Zakład Kultury Literackiej

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 202
tele­fon +48 32 200 92 02

Kierownik

dr hab. Leszek Zwierzyński

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. Beata Gontarz, dr hab. Małgorzata Krakowiak

Doktorzy

dr Aleksandra Dębska-Kossakowska, dr Tomasz Gruszczyk, dr Monika Wiszniowska

Magistrzy

mgr Paweł Paszek

Tematyka badawcza

  • Kultura lite­racka – tra­dy­cja i współ­cze­sność.
  • Przemiany modelu lite­ra­tury pol­skiej i jej insty­tu­cji w XXXXI wieku.
  • Krytyka lite­racka, lite­ra­tura popu­larna.