JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Tadeusz Miczka

prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Rok urodzenia: 1952
e-mail: tmiczka@interia.pl

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • historia i teoria kultury,
 • historia i teoria kina i nowych mediów,
 • historia i teoria komunikacji,
 • komparatystyka kulturowa,
 • estetyka porównawcza,
 • pedagogika kultury,
 • edukacja medialna,
 • dzieje awangard artystycznych,
 • historia totalitaryzmów XX w.,
 • historia Holokaustu.

Stopnie i tytuły naukowe

Profesura

1995 – Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Habilitacja

1989 – Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej, literaturoznawstwo, filmoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

1984 – Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

Magisterium

1976 – Możliwości interioryzacyjne kina na przykładzie filmu „Osiem i pół” Federico Felliniego, filologia polska, Uniwersytet Śląski

Wybrane publikacje

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Tadeusz Miczka: O śmierci na ekranie. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2011, ss. 208. „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013, wydanie drugie, ss. 207.
 2. Tadeusz Miczka: Kino włoskie. Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2009, ss. 697. E-Book, 2013, format EPUB i MOBI.
 3. Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, ss. 230.
 4. Tadeusz Miczka: Słownik pojęć filmowych. T. 9. [Ruch – Czas – Przestrzeń – Montaż]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, ss. 201.
 5. Tadeusz Miczka: W Cinecittà i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Oficyna Literacka, Kraków 1993, ss. 600.
 6. Tadeusz Miczka: 10 000 kilometrów od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Oficyna Literacka, Kraków 1992, ss. 355.
 7. Tadeusz Miczka: Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, ss. 138.
 8. Tadeusz Miczka: Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988, ss. 207. Tamże, 1994, wydanie drugie uzupełnione, ss. 200.
 9. Tadeusz Miczka: Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987, ss. 232.
 10. Tadeusz Miczka: „Wolne gry”. Z problemów kultury współczesnej. Red. T. Miczka. Wydawnictwo PARA, Katowice 2007, ss. 204.
 11. Beata Kasztelaniec, Jan F. Lewandowski, Tadeusz Miczka: Stuletnia kronika kina. Rozmowy radiowe. Red. T. Miczka, Videograf II i Polskie Radio Katowice, Katowice 1997, ss. 420.
 12. Tadeusz Miczka [współpraca: Alina Madej]: Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, ss. 229. Autorstwo części pt. Tekst jako „ofiara” kontekstu. Spór o „Popioły” Andrzeja Wajdy? s. 147-166.
 13. Alicja Helman [współpraca: Andrzej Gwóźdź, Tadeusz Miczka, Jacek Ostaszewski]: Historia semiotyki filmu. Tom 2. Wydawnictwa Zakładu Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, „Znak–Język–Rzeczywistość” i Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Warszawa 1993, ss. 166. Autorstwo części pt. Włoska pragmatyczna teoria filmu, s. 51-67.
 14. Tadeusz Miczka: Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej. Red. T. Miczka. Filmoteka Narodowa, Warszawa 1993. Autorstwo części pt. Szesnaście filmów – jeden seans? O filmowych pasjach Bernarda Bertolucciego, s. 5-39, Biały ekran. O niezrealizowanych filmach Bertolucciego, s. 240-248.
 15. Alicja Helman, Tadeusz Miczka: Analizy i interpretacje. Film polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1984, ss. 219. Autorstwo części pt. Inspiracje malarskie w „Weselu” Andrzeja Wajdy. (Krążenie komunikatów plastycznych w artystycznych medytacjach o historii), s. 131-158.
 16. Alicja Helman i Tadeusz Miczka: Szkice z teorii filmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978, ss. 125. Autorstwo części pt. Forma i nieokreśloność w kinie. „Osiem i pół” jako „dzieło otwarte”, s. 46-61.

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Tadeusz Miczka: Rzeczywistość wirtualna jako utopia. „Er(r)go.Teoria-Literatura-Kultura”. Nr 36 (1/2018) – Utopie/Iluzje/Pragnienia, s.15–25.
 2. Tadeusz Miczka: The State of Anthropological Uncertainty as an Educational Problem. „European Journal of Multidisciplinary Studies” January-April 2018, Vol. 7, Nr2, s. 8–14.
  • Przedruk: ICSS XIV 2018, 14 International Conference on Social Sciences 2-3 March 2018, Frankfurt am M., Conference Proceedings, Vol. I, s. 633-638.
 3. Tadeusz Miczka: Von der „Stadt der Zukunft” von Antonio Sant Elia zur zeitgenossischen virtuellen Stadt. W: Von der Agora zur Cyberworld. Soziale und kulturelle, digitale und nicht-digitale Dimensionen des offentlichen Raumes. Gerhard Banse / Xabier Insausti (Hrsg.). Trafo Verlagsgruppe dr. Weist, Berlin 2018, s. 103-114.
 4. Tadeusz Miczka: Racjonalność i wiara w epoce komunikacji multimedialnej. „Studium Vilnense A” 2018, vol. 15, s. 17-20.
 5. Tadeusz Miczka: Transformacje „prawdy pragmatycznej” w społeczeństwie informacyjnym. W: Pravda. Teoreticke a prakticke kontexty. Sabina Galikova Tolnaiova – Ondrej Marchevsky – Dusan Spirko (eds.). Filozoficka fakulta PU v Presove a Slovenske filozoficke zdrużenie pri SAV, Bratislava 2018, s. 158-162.
 6. Tadeusz Miczka: Osoba w sieci a osoba integralna. W: Kryteria wyboru i oceniania w kulturze. Red. Joanna Winnicka-Gburek, Bogusław Dziadzia. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, s. 67-86.
 7. Tadeusz Miczka: Człowiek techniczny, „człowiek rozszerzony”, „człowiek z 3D”. Próba definicji. „Filo-Sofija” nr 39 (2017/4/I), s. 37-47.
 8. Tadeusz Miczka: Affascinati ma distanti: le trace italiane in un cinema „malato di polonitá”. Przeł. R. Wylecioł. W: L’italianismo moderno Nell’europa Centrale e Orientale (secc. XIX-XXI). Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma in collaborazione con l’Istituto Balassi Accademia d’Ungheria in Roma e l’Istituto Storico Austriaco, Roma 2017, s. 62-75.
 9. Tadeusz Miczka: Strong Slavic and Iberian Identity Syndrome in the Perspectives of Glocalization. W: Proceedings 5th Mediterannean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2017. European Scientific Institute (ESI), Skopje 2017, s. 127-137.
  • Przedruk, „European Scientific Journal” (ESJ), Special Edition, August 2017, s. 127-137.
 10. Tadeusz Miczka: La dimensione individuale e universale del deserto senza sole nei film di Michelangelo Antonioni. Przeł. D. Dykta. W: I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Red. K. Kwapisz-Osadnik. University of Silesia, Franco Cesati Editore, Katowice-Firenze 2017, s. 65-72.
 11. Tadeusz Miczka: Infoaktywizm a rzeczywista potrzeba „higieny informacyjnej”. W: Proceedings of the 20th International Conference on The Science and Quality of Life and Symposium „Vilnius Region: Past, Present, Future”. Red. R. Brazis. Studium Vilnense A, Vol. 14, Vilnius 2017, s. 189-191.
 12. Tadeusz Miczka: From Antonio Sant’Elia’s „City of the Future” to the Contemporary Virtual City. Przeł. K. Iwaszuk. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” nr 3-4 (90-91), 2016, s. 116-128.
 13. Tadeusz Miczka: „Dialogue Through Conflict”. On Specifics of Interpersonal Contacts in the Perspective of the Philosophy of Multimedia. Przeł. K. Iwaszuk. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” nr 3-4 (90-91), 2016, s. 51-57.
  • Wersja w języku polskim: „Dialog przez konflikt”. O specyfice kontaktów międzyludzkich w perspektywie filozofii multimediów. W: Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie. Red. A. Javorská, O. Marchevský. Slovenské filozofické združenie pri SAV, Filozofický ústav SAV, Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici, Bratislava 2017, s. 44-48.
