Terminy zjazdów studiów zaocznych

Semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015

I
zjazd A 18-19 X
zjazd B 25-26 X

II
zjazd A 8-9 XI
zjazd B 15-16 XI

III
zjazd A 22-23 XI
zjazd B 13-14 XII

IV
zjazd A 20-21 XII
zjazd B 10-11 I

V
zjazd A 17-18 I
zjazd B 24-25 I

Semestr letni roku akademickiego 2014/2015

I
zjazd A 21-22 II
zjazd B 28 II-1 III

II
zjazd A 14-15 III
zjazd B 21-22 III

III
zjazd A 11-12 IV
zjazd B 18-19 IV

IV
zjazd A 25-26 IV
zjazd B 9-10 V

V
zjazd A 30-31 V
zjazd B 6-7 VI