Plany zajęć

Kierunek kulturoznawstwoKierunek kultury mediów

Kierunek kulturoznawstwo

Plany zajęć w semestrze letnim 2019/2020

Studia dzienne (stacjonarne)

I stopnia (licencjackie)

II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Kierunek kultury mediów

Plany zajęć w semestrze zimowym 2019/2020

Studia dzienne (stacjonarne)

I stopnia (licencjackie)

II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia zaoczne (niestacjonarne)

I stopnia (licencjackie)

II stopnia (magisterskie uzupełniające)