JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Zygmunt Woźniczka

dr hab. Zygmunt Adam Woźniczka

ur. 1954

e-mail: zygmunt.adam.wozniczka@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Ruch Obrońców Pokoju 1948-1975,
 • polskie podziemie niepodległościowe,
 • wychodźstwo polskie w Londynie po 1945,
 • historia i kultura Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Habilitacja

2001- doktor habilitowany nauk humanistycznych: Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953 , Wydział Humanistyczny Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, historia.

 

Doktorat

1984  – doktor nauk humanistycznych: Ruch Obrońców Pokoju w Polsce w latach 1948-1975 , Wydział Nauk Społecznych UŚ, Katowice, historia.

 

Magisterium

1977 (studia skończone z wyróżnieniem): Wpływ sytuacji międzynarodowej na życie polityczne w Polsce 1948-1956., Wydział Nauk Społecznych, UŚ, historia.

 

Wybrane publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Zygmunt Woźniczka: Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2010, ss.455;  wydanie drugie poszerzone i poprawione: 2013, ss. 495.
 2. Zygmunt Woźniczka: Katowice – Stalinogród – Katowice Z dziejów miasta 1948-1956. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2007, ss. 589; wydanie drugie: 2009, ss. 655.
 3. Zygmunt Woźniczka: Katowice 1945–1950 Pierwsze powojenne lata polityka- społeczeństwo-kultura. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2004, ss. 511. 
 4. Zygmunt Woźniczka: Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953. Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999, ss. 371.
 5. Zygmunt Woźniczka: Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów – wiosna 1945. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1996, ss. 336.
 6. Zygmunt Woźniczka: Podziemie  po  1945  na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (zarys  problemu). Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach,  Katowice 1992, ss. 39.
 7. Dąbrowa Górnicza. Monografia. Red. całości Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka, wydawnictwo wielotomowe, dotychczas ukazały się:
 8. T. 1: Środowisko przyrodniczo-geograficzne. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, ss. 336.
 9. T. 2: Dzielnice miasta. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, ss. 746.
 10. T. 3, cz. 1: Dzieje miasta. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, ss. 686.
 11. Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 19431956. T 1. Red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, ss. 176.
 12. Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Red. Zygmunt Woźniczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, ss. 261.
 13. Zakończenie wojny na Górnym Śląsku. Red. Zygmunt Woźniczka. Muzeum Śląskie, Katowice 2006, ss. 350.
 14. Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956. Red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2002, ss. 152.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Zygmunt Woźniczka: Kryzysy w PRL w ocenie powojennej remigracji (zarys problemu). W: Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów. Red. Marcela Gruszczyk, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 191-214.
 2. Zygmunt Woźniczka: Historia współczesna i jej rola w kształtowaniu tożsamości na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX wieku jako problem badawczy i dydaktyczny. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 182-205.
 3. Zygmunt Woźniczka: Ochrona środowiska na Górnym Śląsku w okresie Polski Ludowej (zarys problemu). W: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny. Red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka. Seria „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą”, spotkanie XI. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2016, s. 281-296.
 4. Zygmunt Woźniczka: Rewolucja przemysłowa jako czynnik miastotwórczy. W: Dąbrowa Górnicza. Monografia. Red. całości  Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka. T. 3, cz. 1: Dzieje miasta. Red. tomu Kazimierz Miroszewski, Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 61-74.
 5. Zygmunt Woźniczka: Ruch robotniczy-rewolucyjne tradycje Dąbrowy Górniczej. W: Dąbrowa Górnicza. Monografia. Red. całości  Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka. T. 3, cz. 1: Dzieje miasta. Red. tomu Kazimierz Miroszewski, Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 421-440.
 6. Zygmunt Woźniczka: Ruch niepodległościowy i robotniczy Sosnowiec. W: Obraz miasta i jego dzieje. Red. Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, t. 1, s. 352-371.
 7. Zygmunt Woźniczka: Życie codzienne w Sosnowcu w XIX wieku. W: Obraz miasta i jego dzieje. Red. Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, t. 1, s.372-387.
 8. Zygmunt Woźniczka: Opór i represje. W: Obraz miasta i jego dzieje. Red. Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, t. 1, s. 607-628.
 9. Zygmunt Woźniczka: Życie gospodarcze w okresie PRL-u. W: Obraz miasta i jego dzieje. Red. Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, t. 1, s. 629-646.
 10. Zygmunt Woźniczka: Ludność i struktura społeczno-zawodowa. W: Obraz miasta i jego dzieje. Red. Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, t. 1, s. 647-661.
 11. Zygmunt Woźniczka: Życie codzienne w Sosnowcu w latach 1945-1989. W: Obraz miasta i jego dzieje. Red. Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, t. 1, s.662-680.
