JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Tomasz Gruszczyk

Dr Tomasz Gruszczyk

Rok urodzenia: 1980

e-mail: tomasz.gruszczyk@us.edu.pl, grutomasz@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • strategia i poetyka fragmentu w literaturze XX i XXI wieku,
 • problematyka pamięci i zapomnienia w literaturze XX i XXI wieku,
 • modele podmiotowości w polskiej literaturze współczesnej w perspektywie teoretycznoliterackiej i kulturoznawczej,
 • intersemiotyczne, intertekstualne i intermedialne relacje między literaturą a mediami w kulturze audiowizualnej XX i XXI wieku,
 • literatura intermedialna.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Doktorat

2016 – Ocalające zatracenie. Rozważania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława Czycza i Krzysztofa Vargi, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Magisterium

2005 – Poetyka fragmentu w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych na przykładzie twórczości Krzysztofa Vargi, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Tomasz Gruszczyk: Czytanie filmu – oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 184; ebook, 2015.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Tomasz Gruszczyk: Zygmunt Haupt: rozpisać obcość, rozpisać siebie. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2016, nr 3-4 (314-315), s. 337-350.
 2. Tomasz Gruszczyk: Ocalenie czy oblężenie? Pod naporem pamięci. W: Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki. Red. Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 69-112.
 3. Tomasz Gruszczyk: Prochy doświadczenia w urnie pamięci. Nad pudełkiem „Nieszczęsnych” B.S. Johnsona. W: Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu. Red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 189-201.
 4. Tomasz Gruszczyk: We wstecznym lusterku. Konstytuowanie podmiotu w prozie Zygmunta Haupta. W: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński.  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 191-210.
 5. Tomasz Gruszczyk: Beckett. Upadek i śmiech. „Fraza” 2011, nr 3-4 (73-74), s. 85-96.
 6. Tomasz Gruszczyk: Banał – nuda – nicość. Droga od mierności do marności w prozie Krzysztofa Vargi. W: Świat przez pryzmat JA. T.2: Studia i interpretacje. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2006, s. 223-233.
 7. Tomasz Gruszczyk: Pisanie po czytaniu czyli po-pisywanie. „Fraza” 2006, nr 3 (53), s. 123-132.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • literatura między mediami,
 • medialne matryce w literaturze,
 • fikcja. Hiperfikcja. Hipertekst,
 • strategie autokreacji,
 • praktyki pisania i telepisania,
 • kultura masowa i popularna,
 • literatura popularna,
 • fenomeny literackiej współczesności,
 • warsztaty krytyki artystycznej,
 • seminarium magisterskie.