Moduły ogólnouczelniane Przypominamy studentom I roku studiów II stopnia, że w tym semestrze powinni zaliczyć także moduł ogólnouczelniany. Szczegółową informację otrzymali Państwo mailem. Osoby, które nie podały swojego adresu kontaktowego w dziekanacie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją przekazaną przez Rektorat. Informacja Rektoratu Uprzejmie informujemy, że stosownie do przepisów rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w semestrze letnim roku […]

Czytaj dalej