 12. Zygmunt Woźniczka: Czerwone Zagłębie. W: Obraz miasta i jego dzieje. Red. Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, t. 2, s. 629-648.
 13. Zygmunt Woźniczka: Władze wojewódzkie PZPR w Katowicach mecenasem kultury. W: Założyciele miasta oraz mecenasi nauki, kultury i sztuki w dziejach Katowic. Red. Antoni Barciak. Seria: „Katowice, Historia i Współczesność” t. 2. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2016, s. 187-208.
 14. Zygmunt Woźniczka: Powstania śląskie wśród polskich powstań w XX wieku (wybrane problemy). „Śląski Almanach Powstańczy” t. 2 (95 lat refleksji nad powstaniami śląskimi. Pamięć, polityka, edukacja), 2016, s. 11-44.
 15. Zygmunt Woźniczka: Pamięć roku 1945. W: Półtora wieku dziejów Katowic Przywracanie historycznej pamięci. Red. Antoni Barciak. Seria: „Katowice. Historia i Współczesność”  t. 1. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2016, s. 17-38.
 16. Zygmunt Woźniczka: System parlamentarny na emigracji w Londynie od wybuchu wojny do lat sześćdziesiątych XX wieku (zarys problemu). W: Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym. Red. Antoni Barciak. Seria „Kultura Europy Środkowej” t. 19. Studio Noa, Ireneusz Olsza, Katowice-Zabrze 2016, s. 274-295.
 17. Zygmunt Woźniczka: Kresowiacy na Górnym Śląsku po 1945 (wybrane problemy). W: Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów. Red. Tomasz Głowiński. Seria „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą”, spotkanie X. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2015, s. 111-126.
 18. Zygmunt Woźniczka: Rzeź wołyńska w dokumentach i publicystyce Polskiego Państwa Podziemnego i rządu RP na uchodźstwie. W: W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. Red. Ewa Żurawska, Jerzy Sperka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s.69-88.
 19. Zygmunt Woźniczka: Dokonania i osiągnięcia władz województwa śląskiego skazane na niepamięć w PRL. W: Katowice w II Rzeczypospolitej. Red. Antoni Barciak. Studio NOA Ireneusz Olsza, Katowice 2015, s. 91-115.
 20. Zygmunt Woźniczka: Górny Śląsk – kraina postępu i nowoczesności w propagandzie PRL (zarys problemu). W: Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej. Red. Antoni Barciak. Seria „Kultura Europy Środkowej” t. 18. Studio Noa Ireneusz Olsza, Katowice-Zabrze 2015, s. 294-317.
 21. Zygmunt Woźniczka: Bezpieczeństwo państwa a prawa i wolności człowieka-wybrane problemy na tle dziejów Polski w XX wieku. W: Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? T. 3: Prawa i wolności a działania państwa. Red. Tomasz Miłkowski. Wyższa Szkoła Humanitas, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”,  Sosnowiec 2015, s. 19-33.
 22. Zygmunt Woźniczka: Refleksje o autonomii śląskiej w okresie II Rzeczypospolitej. W: Górny Śląsk 1918-1922. Red.  Tadeusz Skoczek. Muzeum Niepodległości, Warszawa 2015, s. 345-396.
 23. Zygmunt Woźniczka: Polskie Państwo na wychodźstwie -największa enklawa wolności narodów Europy Środkowo -Wschodniej po 1945. W: Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej. Red. Antoni Barciak. Seria „Kultura Europy Środkowej” t. 16. Studio Noa Ireneusz Olsza, Katowice-Zabrze 2014, s. 205-222.
 24. Zygmunt Woźniczka: Ruch autonomii Śląska (RAŚ) czy zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? W: Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu. Red. Helena Marek, Andrzej Zduniak. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 291-306.
 25. Zygmunt Woźniczka: Eksport węgla z województwa śląskiego i Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1925-1939. Trudności i sukcesy. W: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Red. Tomasz Głowiński, Robert Klementowski. Seria „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą”, spotkanie IX. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2014, s. 217-230.
 26. Zygmunt Woźniczka: Problemy zdrowotne więźniów obozów pracy przymusowej na Górnym Śląsku po 1945 roku. W: Zdrowie i choroba. Wpływ jakość życia na kulturę w Europie Środkowej. Red. Antoni Barciak. Seria „Kultura Europy Środkowej” t. 16. Studio Noa Ireneusz Olsza, Katowice-Zabrze 2013, s. 331-348.
 27. Zygmunt Woźniczka: Katowickie środowisko muzyczne – enklawa wolności w stalinizmie? W: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje. Red. Antoni Barciak. Studio Noa Ireneusz Olsza, Katowice 2013, s.104- 119.
 28. Zygmunt Woźniczka: Polityczno-ideologiczne aspekty sportu w Sosnowcu w okresie PRL (zarys problemu). W: Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu. Red. Mirosław Ponczek, Sławomir Witkowski, Adam Fryc. Towarzystwo Miłosników Szermierki „Zagłębie”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki. Sosnowiec-Katowice 2012, s. 104-117.
 29. Zygmunt Woźniczka: Państwo na uchodźstwie jako przeciwstawienie demokracji systemowi komunistycznemu w Polsce. „Przegląd Polsko-Polonijny” nr 3, 2012, s. 151-174.
 30. Zygmunt Woźniczka: Dewastacja Górnego Śląska w 1945 roku przez Armię Czerwoną. w: „Z dziejów przemysłu po 1945 roku. Red. Elżbieta Kościk i Robert Klementowski. Seria „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą”, spotkanie VII. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2012, s. 123-138.
 31. Zygmunt Woźniczka: Życie polityczne w czasach stalinowskich. W: Katowice: środowisko, dzieje, kultura, język, społeczeństwo. Red. Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2012, t. 1, s. 452-463.
