JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Już 14 lutego rozpoczynają się rejestracje w systemie USOS na zajęcia w semestrze letnim dla kierunków kulturoznawstwo oraz kultury mediów I i II stopnia…

Czytaj dalej

Prosimy o zwrócenie uwagi na ostatnie zmiany w harmonogramie, zwłaszcza dotyczące początku tygodnia. Aktualne plany znajdują się w naszym serwisie. W systemie USOS poprawki będą widoczne najpewniej we wtorek po południu.

Czytaj dalej

W semestrze zimo­wym roku akademickiego 2014/2015 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb. I TURA REJESTRACJI I rok stu­diów II stop­nia: od 23 paź­dzier­nika 2014, godz. 20:00 do 29 paź­dzier­nika 2014, godz. 23:59; II TURA REJESTRACJI od 4 listopada 2014, godz. 20:00 do 10 listopada 2014, godz. 23:59. UWAGA UDZIAŁ W REJESTRACJI NA WSZYST­KIE ZAJĘCIA JEST OBO­WIĄZ­KOWY I ZARA­ZEM NIE­ZBĘDNY, ABY W PRZY­SZŁO­ŚCI MÓC UZY­SKAĆ ZALICZENIE PRZEDMIOTU. Studenci I roku […]

Czytaj dalej