JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne I i II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci II roku studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów trzeciego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy Studenci II roku studiów niestacjonarnych II stopnia uczestniczą w trzech rejestracjach: w rejestracji na przedmioty wspólne dla wszystkich studentów (KW+KM) trzeciego semestru […]

Czytaj dalej

Od 1 do 15 marca potrwają rejestracje na zajęcia dla studentów niestacjonarnych.

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia niestacjonarne II stopnia W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia specjalności Estetyka miasta uczestniczą w 2 rejestracjach: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru; w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia specjalności Filmoznawstwo […]

Czytaj dalej

KULTUROZNAWSTWO, studia niestacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno seminarium magisterskie: FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM) ESTETYKA MIASTA (EM) TEATROLOGIA (T) I tura rejestracji od 2 lutego, godz. 19:00 do 7 lutego, godz. 23:59 II tura rejestracji od 19 lutego, godz. 19:00 do 24 lutego, godz. 23:59 Uwaga […]

Czytaj dalej

W semestrze zimo­wym roku akademickiego 2014/2015 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb. I TURA REJESTRACJI I rok stu­diów II stop­nia: od 23 paź­dzier­nika 2014, godz. 20:00 do 29 paź­dzier­nika 2014, godz. 23:59; II TURA REJESTRACJI od 4 listopada 2014, godz. 20:00 do 10 listopada 2014, godz. 23:59. UWAGA UDZIAŁ W REJESTRACJI NA WSZYST­KIE ZAJĘCIA JEST OBO­WIĄZ­KOWY I ZARA­ZEM NIE­ZBĘDNY, ABY W PRZY­SZŁO­ŚCI MÓC UZY­SKAĆ ZALICZENIE PRZEDMIOTU. Studenci I roku […]

Czytaj dalej