 32. Zygmunt Woźniczka: Obraz Polski po wojnie w raportach podziemia niepodległościowego przesłane na Zachód. W: „Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX w. T. 1 Red. Wojciech Skóra, Paweł Skubisz. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szczecin 2012, s. 579-605.
 33. Zygmunt Woźniczka: Szkolnictwo po II wojnie światowej. W: Katowice: środowisko, dzieje, kultura, język, społeczeństwo. Red. Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2012, t. 1, s. 580-587.
 34. Zygmunt Woźniczka: Wojciech Korfanty w walce o Górny Śląsk. W: Wojciech Korfanty Przemówienia z lat 1904-1918. Przekł. Wawrzyniec Sawicki. Słowo wstępne Bogusław Śmigielski, przedmowa Jan Malicki. „Śląsk”. Biblioteka Śląska, Katowice 2012, s. 27-48.
 35. Zygmunt Woźniczka: PPS-WRN miedzy oporem w a współpracą. W: Lewica polska. T. 2: Działalność. Red. Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor.  Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, s. 101-114.
 36. Zygmunt Woźniczka: Realia życia codziennego w czasach stalinowskich na Górnym Śląsku. W: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Red. Antoni Barciak. Seria „Kultura Europy Środkowej” t. 15. Studio Noa Ireneusz Olsza, Katowice-Zabrze 2011, s. 426-455.
 37. Zygmunt Woźniczka: Problemy adaptacyjne Żydów po drugiej wojnie światowej na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. W: Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia konserwatorskie. Red. Dariusz Rozmus, Sławomir Witkowski. Księgarnia Akademicka, Muzeum Górnośląskie, Kraków-Bytom 2011, s. 105-126.
 38. Zygmunt Woźniczka: Wojciech Korfanty w zbiorowej pamięci historycznej. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 6 (nr specjalny: Powstania śląskie w pamięci historycznej Uczestnicy – pomniki – rocznice) 2011, s. 107-125.
 39. Zygmunt Woźniczka: Powstania śląskie na tle polskich powstań narodowych w XX wieku. W: Zagłębie Dąbrowskie a plebiscyt i powstania śląskie z perspektywy 90-lecia. Praca zbiorowa. Red. Bogdan Cimała, Zbigniew Studencki. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2011, s. 11-36.
 40. Zygmunt Woźniczka: Katowice- Stalinogród-Katowice. Nieudana próba zerwania ciągłości pamięci. W: Katowice w kulturze pamięci. Red. Antoni Barciak. PAN Oddział w Katowicach, PTH Oddział w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2011, s. 191-210.
 41. Zygmunt Woźniczka: Wyjazdy z Górnego Śląska w Polsce Ludowej. W: Nietypowe migracje Polaków z XIX–XX wieku. Red. Anna M. Kargol, Władysław Masiarz. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 101-121.
 42. Zygmunt Woźniczka: Ślązacy w oczach podziemia i emigracji. W: Ślązacy w oczach własnych i obcych. Red. Antoni Barciak. Seria „Kultura Europy Środkowej” t. 14. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach, Katowice-Zabrze 2010, s. 339-367.
 43. Zygmunt Woźniczka: Polskie państwo na wychodźstwie w Londynie po 1945 roku jako przykład emigracji politycznej. W: Emigracja jako problem lokalny i globalny. Red. Aleksander Lipski, Wiesława Walkowska. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2010,  s. 25-44.
 44. Zygmunt Woźniczka: Ruch Obrońców Pokoju jako swoista forma globalizacji w kulturze w latach 1948-1956. W: Globalizacja w Kulturze. Upowszechnienie czy uproszczenie? Red. Bogusława Bodzioch-Bryła, Renata Szczepaniak, Krzysztof Wałczyk. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.  Kraków 2010, s. 209-228.
 45. Zygmunt Woźniczka: Herbert Czaja – człowiek pogranicza. W: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Księga 2. Kom. red. Marian Mikołajczyk et al. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Katowice 2010, s. 787-802.
 46. Zygmunt Woźniczka: Społeczeństwo polskie po 1945-między pokojem a wojna. W: Wolni i zniewoleni Rtm Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej. Red. Witold Stankowski. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Oświęcim 2010, s.117-140.
 47. Zygmunt Woźniczka: Tradycje górnicze na Górnym Śląsku po II wojnie światowej. W:  Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Red. Antoni Barciak. Polska Akademia Nauk, Oddział Katowice, Urząd Miasta Katowice, PTH Katowice, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2010, s. 122-141.
 48. Zygmunt Woźniczka: Stalinizm a sport na Górnym Śląsku. W: Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych. Red. Mirosław Ponczek, Sławomir Witkowski, Adam Fryc. Urząd Miasta et al., Sosnowiec et al 2010, s. 315-327.
 49. Zygmunt Woźniczka: Górny Śląsk jako region wielu granic – uwagi historyka. „Anthropos?” nr 14-15, 2010, s. 56-65.
 50. Zygmunt Woźniczka: Górny Śląsk jako obszar pogranicza kulturowego po 1945 roku. W: W: Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź, współpraca Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010, s. 339-352.
 51. Zygmunt Woźniczka: Dewastacje i demontaże przemysłu na Górnym Śląsku wiosna 1945 roku dokonywane przez Armie Czerwoną. W: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich. Red. Tomasz Głowiński, Krzysztof Popiński. Seria „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą” spotkanie V. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2010, s. 263-281.
 52. Zygmunt Woźniczka: Wizje wolnej Polski w koncepcjach polskiego podziemia i wychodźstwa po 1945 roku. Zarys problemu w: Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 399-417.
 53. Zygmunt Woźniczka: Władze komunistyczne wobec emigracji londyńskiej w latach 1945-1956. W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej: Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Red. Violetta Wejs-Milewska, Ewa Rogalewska. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2009, s. 429-450.