 14. Tadeusz Miczka: Od id w kulturze tradycyjnej do ID w sieci. Dyskurs autopromocyjny w badaniach kulturoznawczych. W: Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2. Red. A. Kalisz, E. Tyc. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 11-21.
 15. Tadeusz Miczka: Kino jako przestrzeń dialogu kulturowego między Czechami, Słowacją i Polską. „Prace komisji naukowych” (Polska Akademia Nauk – oddział w Katowicach) zeszyt nr 39-40, 2016, s. 304-307.
 16. Tadeusz Miczka: Filozofować/działać/klikać. Pytanie o sens istnienia filozofii mediów. W: (Meta)filozofia – prax. Red. A. Javorská, L. Kocinová, S. Wagnerová. Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied, Filozofický ústav Slovenskej akadémii vied, Bratislava 2016, s. 233-239.
 17. Tadeusz Miczka: Conception of the Integral Person Faced with the Prospect of Technology. Przeł. B. Moczko. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” nr 3-4 (86-87), 2015, s. 50-76.
 18. Tadeusz Miczka: Źródła i perspektywy infoaktywizmu. O pluralizacji procesów komunikowania w technocodzienności i w sztuce współczesnej. „Kultura i Historia” nr 28 specjalny (CD), 2015.
 19. Tadeusz Miczka: Neue Kultur/Neue Kulturen – alte Unterrichtspraxen in der Medienerziehung. W: Aneignungs und Nutzungsweisen Neuer Medien durch Kreativität und Kompetenz. Red. G. Banse, A. Rothkegel. Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2015, s. 263-270.
 20. Tadeusz Miczka: Infoactivism as the Basis of Communicational Reversal. W: Virtualisierun und Mediatisierung kultureller Räume. Die Neuen Medien – Gewinne – Verluste – Gefahren. Red. H.-J. Petsche, J. Erdmann, A. Zapf. Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2015, s. 115-124.
 21. Tadeusz Miczka: Edukacja do mediów i o mediach oraz z mediami i przez media, czyli oswajanie technocodzienności. W: Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk. Red. J.H. Budzik, I. Copik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 23-40.
 22. Tadeusz Miczka: Imperative: „The More the Better” as a Danger for Proper Development of Information Society. W: Book of Proceedings 5th International Conference of Humanities and Social Sciences 5th ICHSS 2015. Red. B. Savaneli, G. Senatore, M. Cilento. MCSER Publishing, Roma 2015, s. 13-16.
  • Przedruk w: „Academic Journal of Interdisciplinary Studies”, Special Issue, December 2015, Vol. 1, No 3, S 1, s. 13-17.
  • Wersja w języku polskim: Imperatyw: „im więcej, tym lepiej” jako zagrożenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Media.PL. Badania nad mediami w Polsce. Red. T. Bielak, G. Ptaszek. Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2016, s. 130-143.
 23. Tadeusz Miczka: Particular Rationality Perspective in the Information Society. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” Nr 3-4 (82-83), 2014, s. 17-23.
  • Wersja w języku polskim: Perspektywy racjonalności partykularnej w społeczeństwie informacyjnym. W: Racionálne – iracionálne. Red. P. Sucharek, O. Marchevský. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akademii vied, Prešov 2015, s. 190-194.
 24. Tadeusz Miczka: Chvála všedného života v „nowej fenomenologii” Enza Paciho. Przeł. P. Sucharek. W: Filozofia a umenie žiť. Red. P. Sucharek, R. Sťahel. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akademii vied, Bratislava/Nitra 2014, s. 118-122.
 25. Tadeusz Miczka: Poetics of Computer Games as the Basis of Contemporary Popular Culture and it’s Interdisciplinary Studies. W: Multidisciplinary Views on Popular Culture: Proceedings of the 5th International SELICUP Conference/Visiones multidisciplinares sobre la cultura popular: Actas del 5o Congreso Internacional de SELICUP. Red. E. de Gregorio Godeo & M. del Mar Ramón-Torrijos. Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca 2014, s. 425-435.
 26. Tadeusz Miczka: Education to info-freedom. Introduction to the issue. W: Book of Proceedings 3rd International Conference on Educational Science. Hëna e Plotë Beder University, Tiranë 2014, s. 429-434.
  • Przedruk: „BJES. Beder University Journal of Educational Sciences” Vol. 5, No 1, April 2014, s. 335-346.
 27. Tadeusz Miczka: Etyka w sytuacjach bezdomności zawodowej: Casus dziennikarstwa? W: Perspektívy profesijnej etiky. Red. V. Gluchman. Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, Prešov 2014, s. 273-286.
  • Wersja w języku angielskim: Ethics in the Context of „Professional Homelessness”. The Case of Journalism? „Ethics & Bioetics” 5 (1-2), 2015, s. 67-78.
 28. Tadeusz Miczka: Audiowizualność trzeciego stopnia – rzeczywistość czy fantastyka? „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” nr 1-2 (76-77), 2013, s. 68-76.
  • Wersja w języku niemieckim: Audiovisualität der dritten Stufe – Wirklichkeit oder Phantastik? W: Neue Medien: Interdependenzen von Technik, Kultur und Kommunikation. Red. G. Banse, A. Rothkegel. Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2015, s. 45-52.
  • Wersja w języku angielskim: Audiovisuality of the Third Degree: Reality or Fantasy? W: Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases. Red. L.W. Zacher. Springer International Publishing AG 2017, Cham 2017, s. 99-105.
 29. Tadeusz Miczka, Bogdan Zeler, Urszula Żydek-Bednarczuk: Perspektiven der Teilnahmekultur. Umriss einer Problematik. W: Von der Informationszur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Red. G. Banse, R. Hauser, P. Machleidt, O. Parodi. Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2013, s. 241-257.
 30. Tadeusz Miczka: Conception of Integral Person as Basis of Education in the 21st Century. W: Conference Proceedings ICHSS 2013-30 International Conference of Human and Social Sciences. Volume No 3. Red. B. Savanelli, A. O. Nosike, Ch. Alcott, S. Pacukaj. MCSER Publishing, Roma 2013, s. 334-338.
  • Przedruk: „Journal of Educational & Social Research”, Special Issue, October 2013, Vol. 3, No 7, s. 334-338.
 31. Tadeusz Miczka: Regionalizm w dobie glokalizacji. W: Beskidzkie dziedzictwo. Red. S. Cader, T. Kowalik. Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku – Łodygowice, Szczyrk 2013, s. 69-77.
 32. Tadeusz Miczka: Racjonalność – wiara – tożsamość regionalna. W: Beskidzkie dziedzictwo II. Red. S. Cader, S. Ciupka. Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku – Łodygowice, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – okręg Małopolski – oddział w Bielsku-Białej, Urząd Gminy w Czernichowie, Międzybrodzie Żywieckie 2013, s. 7-18.
 33. Tadeusz Miczka: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Tom 2. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. Część piąta – Życie naukowe i kulturalne. Red. odpow. T. Miczka. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2012, s, 109-305.
  • Tamże, Tadeusz Miczka: Instytucje kinematograficzne i profesjonalna twórczość filmowa, s. 217-226.
 34. Tadeusz Miczka: Pferde gegen Panzer. Der Kavalleriemythos im Film „Lotna” von Andrzej Wajda. W: Erinnerung in Text und Bild. Zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Red. J. Egyptien. Akademie Verlag, Berlin 2012, s. 355-364.
 35. Tadeusz Miczka: La visualización de la palabra en la cultura contemporánea. Przeł. J. Lyszczyna. W: Proceedings of the 10th World Congress of the International Associacion of Semiotic Studies (IASS/AIS): Culture of Communication – Communication of Culture. Red. P.C. Cantero, G.E. Veloso, A. Passeri, J.M. Paz Gago. Universidade da Coruña, Coruña 2012, s. 1451-1458.
