Siatki studiów

Kulturoznawstwo – licen­cjatKulturoznawstwo – magi­ster­skieKultury mediów – licen­cjatKultury mediów – magi­ster­skieKulturoznawstwo – ISM oraz ITSKultury mediów – ISM oraz ITS

Minima programowe dla ISMITS – kierunek kulturoznawstwo

Siatki dla stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (ISM) oraz dla stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa, któ­rym przy­znano Indywidualny Tok Studiów (ITS) w roku aka­de­mic­kim 2016/​2017 są takie same.

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Minima programowe dla ISMITS – kierunek kultury mediów

Siatki dla stu­den­tów kul­tur mediów w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (ISM) oraz dla stu­den­tów kul­tur mediów, któ­rym przy­znano Indywidualny Tok Studiów (ITS) w roku aka­de­mic­kim 2016/​2017 są takie same.

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)