 54. Zygmunt Woźniczka: Indoktrynacja szkolnictwa w Katowicach w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. W: W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku. Red. Antoni Barciak. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, Katowice 2009, s. 514-530.
 55. Zygmunt Woźniczka: Praca przymusowa w Polsce w dobie stalinizmu. W: Między zacofaniem a modernizacja. Społeczno- gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków. Red. Elżbieta Kościk Tomasz Głowiński. Seria „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą” spotkanie V. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2009, s. 225-238.
 56. Zygmunt Woźniczka: Powstania śląskie na tle polskich powstań narodowych w XX wieku.W: 85. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz senatora Bronisława Korfantego pod patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 12 czerwca 2007 r. Oprac. Małgorzata Lipińska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 26-37.
 57. Zygmunt Woźniczka: Kształtowanie się tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego-perspektywa historyczna (zarys problemu). W: Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi. Red. Michał Kaczmarczyk, Waldemar Wojtasik. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008, s. 9-34.
 58. Zygmunt Woźniczka: Historia Uniwersytetu Śląskiego do 1983 roku Uniwersytet Śląski 1968-2008, Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. Antoni Barciak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 85-137.
 59. Zygmunt Woźniczka: Działania na rzecz integracji gospodarki Górnego Śląska z gospodarka polska w pierwszej połowie XX wieku. W: Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski. Red. Jędrzej Chumiński, Krzysztof Popiński. Seria „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą” spotkanie III. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2008, s. 289-302.
 60. Zygmunt Woźniczka: Częstochowa w latach siedemdziesiątych. W: Częstochowa dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru po roku 1945. Red. Krystyna Kersten. Urząd Miasta, Częstochowa 2007, s. 223-274.
 61. Zygmunt Woźniczka: Częstochowa w latach osiemdziesiątych. W: Częstochowa dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. T. 4: Dzieje miasta i klasztoru po roku 1945. Red. Krystyna Kersten. Urząd Miasta, Częstochowa 2007,  s. 347-396.
 62. Zygmunt Woźniczka: Skutki wkroczenia Armii Czerwonej i działalność NKWD w 1945 r. W: Województwo Śląskie 1945-1950 Zarys dziejów politycznych. Red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 56-73.
 63. Zygmunt Woźniczka: Aparat bezpieczeństwa –  struktury i działalność. W: Województwo Śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych. Red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 211-243.
 64. Zygmunt Woźniczka: Społeczeństwo wobec nowej władzy, W: Województwo Śląskie 1945-1950 Zarys dziejów politycznych. Red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 289-306.
 65. Zygmunt Woźniczka: Nurt socjalistyczny. W: Województwo Śląskie 1945-1950 Zarys dziejów politycznych. Red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 354-362.
 66. Zygmunt Woźniczka: Stronnictwo Narodowe. W: Województwo Śląskie 1945-1950 Zarys dziejów politycznych. Red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 393-410.
 67. Zygmunt Woźniczka: Obozy w systemie faszystowskim i stalinowskim (zarys problemu). W: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 19431956. T. 2. Red. Ryszard Terlecki. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, t. 2, s. 25-47.
 68. Zygmunt Woźniczka: Historyczne źródła i współczesny obraz życia społeczno-politycznego Górnoślązaków. „Państwo i Społeczeństwo” nr 1, 2007, s. 123-136.
 69. Zygmunt Woźniczka: Misja Jerzego Potockiego w Waszyngtonie (1936-1940). W: Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w). Red. Zdzisław Janeczek.  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej m. Karola Adamieckiego,  Katowice 2007, s. 275-300.
 70. Zygmunt Woźniczka: Praca niewolnicza Górnoślązaków po II wojnie światowej i jej społeczne konsekwencje. W: Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989). Red. Elżbieta Kościk, Tomasz Głowiński. Seria „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą” spotkanie II. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2007, s. 119-132.
 71. Zygmunt Woźniczka: Obozy w systemie represji w Polsce po 1945 r. Zarys problemu. W: Wspólna czy podzielona pamięć? Obóz Potulitz/Lebrechtsdorf/Potulice w latach II wojny światowej i jego powojenne losy 1941-1945 – 1945-1949. Red. Gustav Bekker, Witold Stankowski. „Margrafsen”, Bydgoszcz 2007, s. 63-100.
 72. Zygmunt Woźniczka:. Emigracja wobec podziemia w kraju po 1945 roku. W: Emigracja polska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji kraju po drugiej wojnie światowej. Studia. Red. Ryszard Sudziński. Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2007, s. 187-210.
 73. Zygmunt Woźniczka: Współzawodnictwo pracy i przodownicy pracy w przemyśle katowickim w latach 1945-1956. W: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Red. Antoni Barciak. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris, Instytut Górnośląski, Urząd Miasta Katowice, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2007, s. 194-21.
 74. Zygmunt Woźniczka: Trudności organizacji miejskiej PZPR w pracy z inteligencją w Gliwicach w 1950 roku. „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. 20, 2006, s. 469-499.