 36. Tadeusz Miczka: Remarks on Contemporary Political Identity in Perspectives of Internet. W: Kulturelle Diversität und Neue Medien – Entwicklungen – Interdependenzen – Resonanzen. Red. G. Banse, I. Krebs. Trafo Verlagsgruppe dr. Wolfgang Weist, Berlin 2011, s. 103-110.
 37. Tadeusz Miczka: Czas infowolności. O kontynuacji mitów jednostkowej niezależności i skutecznego prawa społecznego w XXI wieku. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 1-2 (68-69), 2011, s. 188-201.
 38. Tadeusz Miczka: Virtual Reality as Postmodern Game: On Some Telepresence Aspects. Przeł. A. Cimała, B. Moczko. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, Special Issue, 2010, s. 50-75.
 39. Tadeusz Miczka: Theatre on the Internet – The Internet in the Theatre. Przeł. A. Maj. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, Special Issue, 2010, s. 268-280.
 40. Tadeusz Miczka: Über partikulare Rationalität. W: Topoi der Rationalität Technizität – Medialität – Kulturalität. Red. H.-J. Petsche. Trafo Verlagsgruppe dr. Wolfgang Weist, Berlin 2010, s. 191-198.
 41. Tadeusz Miczka: Postmodernistyczna gra jako podstawa interdyscyplinarności w badaniach nad kulturą współczesną. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” nr 1-2 (64-65), 2010, s. 2-7.
 42. Tadeusz Miczka: Kino polskie po reformie (2005-2009). „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1, 2010, s. 65-86.
 43. Tadeusz Miczka: „… Rzeczywistość była obłąkana…”. O twórczości filmowej Wojciecha J. Hasa (1925-2000). W: Sztuka o rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, M. Kita i J. Tambor. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, s. 213-221.
 44. Tadeusz Miczka: Kino polskie w latach 2000-2010. W: Česko-polské kulturné vzdélávací partnerstvi. Red. M. Sobotkova. Univerzita Palackého, CD, Olomouc 2010, ss. 29.
 45. Tadeusz Miczka: Etyka dziennikarska w nowych mediach. W: Aplikovana etika – kontext a perspektivy. Red. L. Vladyková. Filozofická fakulta UPJŠ, Košice 2010, s. 160-174.
 46. Tadeusz Miczka: Polskich filmoznawców zmagania z ciałem. „Ethos”, nr 89, 2010, s. 253-259.
 47. Tadeusz Miczka: Futuryzm po futuryzmie. O „komunikacji uczestniczącej” jako dominującym kierunku w rozwoju sztuki współczesnej. W: Súčasné umenie v medzi disciplinárnej komunikácii. Red. J. Sošková. Prešovska Univerzita v Prešove, Filozoficka Fakulta, Prešov 2009, s. 105-123.
  • Wersja zmieniona: Futuryzm po futuryzmie. O konkretyzacji idei sztuki awangardowej w „kulturze uczestnictwa”. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 1-4 (72-75), 2012, s. 18-31.
 48. Tadeusz Miczka: Osoba w sieci. W: Personálna obnova humanity na prahu 21. storočia. Red. M. Klobušická, M. Jozek. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická Fakulta– Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Nitra 2009, s. 167-180.
  • Wersja poszerzona: W: Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Tom 3. Red. J. Tambor, A. Achtelik. Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013 s. 145-155.
 49. Tadeusz Miczka: Geneza i metamorfozy teatru multimedialnego. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” (58-63) 2008-2009, s. 229-248.
 50. Tadeusz Miczka: Ikonizacja słowa w kulturze – fakty, teorie i domysły. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” (58-63) 2008-2009, s. 207-219.
 51. Tadeusz Miczka: Bifurkácia či transverzalita? O vst’ahoch mezi realitou a fikciou. Przeł. I. Vinjar. W: Realita a fikcia. Red. R. Karul, M. Porubjak. SFZ pri SAV a KFF UCM, Bratislava 2009, s. 231-237.
 52. Tadeusz Miczka: Czysta iluzja i testowanie realności: dwie rzeczywistości wirtualne – dwa uczestnictwa. W: Człowiek a światy wirtualne. Red. A. Kiepas, M. Sułkowska i M. Wołek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 11-30.
 53. Tadeusz Miczka: Ułańska szarża na czołgi. O micie kawalerii w „Lotnej” Andrzeja Wajdy. W: Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Red. B. Gontarz, M. Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 173-186.
 54. Tadeusz Miczka: Tradycja i innowacyjność w perspektywie mediamorfozy. W: Tradycja i współczesność. Folklor – Język – Kultura. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009, s. 43-50.
 55. Tadeusz Miczka: Media Education as a Fundamental Component of Contemporary Culture Education. W: Neue Medien und kulturelle Vielfalt. Konzepte und Praktiken. Red. G. Banse, M. Wieser, R. Winter. Trafo Verlagsgruppe dr. Wolfgang Weist, Berlin 2009, s. 191-201.
 56. Tadeusz Miczka: „Prawda pragmatyczna” według Gianfranco Bettetiniego. W: Hermeneutyczna tradycja filozofii. Red. H.T. Mikołajczyk, M. Rembierz. Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk 2009, s. 17-28.
 57. Tadeusz Miczka: Wizualizacja słowa w globalizującej się kulturze. W: Proceedings of the XIth International Conference on the Science and Quality of Life „Heritage – Globalization – Future”. Red. R. Brazis. Studium Vilnense A, Vol. 5, Vilnius 2009, s. 52-56.
 58. Tadeusz Miczka: O cierpieniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego. W: Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego. Red. M. Sokołowski. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 43-55.
 59. Tadeusz Miczka: Wielokulturowość w świetle współczesnych idei wielości. W: Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością. Red. Z. Mach, I. Głuszyńska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 57-73.
 60. Tadeusz Miczka: Śmiech, łzy i fanfaronada. Filmowa commedia all’italiana w latach 1940-1969. „Anthropos?” nr 12/13, 2009, CD, ss. 26.
 61. Tadeusz Miczka: Gorzki śmiech, dreszcze i szaleństwo. Filmowa commedia all’italiana w latach 1970-1989. „Anthropos?” nr 12/13, 2009, CD, ss. 24.
 62. Tadeusz Miczka: Sytuacje podwójnego ryzyka. O dominujących formach transformacji współczesnej kultury medialnej. W: Społeczeństwo, kultura, moralność / Spoločnost’, kultúra, morálka. T. I. Red. Z. Plašienková, M. Rembierz. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008, s. 163-172.
 63. Tadeusz Miczka: Cinema in the Labyrinths of Freedom. Polish Feature Film after 1989. Przeł. A. Maj. “Kinema” (Toronto), Spring 2008, s. 79-100.
 64. Tadeusz Miczka: „Postmodernizacja” modernizmu. O konieczności bycia ponowoczesnym. W: Mezi modernou a postmodernou III. Red. T. Hauer. Technická Univerzita Ostrava, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prešovska Univerzita v Prešove, Ostrava 2008, s. 88-93.
 65. Tadeusz Miczka: Edukacja medialna jako jeden z podstawowych komponentów współczesnej edukacji kulturalnej. W: Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 195-208.
 66. Tadeusz Miczka: Medialna komunikacja wiary – szansa czy zagrożenie dla współczesnej religijności? W: Krest’anstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia. Red. D. Hanesová. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Banska Bystrica 2008, s. 159-170.
 67. Tadeusz Miczka: Komunikowanie międzykulturowe w perspektywie globalizacji i lokalizacji. W: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną. Red. J. Fras. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 83-92.
 68. Tadeusz Miczka: Informationskultur als neuer „Regler” des sozialen Lebens. W: Visionen der Informationsgesellschaft 2016. Red. G. Banse, A. Kiepas. Trafo Verlagsgruppe dr. Wolfgang Weist, Berlin 2008, s. 67-78.
 69. Tadeusz Miczka: Dziennikarstwo uczestniczące jako proces ponowoczesnego komunikowania. W: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin. Red. M. Rzadkowolska. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 265-279.
