Sztuka publicznych wystąpień i autoprezentacji

Sztuka publicznych wystąpień i autoprezentacji

warsztat

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące publicznych wystąpień i sztuki autoprezentacji, które wskażą uczestnikom podstawowe zasady, ale i najczęściej popełniane w takich sytuacjach błędy. Wśród zagadnień szczegółowych znajdą się: logiczna organizacja wypowiedzi i odpowiedni podział treści, techniki przyciągania uwagi słuchaczy, zasady pracy z materiałami ilustracyjnymi, odpowiednie przygotowanie prezentacji multimedialnej, błędy w prezentacjach, zasady tworzenia konspektu itp.

prowadzenie

mgr Ewa Walewska, mgr Adam Andrysek