 75. Zygmunt Woźniczka: Polskie podziemie niepodległościowe wobec ZSRR w latach 1944-1947. W: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana prof. Richardowi Pipesowi. Red. Henryk Kocój, Radosław Małek, Marek Szczerbiński. Polskie Towarzystwo Historyczne, Sonar, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 299-319.
 76. Zygmunt Woźniczka: Rząd polski na uchodźstwie i polskie państwo podziemne wobec przyłączenia ziem zachodnich i północnych w 1945 roku. W: Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiem. Red.  Janusz Faryś, Henryk Kocój, Marek Szczerbiński. Polskie Towarzystwo Historyczne, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 135-149.
 77. Zygmunt Woźniczka: Społeczeństwo Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego wobec nowej rzeczywistości po 1945 roku (zarys problemu). „Państwo i Społeczeństwo” nr 1, 2006, s. 67-82.
 78. Zygmunt Woźniczka: Powstanie Warszawskie w prasie konspiracyjnej w latach 1944-1946. W: Śląsk, Pomorze i Wielkopolska wobec Powstania Warszawskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum w Gliwicach w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Red. Damian Recław. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006. s. 115-135.
 79. Zygmunt Woźniczka: Powojenne dzieje Żydów w Polsce i ich wpływ na losy społeczności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim. W: Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim. Red. Dariusz Rozmus, Sławomir Witkowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2006, s.113-134.
 80. Zygmunt Woźniczka: Represje wobec mieszkańców Górnego Śląska po 1945 roku. W: Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Red. Zygmunt Woźniczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 6496.
 81. Zygmunt Woźniczka: Wstęp. W: Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Red. Zygmunt Woźniczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 721.
 82. Zygmunt Woźniczka: Nacisk ideologiczny i ucisk polityczny w Katowicach 1948-1956. W: Katowice w minionej rzeczywistości. Red. Antoni Barciak. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris, Instytut Górnośląski, Urząd Miasta Katowic , Muzeum Historii Katowic,  Katowice 2006, s. 202-232.
 83. Zygmunt Woźniczka: Zygmunt Woźniczka: Władza wobec teatru i mediów na Górnym Śląsku (1945-1956). W: Teatr – media – kultura. Red. Dorota Fox, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 247-265.
 84. Zygmunt Woźniczka: Wstęp. W: Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Zygmunt Woźniczka, Muzeum Śląskie, Katowice 2006, s. 9-30.
 85. Zygmunt Woźniczka: III wojna-oczekiwanie na prawdziwe wyzwolenie. W: Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Zygmunt Woźniczka, Muzeum Śląskie, Katowice 2006, s. 137-168.
 86. Zygmunt Woźniczka: Wyjazdy z Górnego Śląska do RFN w latach siedemdziesiątych.„Śląskie Miscellanea” t. 18, 2005, s. 82-104.
 87. Zygmunt Woźniczka: Emigracja i podziemie polskie w konfrontacji ze Związkiem Radzieckim po 1945 roku . W:  Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Red. Zdzisław J. Kapera. Wydawnictwo PAU, Kraków 2004, s. 261-292.
 88. Zygmunt Woźniczka: Katowice-Stalinogród 1953. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 6-7 (41-42), 2004, s. 92-98.
 89. Zygmunt Woźniczka: Przemiany w elitach społeczno-politycznych Katowic po 1945 r. W: Katowice w 138 rocznicę uzyskania praw miejskich. Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic. Red. Antoni Barciak. Instytutu Górnośląski, Urząd Miasta Katowice, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2004, s. 250-283.
 90. Zygmunt Woźniczka: W nowej rzeczywistości. (Żydzi w Polsce w latach 1945-1950). W: Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Red. Eleonora Udalska, współpraca Anna Tytkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 29-46.
 91. Zygmunt Woźniczka: Z dziejów represji i oporu społecznego w Chorzowie po 1945 r. „Zeszyty Chorzowskie”  t. 7, 2003, s.285-320.
 92. Zygmunt Woźniczka: Kobiety w konspiracji na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.W: Wojenna służba Polek w II wojnie światowej. Materiały z sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 16 listopada 2002 roku. Red. Waldemar Rezmer. Seria: „Służba Polek na Frontach II Wojny Światowej”  cz. 5, Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu t. 40. Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, Toruń 2003, s. 25-55.
 93. Zygmunt Woźniczka: Początki polskiego państwa podziemnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W: Warszawa i stolice regionalne II RP we wrześniu 1939 roku i w początkach Polskiego Państwa Podziemnego. Red. Marian Marek Drozdowski, Hanna Szwankowska. DiG, Warszawa 2002, s.169- 190.
 94. Zygmunt Woźniczka: Sosnowiec pod rządami PZPR 1949-1960. W: Sosnowiec. 100 lat dziejów miasta. Red. Jan Walczak. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2002, s. 255-310.
 95. Zygmunt Woźniczka: Katowice po II wojnie światowej. W: Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. Antoni Barciak. Instytut Górnośląski, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2002, s.126-152.
 96. Zygmunt Woźniczka: Obóz w Świętochłowicach-Zgodzie w systemie obozów na Górnym Śląsku po II wojnie światowej. W: Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthutte-Zgoda. Red. A. Dziurok. IPN, Muzeum Miejskie w Świętochłowicach, Katowice–Świętochłowice 2002, s. 45- 60.
