KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno seminarium magisterskie swojej specjalności: KOMUNIKACJA MEDIALNA WIDOWISKA KULTUROWE ESTETYKA WIZUALNOŚCI PUBLICYSTYKA NOWOMEDIALNA I tura rejestracji od 26 stycznia, godz. 17:00 do 27 stycznia, […]

Czytaj dalej

W roku akademickim 2014/2015 Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych otwiera następujące specjalności na prowadzonych kierunkach studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia): Kulturoznawstwo, studia stacjonarne: Teoria i antropologia kultury Filmoznawstwo i wiedza o mediach Kultura literacka Komunikacja kulturowa Kultury mediów, studia stacjonarne: Komunikacja medialna (2 seminaria) Widowiska kulturowe Estetyka wizualności Publicystyka nowomedialna Kulturoznawstwo, studia niestacjonarne: Filmoznawstwo i wiedza o mediach Estetyka miasta Studentów studiów stacjonarnych, którzy zgłosili […]

Czytaj dalej