 70. Tadeusz Miczka: „Lord Jim” w kinie. W: „Lord Jim” w krytyce i w mediach. Red. S. Zabierowski. Biblioteka Śląska – Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 93-108.
 71. Tadeusz Miczka: Obsesja śmierci. O dekadencji w schyłkowym okresie twórczości włoskich mistrzów sztuki filmowej. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. T. XII. Red. J. Kolbuszewski. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2008, s. 313-324.
 72. Tadeusz Miczka: Gra jako podstawa interdyscyplinarności w epoce postmodernizmu. W: Mezi modernou a postmodernou IV. Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efektivity. Red. M. Lačný, V. Dudinský. Prešovska Univerzita v Prešove, Univerzita P.J. Šafarìka v Košiciach, Ostravska Univerzita Ostrava, Vysoká Škola Báñska Technická Univerzita Ostrava, Prešov 2008, s. 36-43.
 73. Tadeusz Miczka: Przeciwstawne formy komunikowania jako „regulatory” nowego dialogu międzykulturowego. W: Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. Red. R. Sťahel, Z. Plašienková. IRIS, Vydavatel’stvo a tlač, Bratislava 2008, s. 192-200.
 74. Tadeusz Miczka: Auschwitz i Holokaust we współczesnej edukacji międzykulturowej i medialnej. Wprowadzenie do problematyki. W: Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji. Red. P. Trojański. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, s. 245-253.
 75. Tadeusz Miczka, Bogdan Zeler: Das Phänomen der „Sozialisationsvershiebung“. Probleme des Schutzes von Kinderinteressen in der Internetkommunikation. W: Internet, Security and Risk. Facetten eines Problems. Red. Z. Galántai, H.-J. Petsche, L. Várkonyi. Trafo Verlagsgruppe dr. Wolfgang Weist, Berlin 2007, s. 149-156.
 76. Tadeusz Miczka: Sztuka słowa w kinie. W: Polska literatura współczesna. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, B. Zeler. Publisher-Innowacje, Goleszów 2007, s. 225-242.
 77. Tadeusz Miczka: Ryzyko ryzyka w kulturze medialnej. O strategiach podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożonego bezpieczeństwa komunikacyjnego. W: Personal and National Security. Red. Romuald Brazis. Studium Vilnense A, Vol 3, Vilnius 2007, s. 41-44.
 78. Tadeusz Miczka: Pewnego razu… był sobie Hollywood all’italiano. „Postscriptum”, nr 1 (53), 2007, s. 175-196.
 79. Tadeusz Miczka: New media as New Forms of Political Communication and New Forms of „Disciplining Technology of Power”. Przeł. Anna Maj. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, Special Issue 2006-2007, s. 297-306.
  • Wersje w języku polskim: Nowe media jako nowe formy komunikowania politycznego i nowe formy „dyscyplinującej technologii władzy”. W: Zbliżenia. Współpraca naukowców i artystów Śląska i Wileńszczyzny (1994-2006). Red. A. Starczewski. Studio TK Graphics, Katowice 2007, s. 153-168.
 80. Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?. Red. M. Sokołowski. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 186-199.
 81. Tadeusz Miczka: Od sobości do tożsamości medialnej i wirtualnej. W: (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje. T. 1. Red. M. Sokołowski. Algraf, Olsztyn 2007, s. 141-156.
 82. Tadeusz Miczka: „Kino moralnego niepokoju” jako krytyka tzw. etyki partyjnej realnego socjalizmu w Polsce na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. W: Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia). Red. V. Gluchman a kolektív. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2007, s. 189-201.
 83. Tadeusz Miczka: „Kino moralnego niepokoju”. Źródła i granice realizmu w polskim filmie fabularnym w latach 1976-1981. W: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, J. Tambor. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s. 187-201.
 84. Tadeusz Miczka: Filozoficzne pytania o percepcję człowieka w epoce usieciowionych symulatorów realności. W: Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii. Red. O. Sisáková, M. Cehelnik, D. Navrátilová. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2007, s. 208-216.
 85. Tadeusz Miczka: Tradycja i regionalizm jako fundamenty współczesnej rodziny. W: Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu, t. IV. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2007, s. 151-161.
 86. Tadeusz Miczka: Bohaterowie, którzy „otwierają się” na śmierć. O mortogennym potencjale przypadku w filmach fabularnych Krzysztofa Kieślowskiego z lat 1981-1994. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka. T. 11. Red. J. Kolbuszewski. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2007, s. 481-488.
 87. Tadeusz Miczka: Medialna pluralizacja etycznych standardów wychowania. W: Etická výchova: problemy teórie a praxe. Red. V. Korim, Z. Androvičova. Katedra etickej a občianskej výchovy. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica 2007, s. 220-227.
 88. Tadeusz Miczka: Problemy patologii społecznej w edukacji medialnej. W: Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie. Red. T. Jablonský, K. Tišt’anová. Katolícka Univerzita v Ružomberoku, Pedagogická fakulta, Ružomberok 2007, CD, s. 387-396.
 89. Tadeusz Miczka: Pluri-moralność „społeczeństw telewizyjnych”. W: Morálka a súčasnost’. Red. V. Gluchman. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2007, s. 366-379.
 90. Tadeusz Miczka: Tożsamość na pograniczu w świetle ponowoczesności. W: Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim. Red. I. Nowakowska-Kempna. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2007, s. 9-17.
 91. Tadeusz Miczka: The Glocalization of National and Cultural Identity. Przeł. A. Maj. W: Netzbasierte Kommunikation, Identität und Gemeinschaft – Net-based Communication, Identity and Community. Red. N. Ursua, A. Maetzner-Szigeth. Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2006, s. 287-296.
 92. Tadeusz Miczka: On the Change of Communicative Behaviour in Modern Culture. W: Informationsgesellschaft und Kultur. Internet – Globale Kommunikation – Identität. Red. A. Kiepas, U. Żydek-Bednarczuk. Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2006, s. 67-78.
 93. Tadeusz Miczka: Literature, Painting and Film in Andrzej Wajda’s „The Shadow Line”. Przeł. O. Amsterdamska. W: Conrad on Film. Red. G. M. Moore. Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 135-150.
 94. Tadeusz Miczka: Teatr w Internecie – Internet w teatrze. W: Teatr – Media – Kultura. Red. D. Fox, E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 294-311.
 95. Tadeusz Miczka: Perspektywy uniwersyteckiej edukacji kulturoznawczej na tle współczesnych procesów integracyjnych. W: International Transfer of Higher Education. Red. R. Brazis. Studium Vilnense A, Vol. 2, Vilnius 2006, s. 14-19.
 96. Tadeusz Miczka: Tożsamość regionalna w perspektywie globalizacji. W: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red. D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2006, s. 39-50.
 97. Tadeusz Miczka: Ponowoczesne społeczeństwa – ponowoczesne media – ponowoczesna polityka. W: Władza. Media. Polityka. Red. M. Gierula, M. Wielopolska-Szymura. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 21-39.
 98. Tadeusz Miczka: Kino w labiryntach wolności. Polski film fabularny po 1989 roku. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, grudzień 2006, s. 170-185.
 99. Tadeusz Miczka: Tożsamość człowieka w rzeczywistości wirtualnej. W: Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną. Red. A. Wójtowicz. Polska Akademia Nauk – Oddział w Poznaniu, Wydział Teologiczny – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2006, s. 25-53.
  • Przedruk: „Anthropos?” nr 8-9, 2007, CD, ss. 18.
 100. Tadeusz Miczka: Nowe kompetencje użytkowników multimediów. W: Internet – Społeczeństwo informacyjne – Kultura. Red. A. Kiepas, M. S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2006, s. 17-47.
 101. Tadeusz Miczka: Dynamika tożsamości narodowych we współczesnym świecie. „Folia Philologica Macedono-Polonica“ (Skopje). T. 6, 2006, s. 159-188.
