JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego semestru, w której wybierają każdy przedmiot z listy; w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Komunikację kulturową lub Analizę i interpretację przekazów medialnych; w rejestracji na drugi przedmiot […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia niestacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno seminarium magisterskie: FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM) ESTETYKA MIASTA (EM) TEATROLOGIA (T) I tura rejestracji od 2 lutego, godz. 19:00 do 7 lutego, godz. 23:59 II tura rejestracji od 19 lutego, godz. 19:00 do 24 lutego, godz. 23:59 Uwaga […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno seminarium magisterskie swojej specjalności: FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM) TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY (TAK) KULTURA LITERACKA (KL) KOMUNIKACJA KULTUROWA (KK) I tura rejestracji od 21 stycznia, godz. 20:00 do 23 stycznia, godz. 23:59 II tura rejestracji od 28 stycznia, o godz. 20:00 do 30 stycznia, godz. 23:59 Uwaga nr 1 […]

Czytaj dalej

W semestrze zimo­wym roku akademickiego 2014/2015 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb. I TURA REJESTRACJI I rok stu­diów II stop­nia: od 23 paź­dzier­nika 2014, godz. 20:00 do 29 paź­dzier­nika 2014, godz. 23:59; II TURA REJESTRACJI od 4 listopada 2014, godz. 20:00 do 10 listopada 2014, godz. 23:59. UWAGA UDZIAŁ W REJESTRACJI NA WSZYST­KIE ZAJĘCIA JEST OBO­WIĄZ­KOWY I ZARA­ZEM NIE­ZBĘDNY, ABY W PRZY­SZŁO­ŚCI MÓC UZY­SKAĆ ZALICZENIE PRZEDMIOTU. Studenci I roku […]

Czytaj dalej

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/​2015 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia I i II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb. I tura rejestracji I rok studiów I i II stopnia: od 7 października 2014, godz. 10:00 do 9 października 2014, godz. 20:00; II rok studiów I i II stopnia, III rok studiów I stopnia: od 3 października 2014, godz. 9:00 do 6 października 2014, godz. 23:59. II tura rejestracji Dla wszystkich lat kulturoznawstwa I i II stopnia: od 13 października 2014, godz. 20:00 […]

Czytaj dalej

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/​2015 obowiązują rejestracje studentów KULTUR MEDIÓW (studia stacjonarne I i II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje dokonywane są w systemie USOSweb. I tura rejestracji I rok studiów I i II stopnia: od 7 października 2014, godz. 10:00 do 9 października 2014, godz. 20:00; II rok studiów I stopnia: od 3 października 2014, godz. 9:00 do 6 października 2014, godz. 23:59. II tura rejestracji Wszystkie lata kultur mediów I i II stopnia: od 13 października 2014, godz. 20:00 do 16 października […]

Czytaj dalej

Jutro, czyli 24 czerwca o godz. 20-tej rozpoczynają się rejestracje w systemie USOS na seminaria licencjackie. Rejestracje mają charakter obowiązkowy dla studentów II roku studiów dziennych w zakresie kulturoznawstwa. Każdy student może wybrać jedno spośród sześciu proponowanych seminariów: promotor dziedzictwa kulturowego, organizator instytucji życia literackiego, estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej, organizator i promotor widowisk, organizator i promotor projektów medialnych, specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami. I tura rejestracji: od 24 czerwca […]

Czytaj dalej