JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Umowa partnerska INKSI z XIV LO w Katowicach

W piątek 10 marca 2017 roku o godz. 10:00 w CINIBA w Katowicach zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Henryka Sucharskiego a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna skoncentrowana przede wszystkim na komunikacji kulturowej i nowych mediach oraz innych zjawiskach w kulturze współczesnej. Uczniowie będą mieli okazję brać udział w organizowanych przez nasz Instytut wykładach, konferencjach naukowych oraz wydarzeniach studenckich.

Ze strony uczelni dokument sygnować będzie prodziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch. W imieniu XIV Liceum Ogólnokształcącego umowę podpisze z-ca dyrektora Dorota Paczyńska-Bulska. Wykład inauguracyjny dla uczniów „Informacje i wartości w życiu współczesnego człowieka” wygłosi prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ i Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej. Uczniowie wezmą też udział w warsztatach „Wyszukiwanie w labiryncie informacji” prowadzonych przez pracowników CINIBA, a także zapoznają się z budynkiem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego.

W spotkaniu udział wezmą ponadto: ze strony Uniwersytetu – zastępca dyrektora INKSI ds. promocji dr Anna Maj, koordynator INKSI ds. współpracy ze szkołami dr Julia Legomska, pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Magdalena Ochwat oraz ze strony Liceum – koordynator umowy pani Jolanta Tinel.