 102. Tadeusz Miczka: Między globalizmem a lokalizmem. Nauki o kulturach słowiańskich w perspektywie współczesnych procesów społecznych. W: La eslavística en los comienzos del siglo XXI. III Jornadas Andaluzas de Eslavística. Red. S. J. Suárez Cuadros, E. J. Verher García, M. Casas Olea, H. F. Santiago Pérez, Á. Salmerón Vílchez, Á. E. Díaz-Pintado Hilario. Universidad de Granada, Jizo Ediciones, Granada 2006, s. 619-626.
  • Przedruk: Świat Słowian. Red. E. Tokarz. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2006, s. 42-48.
  • Tadeusz Miczka: Powstanie Warszawskie – temat „arcypolski” w epizodach filmowych. „Postscriptum” nr 34, 2005 s. 18-45.
  • Wersja zmieniona: Powstanie Warszawskie w polskim filmie fabularnym. W: Śląsk, Pomorze i Wielkopolska wobec Powstania Warszawskiego. Red. D. Recław. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006, s. 145-171.
  • Przedruk: Prawda i mity. Powstanie Warszawskie w polskim filmie fabularnym. W: Między dawnymi a nowymi czasy. Język-Literatura-Kultura-Media. „Język Polski i Kultura 2”. Red. G. Olchowa. Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica 2012, s. 91-117.
 103. Tadeusz Miczka: Słowo, obraz, przeżycie religijne. Modlitwa w filmie fabularnym o tematyce religijnej. „Świat i Słowo” nr 2(5), 2005, s. 332-342.
  • Wersja w języku czeskim: Slovo, obraz, náboženský zážitok. (Modlitba v hranom filmie s náboženskou tematikou). W: Modlitba v umeni. Red. S. Očenášová-Štrbová. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica 2006, s. 227-235.
 104. Tadeusz Miczka, Bogdan Zeler, Urszula Żydek-Bednarczuk: Linguistic, Literary and Audiovisual Communication in the Internet. W: Neue Kultur(en) durch Neue Medien(?) Das Beispiel Internet. Red. G. Banse. Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2005, s. 79-88.
 105. Tadeusz Miczka, Bogdan Zeler, Urszula Żydek-Bednarczuk: Chancen und Gefahren für die soziokulturelle Identität (im Internet). W: Kultur und/oder/als Technik – zur frag – würdigen Medialität des Internets. Red. H.-J. Petsche. Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2005, s. 139-147.
 106. Tadeusz Miczka: Kultura w stylu KISS. Pierwsze, czyli proste – Keep it simple, stupid! W: Kultura pierwszych stron. Red. I. Borkowski, A. Woźny. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 87-95.
  • Przedruk: „Anthropos?” nr 10-11, 2008, CD, ss. 8.
 107. Tadeusz Miczka: Esej o dwudziestowiecznych przygodach ciała. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 34, 2004, nr 14, 2005, s. 258-266.
  • Przedruk: „Anthropos?” nr 10-11, 2008, CD, ss. 9.
 108. Tadeusz Miczka: Glokalizacja tożsamości narodowej i kulturowej. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 34, 2004, nr 14, 2005, s. 54-59.
 109. Tadeusz Miczka: Michelangelo Antonioniego „twórcza zdrada” kina. W: Michelangelo Antonioni. Red. B. Zmudziński. Rabid, Kraków 2004, s. 21-53.
 110. Tadeusz Miczka: Trudna sztuka identyfikowania kobiety. W: Michelangelo Antonioni. Red. B. Zmudziński. Rabid, Kraków 2004, s. 167-171.
 111. Tadeusz Miczka: Edukacja medialna – edukacja nowomedialna – edukacja multimedialna – edukacja postmedialna. W: Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Red. M. Sokołowski. Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2004, s. 13-30.
 112. Tadeusz Miczka: Wyliczanki śmierci, pornografia śmierci i nekrorealizm. Obrazy umierania w rozrachunkowym kinie postradzieckim… i w nowym kinie rosyjskim. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. T. 8. Red. J. Kolbuszewski. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004, s. 503-514.
 113. Tadeusz Miczka: Globalizacja – internet – kultura – tożsamość. W: Oblicza Internetu. Red. M. Sokołowski. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2004, s. 13-30.
 114. Tadeusz Miczka: Edukacja medialna jako podstawa kształcenia i wychowania w społeczeństwie informacyjnym. W: Edukacja medialna. Teksty i preteksty. Red. I. Borkowski. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004, s. 10-19.
 115. Tadeusz Miczka: Marzenia o “kinie na wolności”. Krótka historia futuryzacji polskiego filmu. W: Polska kultura filmowa do 1939 roku. Red. J. Lemann-Zajiček. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź 2003, s. 81-108.
 116. Tadeusz Miczka: O elektronicznych uwarunkowaniach literatury i teorii literatury na początku XXI wieku. W: Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, s. 191-196.
 117. Tadeusz Miczka: Epidemia narcyzmu. O przyczynach, objawach i skutkach „choroby medialnej”. W: W lustrze. Wizerunek mediów własny. Red. I. Borkowski, A. Woźny. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003, s. 34-47.
 118. Tadeusz Miczka: Między globalizacją a lokalizacją. Edukacja w perspektywie glokalizacji. W: Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji. Red. W. Kojs, Ł. Dawid. Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 2003, s. 111-123.
 119. Tadeusz Miczka, Bogdan Zeler, Urszula Żydek-Bednarczuk: Linguistic, Literary and Audiovisual Communication in the Internet. „Teorie Vĕdy/Theory of Science” (Praha-Zbraslav) XI/XXIV/1/2003, 2003, s. 137-150.
 120. Tadeusz Miczka: Glokalizacyjne i multimedialne horyzonty współczesnej edukacji. W: Media i edukacja w globalizującym się świecie. Red. M. Sokołowski. Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2003, s. 17-24.
 121. Tadeusz Miczka: Edukacja medialna fundamentem współczesnego procesu kształcenia i wychowania. W: Nauka a jakość życia: edukacja w perspektywie stulecia. Red. R. Brazis. Studium Vilnense A, Vol. 1, nr 1, Vilnius 2003, s. 18-21.
 122. Tadeusz Miczka: Glokalizacja mediów. O mechanizmach kreowania i kształtowania współczesnej tożsamości. W: Media lokalne. W świecie wolności i ograniczeń. Red. I. Borkowski, A. Woźny. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003, s. 30-43.
 123. Tadeusz Miczka: Epitafia, emfazy, enigmaty, ewenementy i epizody. Polski film fabularny po 1989 roku. „Postscriptum” 12 (4546), 2003, s. 6-55.
 124. Tadeusz Miczka: Film pod nátlakom vol’ného trhu. (Autorské stratégie v pol’skom filme v rokoch 1989-2001). Przeł. P.P. a J.H. „Rak” Revue aktuálnej kultury, nr 2, Bratislava 2003, s. 25-33.
  • Wersja w języku czeskim: Film pod nàtlakem volného trhu. Autorské strategie v polském hraném filmu v letech 1989-2001. Przeł. P. Peč. W: Punkty widzenia II. Pohledy II. Strategie autorskie w czeskim i polskim teatrze i filmie. Red. T. Lazorčakova, E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 164-179.
  • Wersja w języku hiszpańskim: El cine bajo la presión del mercado libre. Las estrategias del autor en el filme de largo metraje polaco después del año 1989. Przeł. I. Guevara. “Comunicación y Sociedad” – Revista de la Facultad de Comunicación Universidad de Navarra, Vol. XVII, Núm. 1, Pamplona 2004 s. 145-160.
 125. Tadeusz Miczka: Nowoczesność jako konieczność bycia ponowoczesnym. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 1992-2002, listopad 2002, CD, ss. 22.
 126. Tadeusz Miczka: Rzeczywistość wirtualna jako postmodernistyczna gra. O niektórych aspektach teleobecności. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 1992-2002, listopad 2002, CD, ss. 21.
 127. Tadeusz Miczka: Tanatologiczne tematy, formy i konteksty współczesnej audiowizualności. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 1992-2002, listopad 2002, CD, ss. 22.
