Już 14 lutego rozpoczynają się rejestracje w systemie USOS na zajęcia w semestrze letnim dla kierunków kulturoznawstwo oraz kultury mediów I i II stopnia…

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kultury mediów odbędzie się dodatkowa obowiązkowa rejestracja w systemie USOSweb na przedmiot Filozofia techniki. W rejestracji uczestniczą studenci I roku. Termin rejestracji od 27 października, godz. 18:00 do 5 listopada, godz. 12:00 UWAGA Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z trzech przedmiotów: komunikację wiedzy, media w kulturze uczestnictwa lub socjobiologię rozrywki. Studenci II roku studiów stacjonarnych […]

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego semestru, gdzie wybierają każdy […]

Czytaj dalej