 97. Zygmunt Woźniczka: Represje wobec byłych żołnierzy Wehrmachtu na Górnym Śląsku (1945-1950). „Łambinowicki Rocznik Muzealny” t. 25, 2002, s.141- 158
 98. Zygmunt Woźniczka: Obóz NKWD w Toszku -1945 r. „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. 17, 2002, s. 277-304.
 99. Zygmunt Woźniczka: Armia Krajowa w strukturze Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1945. „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. 17, 2002, s. 383-404.
 100. Zygmunt Woźniczka: Wstęp. W: Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956. Red. K. Mieroszewski, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2002, s. 2-10.
 101. Zygmunt Woźniczka: Centralny Obóz Pracy w Jaworznie na tle stalinowskiego systemu represji (1945-1950) . W: Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956. Red. K. Mieroszewski, Zygmunt Woźniczka. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2002, s. 83-105.
 102. Zygmunt Woźniczka: Pisarze polscy w Ruchu Obrońców Pokoju 1948-1956. W: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Red. Stefan Zabierowski, współpraca Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 27-49.
 103. Zygmunt Woźniczka: Wysiedlenia ludności górnośląskiej do ZSRR wiosną 1945. „Studia Śląskie” t. 59, 2000, s. 135-161.
 104. Zygmunt Woźniczka: Zabrze trudne początki – 1945 (przyczynek do powojennej historii. „Orbis Interior” nr 2, 2000, s. 88-115.
 105. Zygmunt Woźniczka: Z problemów terroru wobec Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku. W: Słownik biograficzny duchowieństwa represjonowanego w Polsce w latach 1945–1989 – problemy metodologiczne. Materiały z sesji historycznej zorganizowanej w Warszawie 25 X 2000. Oprac. Adam Dziurok. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2000, s.48-60.
 106. Zygmunt Woźniczka:  Procesy polityczne działaczy PPS-WRN w latach 1946-1948. W: Rok 1948. Nadzieje i złudzenia polskich socjalistów. Red. Maria Ożóg. Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2000, s. 44-59.
 107. Zygmunt Woźniczka:  Opór społeczny wobec nowej rzeczywistości po 1945 roku. W: Rok 1945 w Zagłębiu Dąbrowskim. Praca zbiorowa. Red. Jan Walczak. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2000, s. 55-87.
 108. Zygmunt Woźniczka: Obóz w Świętochłowicach-Zgodzie i jego komendant. „Dzieje Najnowsze” nr 4, 1999, s.17-35.
 109. Zygmunt Woźniczka: Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa publicznego w Katowicach 1945-1956. „Kronika Katowic” t. 8, 1999, s. 140-176.
 110. Zygmunt Woźniczka: Die deportationen von Polen in die UdSSR in den Jahren 1939-1945. W: Lager, Zwangsarbeit, Vertreibung und Deportation. Dimensionen der Massenverbrechen in der Sowjetunion und in Deutschland 1933 bis 1945. Red. Dittmar Dahlman, Gerhard Hirschfeld. Klartex Verlag, Essen 1999, s. 535-552.
 111. Zygmunt Woźniczka: Gliwice 1945-1946. Trudne wrastanie w nową rzeczywistość. „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. 14, 1999, s. 239-276.
 112. Zygmunt Woźniczka: Aparat bezpieczeństwa publicznego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1947. „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” nr 24, 1999, s. 100-119.
 113. Zygmunt Woźniczka: Z dziejów podziemia i oporu społecznego w Sosnowcu po 1945. „Rocznik Sosnowiecki” t. 8, 1999, s. 117-138.
 114. Zygmunt Woźniczka: WiN i ruch narodowy wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947. „Dzieje Najnowsze” nr 3, 1998, s. 67-86.
 115. Zygmunt Woźniczka (współautor: Kazimierz Miroszewski): „Solidarność” w Częstochowie jako główna siła opozycyjna w latach osiemdziesiątych. W: Częstochowy drogi ku niepodległości. Red. Ryszard Szwed, Waldemar Palus. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1998, s. 241-278.
 116. Zygmunt Woźniczka: Starania socjalistów na uchodźstwie na rzecz swoich uwięzionych towarzyszy w kraju w czasie procesu działaczy WRN jesienią 1948 r. „Dzieje Najnowsze” nr 4, 1998,  s. 165-179.
 117. Zygmunt Woźniczka: Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej na Górnym Śląsku. W: Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce : III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń, 5-6 grudnia 1996. Red. Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Dział Wydawnictw, Toruń 1997, s. 241-245.
 118. Zygmunt Woźniczka: Upper Silesia: Between Germany and Poland. „Slavic Almanach” Vol. 4, nr 5-6, 1997, s. 178-188.
 119. Zygmunt Woźniczka: Podziemie poakowskie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim po 1945 r. „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” nr 22, 1997, s. 166-186.
 120. Zygmunt Woźniczka: Podziemie obozu narodowego na Górnym Śląsku po 1945 r. „ Kronika Historii  Katowic” t. 7, 1997, s. 113-125.
 121. Zygmunt Woźniczka: Powojenna sytuacja międzynarodowa w ocenie kierownictwa emigracji londyńskiej i podziemia w kraju(1946-1953). W: II wojna światowa i jej następstwa. Praca zbiorowa. Red. Antoni Czubiński. Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1996, s. 399-410.
 122. Zygmunt Woźniczka: Środowiska postsanacyjne w Polsce po 1945 (zarys problemu). „Dzieje Najnowsze” nr 2, 1996, s. 109-119.
 123. Zygmunt Woźniczka: Życie społeczno-polityczne w Katowicach na tle województwa śląsko-dąbrowskiego (1945-1950). „Kronika Katowic” t. 6, 1996, s. 85-106.
 124. Zygmunt Woźniczka: Represje na Górnym Śląsku w 1945 r. „Wiadomości Historyczne” nr 2, 1995,  s. 65-77.