  • Przedruk: „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, listopad 2002, s. 366-378.
 128. Tadeusz Miczka: Nowe aspekty konwersacji audiowizualnej w pragmatycznej teorii kultury Gianfranco Bettetiniego. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 1992-2002, listopad 2002, CD, ss. 16.
 129. Tadeusz Miczka: Proteuszowe oblicza współczesnej edukacji. W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu. Red. H. Synowiec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 305-315.
 130. Tadeusz Miczka: Obraz urzeczywistniającego się postmodernizmu. Prolegomena do rozważań na temat źródeł „literatury wyczerpania” i „literatury odnowy”. W: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. J. Zarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 86-98.
 131. Tadeusz Miczka: Kino hiszpańskie w Polsce. W: España y el mundo eslavo. Relaciones culturales, literarias y lingüísticas. Red. F. Presa Gonzáles, T. Láleva, A. Matyjaszczyk-Grenda, A. Hermida De Blas. GRAM Ediciones, Madrid 2002, s. 653-659.
 132. Tadeusz Miczka: Ponowoczesne gry z tożsamością – oferty medialne. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, maj 2001, s. 296-309.
  • Przedruk: „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 1992-2002, listopad 2002, CD, ss. 18.
 133. Tadeusz Miczka: Przesunięcia komunikacyjne. Zarys problematyki badawczej dotyczącej nowych zachowań człowieka. W: Proceedings of the 6th International Conference on the Science and Quality of Life: Prospects and Challenges of the 3rd Millenium. Red. R. Brazis, J. Wołkonowski. Studium Vilnense, Vol. 9, nr 2, Vilnius 2001, s. 130131.
 134. Tadeusz Miczka: Multimedia – „multi” w mediach. O nowych formach i wymiarach pluralizacji kultury. W: Nowe media – nowe w mediach. Red. I. Borkowski, A. Woźny. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001, s. 11-24.
 135. Tadeusz Miczka: Nowoczesność jako konieczność bycia ponowoczesnym (differentia specifica dzisiejszej komunikacji społecznej). W: Nowoczesność. Red. M. Tramer, A. Bąk. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2000, s. 34-61.
 136. Tadeusz Miczka: Racjonalność nowoczesna i ponowoczesna w kulturze u schyłku XX wieku. W: Racjonalność myślenia, decydowania i działania. (Problemy stare i nowe). Red. L. W. Zacher. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 105-120.
 137. Tadeusz Miczka: Nowe kino polskie. „Monitor Polonijny”, nr 1, Bratislava 2000, s. 67.
 138. Tadeusz Miczka: Kino na miarę Oscara. Filmowy świat Andrzeja Wajdy. „Monitor Polonijny”, nr 3, Bratislava 2000, s. 67 i nr 4, s. 12.
 139. Tadeusz Miczka: Zmierzch kina wiernego iluzji? O twórczości Wojciecha Hasa (IV 1925X 2000). „Monitor Polonijny”, nr 10, Bratislava 2000, s. 67.
 140. Tadeusz Miczka: The Postmodernist Image of Death in the Modern Cinema and the New Audio-Visual Media. Przeł. I. Karewicz-Wawrzyn. W: Forum. Vol. 2. Studies in Film & Popular Culture. Red. W. M. Osadnik & P. Fast. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego & University of Alberta, Katowice-Edmonton 1999, s. 127-142.
 141. Tadeusz Miczka: Adam Mickiewicz w polskim filmie fabularnym. (Krótki zestaw marginaliów kina „chorego na romantyzm”). W: Adam Mickiewicz: Texty a kontexty. Red. M. Sobotková, J. Fiala. Univerzita Palackého, Olomouc 1999, s. 139-152.
 142. Tadeusz Miczka: Multimedia – oczywistości i domysły. Szkic o estetycznej przygodności nowych mediów. W: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. K. Wilkoszewska. Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 1999, s. 46-61.
 143. Tadeusz Miczka: Media i władza. W: Władza jako służba społeczeństwu. Red. W. Świątkiewicz, Ks. J. Wycisło. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski, Katowice 1999, s. 81-93.
 144. Tadeusz Miczka: Audiowizualne uwarunkowania współczesnej edukacji kulturalnej. W: Edukacja kulturalna w życiu człowieka. Red. D. Jankowski. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz 1999, s. 67-74.
 145. Tadeusz Miczka: „Tam, gdzie rosną poziomki”, czyli kino według Ingmara Bergmana. W: Szwedzki dramat i film u progu XXI wieku. Towarzystwo Polsko-Szwedzkie, Katowice 1999, s. 21-30.
 146. Tadeusz Miczka: Audiowizualne uwarunkowania współczesnej komunikacji artystycznej. W: Prace V Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia” – „Mokslas ir gyvenimo kokybè”. Red. R. Brazis. Studium Vilnense 1998, Vol. 8, nr 1, Vilnius 1999, s. 108-111.
 147. Tadeusz Miczka: Od relatywnej stabilności do relatywnej niestabilności. Ponowoczesność jako projekt życia z technopolem. W: Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas. Red. A. Paluch. Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 215-216.
 148. Tadeusz Miczka: Rzeczywistość wirtualna – nowe szanse i zagrożenia dla kultury i komunikacji. W: „Kultura – Język – Edukacja”. T. 2. Red. R. Mrózek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 29-50.
 149. Tadeusz Miczka: Virtuálna skutočnost ako postmodernistická hra – o niektorých aspektoch teleprítomnosti. Przeł. M. Slivka, O. Slivková. “Filmová Revue”, nr 1, Bratislava 1998, s. 32-43.
 150. Tadeusz Miczka: On the Change of Communicative Behaviour in Modern Culture. (An Outline of Research Problems). W: Methodology – Culture – Audiovisuality. Red. E. Wilk. Wydawnictwo „Śląsk” i Instytut Kultury w Warszawie, Katowice 1998, s. 165-177.
 151. Tadeusz Miczka: Cinema as Optic Poetry: On Attempts to Futurize the Cinematograph in Poland of the 1920s and 1930s. “Canadian Slavonic Papers” (Canadian Associacion of Slavists, University of Alberta) March-June. Vol. XL, Edmonton 1998, s. 1-15.
 152. Tadeusz Miczka: Lina Wertmüller (1928) – filmowe bambocjady. W: Kobieta z kamerą. Red. G. Stachówna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 35-51.
 153. Tadeusz Miczka, współpraca Alicja Helman: Adaptacja. W: Słownik pojęć filmowych. T. 10 Red. A. Helman. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 7-42.
 154. Tadeusz Miczka, współpraca: Alicja Helman: Gatunek. W: Słownik pojęć filmowych. T. 10 Red. A. Helman. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 43-91.
 155. Tadeusz Miczka: 1945-1955: Realizm – polityka – sztuka. W: Kino ma sto lat. Dekada po dekadzie. Red. J. Rek, E. Ostrowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 101-117.
 156. Tadeusz Miczka: Film w epoce elektronicznej. W: Kino ma sto lat. Dekada po dekadzie. Red. J. Rek, E. Ostrowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 332-339.
 157. Tadeusz Miczka: Fenomen nowoczesnej edukacji: modernistyczny dyskurs – postmodernistyczne figury. W: Komunikacja – dialog – edukacja. T. 1. Red. W. Kojs, R. Mrózek. Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 1998, s. 27-39.
 158. Tadeusz Miczka: Kino czeskie w Polsce i kino polskie w Czechosłowacji w okresie realnego socjalizmu (1945-1989). W: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. Red. J. Wyrozumski. Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków 1998, s. 245-268.
 159. Tadeusz Miczka: „Obrazy terminalne”. O doświadczaniu śmierci w komputerowej rzeczywistości. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. T. 2. Red. J. Kolbuszewski. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1998, s. 179-191.
 160. Tadeusz Miczka: Obszary kultury filmowej na Górnym Śląsku. W: Przestrzeń i Wartości. Studia i materiały waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska. T. 2. Red. B. M. Buszman, M. Popczyk i K. Wieczorek, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, Katowice 1998, s. 103-112.
