JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Zapraszamy wszystkich studentów I roku niestacjonarnych studiów magisterskich uzupełniających na kierunku kultury mediów na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Obecność obowiązkowa.

Czytaj dalej

Studia niestacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunku kultury mediów studiów niestacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.  Studenci II roku kultur mediów studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: na przedmioty wspólne dla wszystkich studentów czwartego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku kultur mediów studiów niestacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą […]

Czytaj dalej

Terminy zjazdów w semestrze letnim dla studiów niestacjonarnych I A 24, 25 II B 3, 4 III II A 17, 18 III B 24, 25 III III A 7, 8 IV B 14, 15 IV IV A 21, 22 IV B 12, 13 V V A 26, 27 V B 9, 10 VI Proszę zwrócić uwagę na zmianę terminów w zjeździe IV, podyktowaną wcześniejszym nieuwzględnieniem w terminarzu dnia wolnego od pracy […]

Czytaj dalej

Już 14 lutego odbędą się rejestracje w systemie USOS dla kultur mediów I i II stopnia studiów niestacjonarnych…

Czytaj dalej

Rok akademicki 2017/2018 Terminy zjazdów – studia niestacjonarne: Kultury mediów I i II stopnia Semestr zimowy A 14, 15 X B 21, 22 X A 28, 29 X B 4, 5 XI B A 18, 19 XI B 25, 26 XI A 9, 10 XII B 16, 17 XII A 20, 21 I B 27, 28 I Semestr letni A 24, 25 II B 3, 4 III A 17,18 III B 24,25 III A 7, 8 IV B 14, 15 IV A 12, […]

Czytaj dalej

Plany zajęć Plany zajęć dostępne są w serwisie INKSI w zakładce Studia / Plany zajęć. Spotkanie informacyjne dla I roku Spotkanie informacyjne dla studentów I roku niestacjonarnych studiów magisterskich uzupełniających z kulturoznawstwa odbędzie się 17 października o godzinie 11:30 w sali 301. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Dyrekcji oraz pracownicy Instytutu, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i przedstawią najważniejsze informacje, które pomogą nowym studentom dobrze zacząć rok akademicki. Zjazdy w roku akademickim […]

Czytaj dalej

W semestrze zimo­wym roku akademickiego 2014/2015 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb. I TURA REJESTRACJI I rok stu­diów II stop­nia: od 23 paź­dzier­nika 2014, godz. 20:00 do 29 paź­dzier­nika 2014, godz. 23:59; II TURA REJESTRACJI od 4 listopada 2014, godz. 20:00 do 10 listopada 2014, godz. 23:59. UWAGA UDZIAŁ W REJESTRACJI NA WSZYST­KIE ZAJĘCIA JEST OBO­WIĄZ­KOWY I ZARA­ZEM NIE­ZBĘDNY, ABY W PRZY­SZŁO­ŚCI MÓC UZY­SKAĆ ZALICZENIE PRZEDMIOTU. Studenci I roku […]

Czytaj dalej

Semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 I zjazd A 18-19 X zjazd B 25-26 X II zjazd A 8-9 XI zjazd B 15-16 XI III zjazd A 22-23 XI zjazd B 13-14 XII IV zjazd A 20-21 XII zjazd B 10-11 I V zjazd A 17-18 I zjazd B 24-25 I Semestr letni roku akademickiego 2014/2015 I zjazd A 21-22 II zjazd B 28 II-1 III II zjazd A 14-15 III zjazd B 21-22 III III zjazd A 11-12 IV […]

Czytaj dalej