Zakład Teatru i Dramatu

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 210 – 211
tele­fon +48 32 200 92 10, +48 32 200 92 19

Kierownik

prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. Dorota Fox, dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna

Doktorzy

dr Ewa Dąbek-Derda, dr Aneta Głowacka, dr Jacek Mikołajczyk, dr Alina Sordyl, dr Magdalena Figzał

Tematyka badawcza

  • Wiedza o teatrze i dra­ma­cie – histo­ria i współ­cze­sność.
  • Teatr i dra­mat róż­nych kul­tur.
  • Strategie autor­skie w pol­skim dra­ma­cie współ­cze­snym.
  • Recepcja antyku w teatrze i dra­ma­cie nowo­żyt­nym.
  • Konwencje insce­ni­za­cyjne w teatrze współ­cze­snym.