 161. Tadeusz Miczka: „Gwałt terminalny” jako signum temporis ekranowego misterium mortis. (Ponowoczesne przygody śmierci i nieśmiertelności w kulturze audiowizualnej). W: Media a przemoc. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, Z. Batko. Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży, Łódź 1998, s. 6-27.
 162. Tadeusz Miczka: Alcuni aspetti della telepresenza. La realta virtuale come gioco postmodernista. Przeł. Sergio Guiggi. “Simultaneità”, nr 1, Roma 1997, s. 37-49.
 163. Tadeusz Miczka: Rzeczywistość wirtualna jako postmodernistyczna gra. O niektórych aspektach teleobecności. W: Gry w języku, literaturze i kulturze. Red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk. Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1997, s. 17-36.
 164. Tadeusz Miczka: Literature, Painting and Film in Andrzej Wajda’s „The Shadow Line”. Przeł. O. Amsterdamska. W: Conrad on Film. Red. G. M. Moore. Cambridge University Press, Cambridge 1997, s. 135-150.
 165. Tadeusz Miczka: Kratka povíjest poljskogo futurisma. Przeł. B. Kryżan-Stanojević. „Književna Smotra”, broj 103 (1), Zagreb 1997, s. 61-64.
 166. Tadeusz Miczka: Andrzeja Wajdy powinności wobec widza. „Kwartalnik Filmowy”, nr 15-16, 1997, s. 26-46.
  • Przedruk: „Postscriptum”, nr 33-34, wiosna-lato 2000, s. 2-27.
  • Wersja w języku angielskim: Andrzej Wajda’s Duties to the Audience (Oscar 2000). Przeł. P. Mamet. “Kinema” (Toronto), Spring 2000, s. 19-46.
  • Wersja w języku słowackim: Andrej Wajda a jeho záväzky voči divákovi. Oscar 2000 za celoživotné dielo. Przeł. M. Slivka. “Slovenské divadlo”, čislo 23, 2000, s. 134-154.
 167. Tadeusz Miczka: O niektórych przesunięciach komunikacyjnych. W: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. Red. M. Hopfinger. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1997, s. 45-49.
 168. Tadeusz Miczka: Nie tylko ludyczność. W: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. Red. M. Hopfinger. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1997, s. 162-163.
 169. Tadeusz Miczka: O roli interaktywności w kulturze współczesnej. W: Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi. Red. I. Opacki, A. Wilkoń, J. Żurawska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s. 355-366.
 170. Tadeusz Miczka: Polskie czary. O Weselu Andrzeja Wajdy. „Kwartalnik Filmowy”, nr 18, 1997, s. 60-75.
  • Zmieniona wersja: Misterium polskości. O „Weselu” Andrzeja Wajdy. W: Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego. „Język Polski i Kultura 1”. Red. G. Olchova. Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica 2010, s. 76-93.
 171. Tadeusz Miczka: Postmodernistyczny obraz śmierci w kinie współczesnym i w nowych mediach. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. T. 1. Red. J. Kolbuszewski. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1997, s. 363-374.
 172. Tadeusz Miczka: Rzeczywistość wirtualna w perspektywie komunikacji. W: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy. Red. L.W. Zacher. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1997, s. 34-51.
 173. Tadeusz Miczka: Nowoczesność jako konieczność bycia ponowoczesnym. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 14, 1997, s. 151-170.
 174. Tadeusz Miczka: Telewizyjna „postmodernizacja” tożsamości. W: Ponowoczesność a tożsamość. Red. B. Tokarz, S. Piskor. Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Katowice 1997, s. 101-113.
 175. Tadeusz Miczka: Film, telewizja i nowe media audiowizualne w edukacji regionalnej. W: Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji. Red. I. Nowakowska-Kempna. Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną – Uniwersytet Śląski, Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, Katowice: 1997, s. 142-161.
 176. Tadeusz Miczka: Za promenata na komunikaciite vo modernata kultura. Przeł. L. Arsovska. „Golemoto Staklo”, broj 4, Skopje 1996, s. 62-68.
 177. Tadeusz Miczka, Bogdan Zeler, Urszula Żydek-Bednarczuk: W poszukiwaniu śladów. Projekt nowej koncepcji kształcenia w szkole średniej. W: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej. Red. M. Sinica. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1996, s. 151-167.
 178. Tadeusz Miczka: „… Żyjemy na świecie, który nie ma na siebie pomysłu…”. O twórczości filmowej Krzysztofa Kieślowskiego (1941-1996). W: W stulecie kina. Sztuka filmowa w Polsce. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, Z. Batko. Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży, Łódź 1996 s. 94-116.
  • Przedruk: „Postscriptum”, nr 23, 1997, s. 4-26.
  • Wersja w języku słowackim: „…Žijeme vo svete, ktorý nemá pre seba riešenie…”. O filmovej tvorbe Krzysztofa Kieślowského 1941-1996. Red. M. Slivka. “Filmová Revue”, nr 2, Bratislava 1998, s. 5-17.
  • Wersja w języku angielskim: „… We live in the world lacking idea on itself…”. On Krzysztof Kieślowski’s Art of Film. Przeł. A. Cimała. “Kinema”, Toronto, Spring 1997, s. 23-46.
  • Wersja w języku macedońskim: “…Živeeme vo svet, koj za sebe, nema ideja…” (za filmskoto tvoreštvo na Kšištof Kešlovski, 1941-1996). Przeł. Z. Stamatoski. „Kinopis”, nr 18, Skopje 1997, s. 65-80.
 179. Tadeusz Miczka: Mitologia ojczyzny i kompleksy narodowe w polskim filmie fabularnym. W: W stulecie kina. Sztuka filmowa w Polsce. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, Z. Batko. Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży, Łódź 1996, s. 63-79.
  • Przedruk: Kultura polska. Silva rerum. Red. R. Cudak, J. Tambor współpraca A. Szol. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2002, s. 219-242.
  • Przedruk: 25 lat ogólnopolskich konferencji filmoznawczych. Borki-Radziejowice 1991-2015. Red. Zespół Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi. Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi, Łódź 2015, s. 109-124.
 180. Tadeusz Miczka: Poczetok na nova era. Przeł. M. Mirkułovska. „Studencki Zbor”, april 1996, Skopje, s. 56.
 181. Tadeusz Miczka: Tekstot kako pretekst za sozdanije na novi tekstovi. (Za osnovnite postavki na post-modernizmot i post-strukturalizmot). Przeł. M. Mirkułovska. “Razgledi“, broj 67, juli–sentenbri 1996, Skopje, s. 445-453.
 182. Tadeusz Miczka: Perspektywy studiów slawistycznych w Polsce w okresie przełomu kulturowego. W: II Jornadas Andaluzas de Eslavística. Ponencias y comunicaciones. Red. J. Torquemada Sánchez. Universidad Internacional de Andalucia, sede Antonio Machado y Universidad de Granada, Baeza 1996, s. 253-260.
 183. Tadeusz Miczka: Kino intelektualne Krzysztofa Zanussiego, czyli o wyznaniu wiary, pochwale krytycznego myślenia i pozytywnego działania oraz potrzebie cwałowania. “Postscriptum”, nr 18, 1996, s. 1226.
  • Przedruk: Wydawnictwo Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej, Cieszyn 1996, ss. 16.
  • Wersja zmieniona: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi. Red. S. Zabierowski. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 1998, s. 317-331.
 184. Tadeusz Miczka: Futuryzm. W: Literatura polska 1918-1947. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 1996, s. 63-73.
  • Przedruk: Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 2000, s. 231-235;
  • Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 2001, s. 231-235;
  • Słownik literatury polskiej. Red. M. Piechota, M. Pytasz, P. Wilczek. Videograf II, Katowice 2006, s. 641-644.
 185. Tadeusz Miczka: Kino. W: Literatura polska 1918-1947. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 1996, s. 95-109.
