JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne I i II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci II roku studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów trzeciego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy Studenci II roku studiów niestacjonarnych II stopnia uczestniczą w trzech rejestracjach: w rejestracji na przedmioty wspólne dla wszystkich studentów (KW+KM) trzeciego semestru […]

Czytaj dalej

Już 14 lutego rozpoczynają się rejestracje w systemie USOS na zajęcia w semestrze letnim dla kierunków kulturoznawstwo oraz kultury mediów I i II stopnia…

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kultury mediów odbędzie się dodatkowa obowiązkowa rejestracja w systemie USOSweb na przedmiot Filozofia techniki. W rejestracji uczestniczą studenci I roku. Termin rejestracji od 27 października, godz. 18:00 do 5 listopada, godz. 12:00 UWAGA Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z trzech przedmiotów: komunikację wiedzy, media w kulturze uczestnictwa lub socjobiologię rozrywki. Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia […]

Czytaj dalej

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot […]

Czytaj dalej