JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy. Termin rejestracji od 19 października, godz. 18:00 do 10 listopada, godz. 23:59. Uwaga nr 1 Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania […]

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach: 
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z przedmiotów: socjobiologia rozrywki, komunikacja wiedzy lub media w kulturze uczestnictwa. Studenci II roku studiów […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: 
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa. Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA MIASTA uczestniczą w dwóch rejestracjach: 
 
 w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów trzeciego semestru kulturoznawstwa, […]

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów trzeciego […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej lub wybrane zagadnienia z historii Polski […]

Czytaj dalej