Sztuka prowadzenia udanych negocjacji

Sztuka prowadzenia udanych negocjacji

 
Wykład będzie poświęcony zagadnieniu negocjacji, ich znaczeniu oraz misji w codziennych kontaktach społecznych, a także w biznesie. Na wykładzie omówione zostaną m.in. style negocjacji, strategie negocjacyjne, zasady ustępowania w negocjacjach oraz mediacje jako sposób dochodzenia do porozumienia przy pomocy osób trzecich.

Prowadzenie: mgr Ewa M. Walewska