JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Już 9 maja zaczynamy rejestracje w systemie USOSweb na seminaria licencjackie dla kierunków Kulturoznawstwo i Kultury mediów…

Czytaj dalej

Studia stacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Uwaga nr 1 Przed przystąpieniem do rejestracji studenci powinni zapoznać się z harmonogramem zajęć i tak zaplanować swoje logowania, aby uniknąć najczęściej pojawiającego się błędu, czyli rejestrowania się na dwa lub trzy przedmioty, których zajęcia odbywają się w tym samym […]

Czytaj dalej

Studia stacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Uwaga nr 1 Przed przystąpieniem do rejestracji studenci powinni zapoznać się z harmonogramem zajęć i tak zaplanować swoje logowania, aby uniknąć najczęściej pojawiającego się błędu, czyli rejestrowania się na dwa lub trzy przedmioty, których zajęcia odbywają się w tym samym […]

Czytaj dalej

Studia niestacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunku kultury mediów studiów niestacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.  Studenci II roku kultur mediów studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: na przedmioty wspólne dla wszystkich studentów czwartego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku kultur mediów studiów niestacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą […]

Czytaj dalej

Już 14 lutego odbędą się rejestracje w systemie USOS dla kultur mediów I i II stopnia studiów niestacjonarnych…

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach: 
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z przedmiotów: socjobiologia rozrywki, komunikacja wiedzy lub media w kulturze uczestnictwa. Studenci II roku studiów […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: 
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa. Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA MIASTA uczestniczą w dwóch rejestracjach: 
 
 w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów trzeciego semestru kulturoznawstwa, […]

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów trzeciego […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej lub wybrane zagadnienia z historii Polski […]

Czytaj dalej

Już 11 maja zaczynamy rejestracje w systemie USOSweb na seminaria licencjackie dla kierunków Kulturoznawstwo i Kultury mediów…

Czytaj dalej

Otwarte rejestracje na WF i moduł ogólnouczelniany dla studentów I roku studiów II stopnia z kulturoznawstwa i kultur mediów.

Czytaj dalej