JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Tydzień Adaptacyjny 2014

Pierwszy tydzień roku akademickiego

Na nadchodzący tydzień przygotowaliśmy dla studentów I roku oraz dla studentów starszych lat interesującą ofertę dydaktyczną, która pozwoli Państwu przyjrzeć się możliwościom wykorzystania wiedzy kulturoznawczej i medioznawczej w praktyce, zapozna Państwa z przykładowymi badaniami prowadzonymi w Instytucie, a nowych studentów wprowadzi także w strukturę i działania Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu.

Rok akademicki (a zatem i zajęcia) rozpoczynamy 1 października. Wszystkich studentów, a zwłaszcza studentów pierwszych lat studiów, zapraszamy na dwie inauguracje – ogólnouczelnianą (1.10.) i wydziałową (7.10.) oraz na dwa spotkania: spotkanie organizacyjno-informacyjne z Dyrekcją Instytutu (2.10.) i spotkanie adaptacyjne organizowane przez pracowników Rektoratu (15.10.). Uczestnictwo w spotkaniach ma charakter obowiązkowy. Wyjaśnimy na nich wszelkie wątpliwości dotyczące logowań i organizacji życia akademickiego, zwłaszcza studenta kulturoznawstwa i kultur mediów, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, zapoznamy z najważniejszymi obowiązkami.

Oprócz tego studenci pierwszych lat studiów zobowiązani są do udziału w określonej ilości warsztatów adaptacyjnych (szczegóły dotyczące programu i sposobu rejestracji zostaną przesłane Państwu mailem). Mogą Państwo wybierać z szerokiej puli zajęć, nie wszystkie jednak się powtarzają, liczy się zatem wczesna rejestracja. Oczywiście uczestnicy warsztatów w danych godzinach są w tym czasie zwolnieni z regularnych zajęć. Muszą Państwo zebrać odpowiednią ilość zaliczeń z Tygodnia Adaptacyjnego. Studentów starszych lat również zapraszamy do zapoznania się z programem i w miarę możliwości do uczestnictwa w wybranych zajęciach w ramach cyklu Case Studies i wydarzeniach towarzyszących.

Równolegle pierwszy tydzień przeznaczony jest na dokonanie obowiązkowych rejestracji na zajęcia w systemie USOSweb. Dotyczy to zarówno studentów pierwszego roku, jak i starszych lat. Szczegóły rejestracji prześlemy w osobnej informacji oraz zamieścimy w osobnym wpisie na stronie INKSI. Proszę pilnować terminów i korzystać zwłaszcza z pierwszej tury. Rejestracje dla różnych lat i na odmienne typy zajęć rozpoczynają się w innych terminach. Dla roku pierwszego najbardziej wiążące są wyniki testu językowego, które decydują o przynależności do grup ćwiczeniowych. W tym roku przewidziano dwie tury rejestracji na wszystkie zajęcia oprócz lektoratów (tu przewidziano 3 tury, proszę jednak korzystać z pierwszej, gdyż tylko ona jest dedykowana dla naszych kierunków, pozostałe mają charakter ogólnouczelniany).

Tydzień adaptacyjny ma być swoistym wprowadzeniem Państwa do życia akademickiego, a jednocześnie pozwoli Państwu owocnie wykorzystać czas niezbędny do dokonania serii rejestracji do poszczególnych grup zajęciowych. Wszyscy wykładowcy są do Państwa dyspozycji w nadchodzącym tygodniu w godzinach przewidzianych w regularnym harmonogramie zajęć akademickich.

Ramowy harmonogram Tygodnia Adaptacyjnego

Wydarzenia – o ile nie zaznaczono inaczej – odbywają się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1.

1 października

11:00 – inauguracja uczelniana (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, aula im. Kazimierza Popiołka, ul. Bankowa 11) – od rana do 14:00 godziny rektorskie (zwolnienie z zajęć dydaktycznych)

2 października

spotkania z Dyrekcją Instytutu (sala 208):

10:00 – I LIC K (I rok studiów licencjackich w zakresie kulturoznawstwa)
11:30 – I MU KM (I rok studiów magisterskich uzupełniających w zakresie kultur mediów)
13:15 – I MU K (I rok studiów magisterskich uzupełniających w zakresie kulturoznawstwa)
15:00 – I LIC KM (I rok studiów licencjackich w zakresie kultur mediów)

3 października

9:00 – do nocy… – warsztaty i wykłady według programu szczegółowego Dni Adaptacyjnych

6 października

9:00 – 18:00 – warsztaty i wykłady według programu szczegółowego Dni Adaptacyjnych

7 października

10:00 – inauguracja wydziałowa (Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5) – godziny dziekańskie od rana do godz. 15:00 (zwolnienie z zajęć dydaktycznych)

8 października

9:00 – 16:30 – warsztaty i wykłady według programu szczegółowego Dni Adaptacyjnych

9 października

9:00 – 16:30 – warsztaty i wykłady według programu szczegółowego Dni Adaptacyjnych

15 października

14:00-17:00 – Śląskie Dni Adaptacyjne (Sala Widowiskowa nowej siedziby NOSPR, przy al. Roździeńskiego) – od 12:30 godziny dziekańskie dla studentów pierwszych lat (zwolnienie z zajęć dydaktycznych).

Rejestracje w USOSweb (harmonogram ramowy):

Rejestracje na lektoraty:

dla I roku LIC i MU kulturoznawstwa (K) i kultur mediów (KM) (logowanie dedykowane dla K i KM)
I tura: 1.10 od godz. 12:00 – 3.10 do godz. 12:00

dla wszystkich studentów (I i II LIC, I MU, logowanie otwarte dla wszystkich kierunków)
II tura: 06.10.2014 od godz. 12:00 do 08.10.2014 do godz. 12:00

dla wszystkich studentów (I i II LIC, I MU, logowanie otwarte dla wszystkich kierunków)
III tura: 13.10.2014 od godz. 12:00 – 17.10.2014 do godz. 12:00

Rejestracje na pozostałe zajęcia:

dla II i III LIC i II MU kulturoznawstwa (K) i kultur mediów (KM)
I tura: 3.10. 2014 od godz. 9:00 – 6.10.2014 do godz. 23:59
II tura: 13.10.2014 od godz. 20:00 – 16.10.2014 do godz. 12:00

dla I LIC i I MU (kulturoznawstwa (K) i kultur mediów (KM)):
I tura: 7.10.2014 od godz. 10:00 – 9.10.2014 do godz. 20:00
II tura: 13.10.2014 od godz. 20:00 – 16.10.2014 do godz. 12:00