Sztuka publicznych wystąpień i autoprezentacji   WARSZTATY DLA STUDENTÓW KULTUROZNAWSTWA I KULTUR MEDIÓW Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia dotyczące publicznych wystąpień i sztuki autoprezentacji, które wskażą uczestnikom podstawowe zasady, ale i najczęściej popełniane w takich sytuacjach błędy.   Zagadnienia szczegółowe: logiczna organizacja wypowiedzi i odpowiedni podział treści, zasady pracy z materiałami ilustracyjnymi, odpowiednie przygotowanie prezentacji multimedialnej, błędy w prezentacjach, techniki przyciągania uwagi słuchaczy, elementy niewerbalne […]

Czytaj dalej