 125. Zygmunt Woźniczka: Jałta w publicystyce konspiracyjnej 1945 r. W: Jałta z perspektywy półwiecza : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 25-26 października 1994 roku. Red. Stanisław S. Nicieja. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1995, s. 186-201.
 126. Zygmunt Woźniczka: Zgrupowanie „Łupaszki” na Pomorzu w latach 1945-1947. W:  Powojenne losy konspiracji na Pomorzu. Materiały sesji naukowej w Toruniu w dniu 19 listopada 1994 roku. Red. Elżbieta Zawacka, Ryszard Kozłowski. Seria: Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK: w Toruniu, t. 8. Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”,  Toruń 1995, s. 153-162.
 127. Zygmunt Woźniczka: Podziemna PPS- WRN w latach 1945-1948  (zarys działalności) „Zeszyty  Historyczne” (Paryż), z. 112, 1995, s. 18–55.
 128. Zygmunt Woźniczka: Z działalności polskiego i radzieckiego aparatu represji na Górnym Śląsku w 1945 r. W: Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku. Red. Andrzej Topol. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 51-76.
 129. Zygmunt Woźniczka: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość na Pomorzu w latach  1945-1947.  W: Armia Krajowa na Pomorzu : materiały sesji naukowej w Toruniu w dniach 14-15 listopada 1992 r. Red. Elżbieta Zawacka, Mieczysław Wojciechowski. Seria: Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK: w Toruniu, t. 4. Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, Toruń 1993, s. 279-287.
 130. Zygmunt Woźniczka: KL Auschwitz -Birkenau w świetle publikacji depesz podziemia londyńskiego 1941-1945.  W: Materiały z sesji naukowej na temat: „KL Auschwitz-Birkenau 1940-1945”. Red. Antoni Molenda. „Biuletyn” nr 16 (wydanie specjalne). Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Zarząd Główny, Katowice-Warszawa 1993 , s. 83-93.
 131. Zygmunt Woźniczka: III  wojna  światowa  w  koncepcjach emigracji i polskiego  podziemia w  latach 1945-1947.  „Wiadomości Historyczne” nr 3 (197), 1992, s. 38-147.
 132. Zygmunt Woźniczka: Między inwigilacją, prowokacją i przemocą. Bezpieka a WiN 1945-1952.  „Więź” nr 12, 1992, s. 71-90.
 133. Zygmunt Woźniczka: Opozycja polityczna wobec ZSRR w Polsce w latach 1944–1947.  „Wiadomości Historyczne” nr 3 (192), 1991, s. 135–146.
 134. Zygmunt Woźniczka: Ruch  narodowy  w latach 1945-1947.  „Wiadomości Historyczne” nr 5 (194), 1991, s. 257–272.
 135. Zygmunt Woźniczka: Podziemie niepodległościowe w Polsce w latach 1944 –1947 (zarys  problemu). „Wiadomości Historyczne” nr 3 (187), 1990, s. 103–123.
 136. Zygmunt Woźniczka: Geneza WiN-u. „Warszawskie Zeszyty Historyczne” nr 4, 1990, s. 63–85.
 137. Zygmunt Woźniczka: Spory wokół problemów życia gospodarczego na  forum KRN w latach 1944-1946. W:Gospodarcze i społeczne skutki wojny i okupacji dla Polski oraz drogi ich przezwyciężania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 4-6 grudnia 1985.  Red. Wacław Długoborski, Bożena Klimczak, Elżbieta Kaszuba. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1989,  s. 61-66.
 138. Zygmunt Woźniczka: Podziemie  polskie wobec SD w latach 1945–1947. „Zeszyty HistorycznoPolityczne Stronnictwa Demokratycznego”  nr 3 (62), 1989, s. 133141.
 139. Zygmunt Woźniczka: Wrocławski Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. „Kwartalnik  Historyczny” nr 2, 1988,  s. 131-157.
 140. Zygmunt Woźniczka: Światowy  Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju – Wrocław25-28 sierpnia 1948 r. „Zaranie Śląskie” z. 1-2, 1988, s. 15-38.
 141. Zygmunt Woźniczka: Ruch Obrońców Pokoju w Polsce w latach 1948-58. W: Z dziejów rewolucji socjalistycznej w Polsce. Red. Franciszek Serafin. Uniwersytet Śląski, Katowice 1987, s. 157-177.
 142. Zygmunt Woźniczka: Wpływ sytuacji międzynarodowej na procesy industrializacji w Polsce w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. „Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě” (Studie k vývoji průmyslových oblastí) seria 21, 1986, s.146-148.
 143. Zygmunt Woźniczka: Powstanie i szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego 1943-1945. W: Udział Ludowego Wojska Polskiego w budowie, rozwoju i obronie socjalistycznej Polski  (z okazji 40-lecia LWP). Drukarnia Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983, s. 22-43.
 144. Zygmunt Woźniczka: Problemy pokoju na forum Sejmu PRL w latach  1947-1975 . W: Sejm Polski Ludowej . Materiały konferencji naukowej, Lublin 16-17 marca 1984 r. Muzeum Sejmu Polskiego, Warszawa 1985, s. 190-197.
 145. Zygmunt Woźniczka: Ruch Obrońców pokoju na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1949–1953. „Rocznik  Katowicki” t. 10, 1981, s. 102119.
 146. Zygmunt Woźniczka: PPR a powstanie ruchu obrońców pokoju w Polsce. W: Dwie rocznice : 60-lecie oddzyskania niepodległości, 30-lecie zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego : materiały z sesji naukowej, Katowice, 24-25 listopada 1978 r. Red. Henryk Rechowicz. Uniwersytet Śląski, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1980, s. 644- 647.
 147. Zygmunt Woźniczka: Ruch  komunistyczny a powstanie Ruchu Obrońców Pokoju. „Zaranie Śląskie” z. 4, 1979, s. 697709.
 148. Zygmunt Woźniczka: Wpływ leninowskiej  koncepcji pokojowego współistnienia na polską politykę zagraniczną w latach 1945-1975 .W: Rewolucja Październikowa a światowy rewolucyjny proces. Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej z okazji 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej : Katowice, 27-28 października 1977. Red. Henryk Rechowicz. Uniwersytet Śląski, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1979, s. 424-429.

