Już 14 lutego odbędą się rejestracje w systemie USOS dla kultur mediów I i II stopnia studiów niestacjonarnych…

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach: 
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z przedmiotów: socjobiologia rozrywki, komunikacja wiedzy lub media w kulturze uczestnictwa. Studenci II roku […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: 
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa. Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA MIASTA uczestniczą w dwóch rejestracjach: 
 
 w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów trzeciego semestru […]

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej lub wybrane zagadnienia z historii […]

Czytaj dalej

Już 11 maja zaczynamy rejestracje w systemie USOSweb na seminaria licencjackie dla kierunków Kulturoznawstwo i Kultury mediów…

Czytaj dalej

Otwarte rejestracje na WF i moduł ogólnouczelniany dla studentów I roku studiów II stopnia z kulturoznawstwa i kultur mediów.

Czytaj dalej

29 września zaczynają się rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb dla studiów magisterskich – kultury mediów.

Czytaj dalej

29 września zaczynają się rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb dla studiów licencjackich – kultury mediów.

Czytaj dalej

29 września zaczynają się rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb dla studiów licencjackich – kulturoznawstwo.

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia Obowiązkowe rejestracje na seminaria licencjackie odbędą się w systemie USOSweb. Studenci II roku KULTUROZNAWSTWA studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mają do wyboru seminaria: estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej, organizator i promotor projektów medialnych, organizator instytucji życia literackiego, promotor dziedzictwa kulturowego, specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami, specjalista ds. widowisk teatralnych. I tura rejestracji od 13 czerwca, godz. 17:00 do 17 czerwca, godz. 20:00 II tura rejestracji od 22 […]

Czytaj dalej