JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Z inicjatywy filmoznawców i medioznawców Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ został powołany Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Oddział jest jednostką terenową Towarzystwa i będzie realizował w naszym regionie jego cele: prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych oraz inspirowanie interdyscyplinarnej dyskusji i współpracy naukowej pomiędzy różnymi środowiskami: naukowymi, artystycznymi i edukacyjnymi zainteresowanymi […]

Czytaj dalej