Zakład Teatru i Dramatu

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 210-211
telefon +48 32 200 92 10, +48 32 200 92 19

Kierownik

prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. Dorota Fox, dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, dr hab. Ewa Dąbek-Derda

Doktorzy

dr Aneta Głowacka, dr Magdalena Figzał-Janikowska

Tematyka badawcza

  • Wiedza o teatrze i dramacie – historia i współczesność.
  • Teatr i dramat różnych kultur.
  • Strategie autorskie w polskim dramacie współczesnym.
  • Recepcja antyku w teatrze i dramacie nowożytnym.
  • Konwencje inscenizacyjne w teatrze współczesnym.