, którego nie ma (2013), Konrad Eberhardt (2013).