JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Testy językowe i rejestracje na lektoraty

Studium Nauczania Języków Obcych opublikowało informacje dla studentów dotyczące rozwiązywania testów poziomujących z zakresu języków obcych i rejestracji do grup lektoratowych. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami: http://spnjo.us.edu.pl/?q=node/585. Rejestracja na zajęcia językowe rozpoczyna się od wykonania testu poziomującego poprzez platformę e-learningową. Wyniki testu determinują zaliczenie studenta do danej grupy lektoratowej (oraz zajęciowej – uwaga: nie następuje to jednak automatycznie).

Rejestracje

Studenci studiów dziennych I i II stopnia logują się na lektoraty przez platformę http://el2.us.edu.pl/spnjo, natomiast studenci studiów zaocznych I i II stopnia poprzez USOSweb.

Terminy rejestracji na lektoraty:

dla I roku LIC i MU K i KM (logowanie dedykowane dla kulturoznawstwa i kultur mediów)
I tura: 1.10 od godz. 12:00 – 3.10 do godz. 12:00

dla wszystkich studentów (I i II LIC, I MU, logowanie otwarte dla wszystkich kierunków)
II tura: 06.10.2014 od godz. 12:00 do 08.10.2014 do godz. 12:00

dla wszystkich studentów (I i II LIC, I MU, logowanie otwarte dla wszystkich kierunków)
III tura: 13.10.2014 od godz. 12:00 – 17.10.2014 do godz. 12:00.

Student wykonuje kolejne kroki:

  • wchodzi na platformę elearningową http://el2.us.edu.pl/spnjo;
  • loguje się poprzez Centralny Punkt Logowania;
  • wybiera na platformie kurs „Testy poziomujące z języków obcych” podając klucz dostępu podany w opisie kursu na głównej stronie;
  • zapoznaje się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących;
  • wypełnia ankietę;
  • wybiera i rozwiązuje testy poziomujące z języków obcych, które zna, dostępnych na danym kierunku, tj. z jednego lub kilku języków obcych.

Wynik testu poziomującego

Wyniki uzyskane z jednego lub kilku testów poziomujących z języka lub języków obcych, których student uczył się na dotychczasowych etapach kształcenia, są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej na UL lub USOSweb według kalendarza rejestracji.