JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Wybory do Samorządu Doktorantów

Zapraszamy na zebranie wyborcze, podczas którego wybrani zostaną członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (do 7 osób) na kadencję 2013/2014. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 18 listopada 2013 o godzinie 18:30 w sali 101 w budynku naszego Wydziału, przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom posiadającym status doktoranta Wydziału Filologicznego UŚ, a członkowie WRSD wybierani są w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kandydatów zgłaszać należy na zebraniu. Kandydaci poproszeni zostaną o krótkie przedstawienie się głosującym. Można również zgłosić osobę nieobecną na zebraniu – pod warunkiem dostarczenia podpisanej przez nią zgody. Następnie nowa WRSD wybierze swojego przewodniczącego oraz 2 delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w prace Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów lub pragną mieć wpływ na jej skład.