Zakład Teorii i Historii Kultury

Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 302
telefon +48 32 200 93 03

Kierownik

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

Profesorowie i doktorzy habilitowani

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, dr hab. Zygmunt Woźniczka, dr hab. Aleksandra Achtelik, dr hab. Anna Gomóła, dr hab. Marek Pacukiewicz

Doktorzy

dr Adam Pisarek, dr Małgorzata Rygielska, dr Antonina Szybowska

Magistrzy

mgr Jakub Dziewit

Tematyka badawcza

  • Kultura polska w kontekście innych kultur. Teoria, historia, antropologia kultury.
  • Uniwersalne i kontekstualne uwarunkowania zjawisk kulturowych – opis, analiza, interpretacja (tradycja, inwarianty, procedury tożsamościowe).
  • Racjonalizacje i mitologizacje codzienności.