Warsztaty medialne dla naszych studentów

W dniach 23-25 maja odbędą się warsztaty medialne z Machinimy. Warsztaty poprowadzi dr Daniel Riha z Uniwersytetu Karola w Pradze, który jest gościem naszego Instytutu w ramach wymiany kadry naukowej dzięki programowi Erasmus+.

Machinima - warsztaty designu