JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kultury mediów odbędzie się dodatkowa obowiązkowa rejestracja w systemie USOSweb na przedmiot Filozofia techniki. W rejestracji uczestniczą studenci I roku. Termin rejestracji od 27 października, godz. 18:00 do 5 listopada, godz. 12:00 UWAGA Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Czytaj dalej