Regulamin dyplomowania

Regulamin dyplomowania

Regulamin dyplo­mo­wa­nia w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego 
dostępny jest tutaj.