Regulamin dyplomowania

Regulamin dyplomowania

Regulamin dyplomowania w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego
dostępny jest tutaj.