W semestrze zimo­wym roku akademickiego 2014/2015 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb. I TURA REJESTRACJI I rok stu­diów II stop­nia: od 23 paź­dzier­nika 2014, godz. 20:00 do 29 paź­dzier­nika 2014, godz. 23:59; II TURA REJESTRACJI od 4 listopada 2014, godz. 20:00 do 10 listopada 2014, godz. 23:59. UWAGA UDZIAŁ W REJESTRACJI NA WSZYST­KIE ZAJĘCIA JEST OBO­WIĄZ­KOWY I ZARA­ZEM NIE­ZBĘDNY, ABY W PRZY­SZŁO­ŚCI […]

Czytaj dalej