JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Szkolenie na temat rozwoju kariery

Szkolenie dla I roku studentów kulturoznawstwa i kultur mediów

Termin i miejsce: środa 14.10.2015, godz. 16:45-20:00, sala 205.
Zgłoszenia proszę przysyłać na adres Fundacji: kontakt@pracowniajutr.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy.

Opis szkolenia

Szkolenie „Koncepcyjna matryca kariery”, prowadzone przez pracowników Fundacji Jutr, oparte jest na formule career coaching. Szkolenie jest adresowane do osób, które poszukują własnej ścieżki zawodowej lub chcą odkryć i wzmocnić swoje mocne strony. Uczestnicy będą tworzyć własny program rozwoju zawodowego w oparciu o kompetencje XXI w (Future work skills 2020). w perspektywie kolejnych 15 lat. Konieczność stworzenia kilkunastoletniej perspektywy zatrudnienia jest niezwykle istotne z punktu widzenia dużej dynamiki rynku pracy.

Matryca zawiera także szereg ścieżek uzupełniających, które pokazują jak pracować nad sobą, aby zwiększyć szanse na otrzymanie zaplanowanej pracy. Sukces na wielu stanowiskach pracy zależy nie tylko od posiadanej wiedzy merytorycznej, ale także od umiejętności współpracy, zarządzania i samoorganizacji. Uczestnicy szkoleń samodzielnie tworzą matrycę przy wsparciu eksperta (mentoring/coaching). Dzięki temu uzyskuje się wyniki istotne z punktu widzenia studenta/doktoranta, a nie zewnętrznego specjalisty. Takie podejście uczy odpowiedzialności za własne wybory i uczy samodzielnego poszukiwania możliwości działania. Matryca kariery promuje aktywne tworzenie własnej ścieżki rozwoju, a jej formuła poszerza pole widzenia i możliwości studenta. Narzędzie to stanowi dla potencjalnych pracodawców świadectwo kreatywności, motywacji i wizji młodego człowieka na siebie w przyszłości.

Informacje na temat trenerów

Dr Beata Master

Certyfikowany trener rozwoju interpersonalnego, coach, prezes Fundacji „Pracowania Jutr“, specjalista w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla firm i podmiotów publicznych. Prowadzi szkolenia, warsztaty, coaching dla przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, osób indywidualnych (ok. 400 godzin doświadczenia). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i funduszy europejskich, zdobyte w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Regionalnym Ośrodku EFS oraz na Uniwersytecie Śląskim.

Sylwia Kempa

Trenerka Google, copywriter, magister ekonomii, certyfikowany trener rozwoju interpersonalnego, wiceprezes Fundacji „Pracownia Jutr”. Ekspert w projekcie „Internetowe rewolucje” Google, w ramach którego przeszkoliła dziesiątki przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania możliwości internetu do napędzenia rozwoju własnego biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnorodnych grup odbiorców – studentów, seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników różnych szczebli.