JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Zakład Teorii i Historii Kultury

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 302
telefon +48 32 200 93 03

Kierownik

dr hab. Anna Gomóła

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska, dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, dr hab. Zygmunt Woźniczka, dr hab. Marek Pacukiewicz, dr hab. Aleksandra Achtelik

Doktorzy

dr Adam Pisarek, dr Małgorzata Rygielska, dr Kamila Gęsikowska

Tematyka badawcza

  • Kultura polska w kontekście innych kultur. Teoria, historia, antropologia kultury.
  • Uniwersalne i kontekstualne uwarunkowania zjawisk kulturowych – opis, analiza, interpretacja (tradycja, inwarianty, procedury tożsamościowe).
  • Racjonalizacje i mitologizacje codzienności.