 

Inne publikacje

 1. Zygmunt Woźniczka: Spojrzenie na powstania śląskie. „Myśl.pl” nr  1(26), 2013. s. 32-34.
 2. Zygmunt Woźniczka: Szczepański Feliks (1894-1965). „Polski Słownik Biograficzny”, t. 47/3, z. 194, 2011, s. 321-322.
 3. Zygmunt Woźniczka: „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. „Śląsk” nr 8, 2010, s. 5-7.
 4. Zygmunt Woźniczka: Nadchodzi nowe. Śląski październik 1956. „Śląsk” nr 10, 2006, s.12-15.
 5. Zygmunt Woźniczka: (recenzja) Wokół książki Andrzeja Zaćmińskiego, Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954. „Przegląd Zachodni” nr 2, 2005, s. 219-229.
 6. Zygmunt Woźniczka: Z dziejów katowickiej bezpieki (1945-1954). „Śląsk” nr 6, 2004, s. 22-25.
 7. Zygmunt Woźniczka: (recenzja) W. Stankowski: Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w katach 1945-1950, Bydgoszcz 2003. „Przegląd Zachodni” nr 4, 2003, s. 222-227.
 8. Zygmunt Woźniczka: Katowice 1945: dzień powszedni. „Śląsk” nr 3, 2001, s.16-19.
 9. Zygmunt Woźniczka: Bohaterowie klęski. „Polityka” nr 14, 2001, s.62-64.
 10. Zygmunt Woźniczka: Wysiedleńcy. Lwowiacy na Górnym Śląsku w 1945. „Śląsk” nr 12, 2000, s.11-13
 11. Zygmunt Woźniczka: Oświęcim zaraz po wojnie .„Śląsk” nr 1,  1999, s. 52-53.
 12. Zygmunt Woźniczka: Podziemie antykomunistyczne w Dąbrowie Górniczej po 1945 r. W: Encyklopedia Dąbrowy Górniczej A-Z. T. 1. Red. Stefan Pobideł. Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej „Edytor”, Dąbrowa Górnicza 1996, s. 144-145.
 13. Zygmunt Woźniczka: Czy to było wyzwolenie? Górny Śląsk w 1945 roku. „Śląsk” nr 3, 1996, s. 20-22.
 14. Zygmunt Woźniczka: Górny Śląsk między Niemcami a Polską.  „Mówią Wieki” nr 6, 1996 , s. 49-52.
 15. Katowice – wiosna 1945. Oprac. Zygmunt Woźniczka. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, Katowice 1995, ss. 33.
 16. Zygmunt Woźniczka: Akcja „K”. „Mówią Wieki”  nr 3, 1994, s. 24-26.
 17. Zygmunt Woźniczka: Polskie podziemie niepodległościowe (1945-1952).  „Mówią Wieki”
  cz. 1” nr 3, 1991, s. 9-13; cz.2: nr 4, 1991, s. 35-40.
 18. Zygmunt Woźniczka: Lubelszczyzna w walce w latach 1944-1947 ( w oczach podziemia    niepodległościowego). „Nowe Relacje” nr 24-25, 1990, s. 12-13.
 19. Zygmunt Woźniczka: Kulisy powstania WiN-u.  „Katolik” cz. 1: nr 22 (397), 1990, s.12; cz.2: nr 23 (398) 1990, s.13.
 20. Zygmunt Woźniczka: Podziemie wobec wyborów – 1947. „Tygodnik Demokratyczny” nr 23 (1868), 1989, s. 9, 29.
 21. Zygmunt Woźniczka: Kongres pełen konfliktów –Wrocław 1948. „Kultura” nr 33 (116), 1987, s. 7.
 22. Zygmunt Woźniczka: Stefan Biczysko. W: Znani i nieznani katowiczanie. Wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szaraniec. Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,  Katowice 1980, s. 10-13.
 23. Zygmunt Woźniczka: Stanisław Rochowiak. W: Znani i nieznani katowiczanie. Wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szaraniec. Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,  Katowice 1980, s. 77-79.
 24. Zygmunt Woźniczka: Paweł Małeska. W: Znani i nieznani katowiczanie. Wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szaraniec. Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,  Katowice 1980, s. 100-102.
 25. Zygmunt Woźniczka: (recenzja) W. Góralski: Problemy pokoju i bezpieczeństwa Azji. Warszawa 1979. „Zaranie Śląskie” z 1, 1980,  s. 175-179.
 26. Zygmunt Woźniczka[współautor: Antoni Molenda]: (recenzja) N. Kołomejczyk, A. Kosecki:, Europejskie państwa socjalistyczne 1948-1960, Zarys historii politycznej. Warszawa 1977. „Zaranie Śląskie” z. 3, 1978, s. 526-531.
 27. Zygmunt Woźniczka: (recenzja) E. Basiński: W jednym organizmie. Warszawa 1977.„Zaranie Śląskie” z. 2, 1978,  s. 341-346.
 28. Zygmunt Woźniczka: (recenzja) Antykomunistyczne tradycje w międzynarodowym ruchu robotniczym, Warszawa 1977. „Zaranie Śląskie” z. 1, 1979, s. 193-198.
 29. Działalność na rzecz popularyzacji nauki
 30. Prowadzenie od 2014 roku Wszechnicy przy Stacji PAU w Katowicach, w ramach której odbywają się comiesięczne wykłady naukowców reprezentujących rożne dziedziny nauki.
 31. Z okazji „Roku Wojciecha Korfantego” w 2009 współorganizacja wystawy pt.: „Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej”, która była prezentowana m.in. w Senacie RP w Warszawie w dniach 27-28 V 2009; ponadto wsparcie merytoryczne przy produkcji  filmów dokumentalnych o Wojciechu Korfantym.
 32. Wieloletnia współpraca z regionalnym ośrodkiem Telewizji Polskiej w Katowicach, m.in. w latach 1994-1996 przygotowanie i prowadzenie serii programów popularyzujących wiedzę historyczną: „Lekcja historii”, „Historia żywa”, „Losy tragiczne”, „Sławni ludzie w anegdocie”.
 33. Wieloletnia współpraca z regionalnym ośrodkiem Polskiego Radia w Katowicach i prasą lokalną.

 

Pełnione funkcje

 • W latach 2012-2015 profesor nadzw. w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu, Dyrektor Instytut Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Od 2005 Kierownik Pracowni Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska, Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny UŚ,
 • 2002-2005 – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze ds. nauki, Wydział Filologiczny UŚ.

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział  w  Zagłębiu Dąbrowskim, Przewodniczący 2017,
 • Rada Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Członek od 2016,
 • Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej (wiceprzewodniczący) od 2016,
 • Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności, Przewodniczący od 2013,
 • Rada Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, Członek od 2013,
 • Wszechnica Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, Przewodniczący od 2013,
 • Komitet Organizacyjny Muzeum Historii Medycyny  i Farmacji (z ramienia Śląskiej Izby Lekarskiej), Członek od 2013,
 • Rada Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Przewodniczący Rady od 2005,
 • Rada Muzeum przy Muzeum Historii Katowic, Zastępca Przewodniczącego Rady od 2016,
 • Rada Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, Członek Rady od 2013-2016
 • Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział  w  Katowicach, Wiceprzewodniczący w kadencji 2013-2017,
 • Komisja Historyczna PAN w Katowicach, Członek od 2011,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Katowicki oddział terenowy, Członek od 2009,
 • Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Członek od 2007,
 • Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski (reaktywowane  w latach 90 XX w), Członek Zarządu od 2003,
 • Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Członek w latach 1994-1999.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • historia Polski,
 • wybrane zagadnienia z historii współczesnej,
 • wybrane zagadnienia z historii Polski do schyłku I Rzeczpospolitej,
 • wybrane zagadnienia z historii Polski od schyłku I Rzeczpospolitej,
 • dzieje Śląska.