JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Umowa partnerska INKSI UŚ z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

W czwartek 12 stycznia 2017 roku o godz. 11:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna skoncentrowana przede wszystkim na teorii, historii i współczesnych zjawiskach kultury. Uczniowie będą mieli okazję brać udział w organizowanych przez nasz Instytut wykładach, konferencjach naukowych oraz wydarzeniach studenckich.

Ze strony uczelni dokument sygnować będzie prodziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch. W imieniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie umowę podpisze dyrektor mgr Grażyna Widera. Wykład inauguracyjny dla uczniów „Michał Grażyński wojewoda śląski, czy zasłużenie potępiany?” wygłosi dr hab. Zygmunt Woźniczka, pracownik Zakładu Teorii i Historii Kultury INKSI UŚ. W spotkaniu udział wezmą ponadto dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, zastępca dyrektora INKSI ds. promocji dr Anna Maj, koordynator INKSI ds. współpracy ze szkołami dr Julia Legomska oraz pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Magdalena Ochwat, a także zastępca prezydenta Chorzowa Wiesław Ciężkowski i dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Beata Kabza.