  • Przedruk: Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 2000, s. 246-252;
  • Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 2001, s. 246-252.
  • Słownik literatury polskiej. Red. M. Piechota, M. Pytasz, P. Wilczek. Videograf II, Katowice 2006, s. 651-656.
 186. Tadeusz Miczka: Kino. W: Literatura polska 1947-1995. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 1996, s. 84-102.
  • Przedruk: Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 2000, s. 424-432;
  • Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 2001, s. 424-432;
  • Słownik literatury polskiej. Red. M. Piechota, M. Pytasz, P. Wilczek. Videograf II, Katowice 2006, s. 772-778.
 187. Tadeusz Miczka: Kino jako poezja optyczna. Próby futuryzacji kinematografu w Polsce w latach 1918-1938. W: Kino – film: poezja optyczna. „Studia Filmoznawcze”. T. 16. Red. J. Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 529.
 188. Tadeusz Miczka: Douwe W. Fokkema. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. Red. T. Miczka, E. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, ss. 83.
 189. Tadeusz Miczka: Z problemów edukacji kulturoznawczej. W: Perspektywy refleksji kulturoznawczej. Red. J. Sójka. Wydawnictwo „Humaniora”, Poznań 1995, s. 35-43.
 190. Tadeusz Miczka: Interpretacja ironiczna czyli poszukiwanie nierozstrzygalników w przekazach postmodernistycznych. W: Interpretacja dzieła filmowego. Teoria i praktyka. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej, Łódź 1995, s. 41-60.
  • Przedruk: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. A. Gwoźdź. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, s. 57-68.
 191. Tadeusz Miczka: Postmodernistyczne gry w kino, gry w kinie i gry o kino. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Red. H. Janaszek-Ivaničkova, D. W. Fokkema. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1995, s. 253-266.
  • Przedruk: Film – sztuka kulturowych poszukiwań i odkryć. „Studia Filmoznawcze”. T. 17. Red. J. Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 59-90.
  • Wersja w języku angielskim: Postmodernists Play the Cinema, Play at Cinema and Play for the Cinema. Przeł. A. Cimała. W: Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe. Red. H. Janaszek-Ivaničkova & D. W. Fokkema. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1996, s. 265-278.
 192. Tadeusz Miczka: Rzeczywistość wirtualna jako postmodernistyczna gra. O niektórych aspektach teleobecności. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 1995-1996, nr 12 (78), s. 91-105.
  • Wersja w języku macedońskim: Virtuelnata realnost kako postmoderna igra. Za nekom aspekti na teleprisustvo. Przeł. A. Duševska. „Kinopis”, nr 15, Skopje 1996, s. 21-36.
 193. Tadeusz Miczka: The Play of Plays in Postmodern Cinema. Translated by Andrzej Cimała. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (Łódzkie Towarzystwo Naukowe). Z. 38, nr 12, 1995, s. 93-111.
 194. Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych we współczesnej kulturze audiowizualnej. W: Kultura – Język – Edukacja. T. 1. Red. R. Mrózek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 201-211.
  • Przedruk: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. A. Gwoźdź. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, s. 445-454.
 195. Tadeusz Miczka: Cielesne i podmiotowe aspekty aktorstwa filmowego w kinie fabularnym. W: Aktor w kulturze współczesnej. Red. E. Udalska. Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1994, s. 156-163.
 196. Tadeusz Miczka: Atrakcyjne zmagania z filmem w szkole. „Polonistyka”, nr 3, 1994, s. 182-184.
 197. Tadeusz Miczka: Zagadnienie adaptacji filmowej w szkole. W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Tom 12. Red. E. Polański, Z. Uryga. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Katowice-Kraków 199, s. 40-56.
 198. Tadeusz Miczka: Postmodernizm w kinie współczesnym… i (?) w szkole. W: Kino o kinie, czyli o autoświadomości sztuki filmowej. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, Z. Batko. Centralny Gabinet Metodyczny Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży, Łódź 1993, s. 17-26.
 199. Tadeusz Miczka: DANTE: PIEKŁO Toma Phillipsa i Petera Greenawaya jako postmodernistyczna adaptacja klasycznego „tekstu kultury”. W: Kino o kinie, czyli o autoświadomości sztuki filmowej. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, Z. Batko. Centralny Gabinet Metodyczny Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży, Łódź 1993, s. 67-73.
  • Przedruk: 25 lat ogólnopolskich konferencji filmoznawczych. Borki-Radziejowice 1991-2015. Red. Zespół Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi. Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi, Łódź 2015, s. 61-67.
 200. Tadeusz Miczka: Kino pod presją polityki. (Krótki zarys historii filmu fabularnego w Polsce powojennej, 1945–1989). „Postscriptum”, nr 7, 1993, s. 4-14.
  • Wersja w języku angielskim: Cinema Under Political Pressure. A Brief Outline of Authorial Roles in Polish Post-War-Feature-Film 1945-1995. Przeł. A. Cimała. “Kinema”, Fall 1995, nr 4, Toronto, s. 32-48.
  • Wersja w języku macedońskim: Filmot pod presija na politikata. Kratka skiza za istorijatot na igraniot film vo povojena Polska, 1945-1995. Przeł. G. Popovski. “Kulturen Żivot”, nr 34, Skopje 1996, s. 28-38.
  • Wersja w języku słowackim: Film pod tlakom politiky. Krátky náčrt dejín hraného filmu v povojnovom Pol’sku, 1945-1995. Przeł. O. Slivková, M. Slivka. “Filmová Revue”, nr 2/1996-1/1997, Bratislava 1996, s. 28-32.
  • Wersja w języku czeskim: Kino pod nátlakem politiky. Stručny préhled historie hraného filmu v poválečném Polsku, 1945-1995. Przeł. J. Fiala, M. Sobotková. W: Andrzej Wajda, Moje filmy. Votobia, Olomouc 1996, s. 201-226.
  • Wersja zmieniona w języku hiszpańskim: El cíne bajo presión polítíca: Polonia, 1945-1989. Przeł. M. Malinowski Rubio. “Comunicación y Sociedad” (Revista de la Facultad de Comunicación Universidad de Navarra), Núm. 2, Pamplona 1998, s. 105-121.
  • Wersja w języku angielskim: Cinema Under Political Pressure. A Brief Outline of Authorial Roles in Polish Post-War-Feature-Film 1945-1995. “Moveast”, nr 4, Budapest 2001, s. 25-42.
 201. Tadeusz Miczka: Neorealizm, niewdzięczne dziecko młodej demokracji. „Iluzjon” (Filmoteka Narodowa), nr 1, 1993, s. 47-55.
 202. Tadeusz Miczka: Neorealizm, czyli różne objawy „zmęczenia prawdą”. „Iluzjon” (Filmoteka Narodowa), nr 34, 1993, s. 22-27.
 203. Tadeusz Miczka [współautorzy: Alicja Helman i Ireneusz Siwiński]: Podmiot. W: Słownik pojęć filmowych. T. 5. Red. A. Helman. Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1993, s. 71-118.
 204. Tadeusz Miczka: Nowe aspekty konwersacji audiowizualnej w pragmatycznej teorii kultury Gianfranco Bettetiniego. “Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 34 (56), 1993/1994, s. 131-143.
 205. Tadeusz Miczka: Wielka improwizacja filmowa. „Opowieść o >>Dziadach<< Adama Mickiewicza – Lawa” Tadeusza Konwickiego. Seria: „Spotkania z literaturą” 11 – Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Komisja Historyczno-Literacka. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1992, ss. 32.
  • Przedruk: Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego. „Język Polski i Kultura 1”. Red. G. Olchova. Banska Bystrica 2010, s. 94-119.
 206. Tadeusz Miczka: „Smuga cienia” według Andrzeja Wajdy. Szkic o wzajemnym przenikaniu literatury, malarstwa i kina. W: Film: symbol i tożsamość. „Studia Filmoznawcze”. T. 14. Red. J. Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 45-82.
 207. Tadeusz Miczka: Futurospazm, czyli o sposobach odkrywania przyszłości w teraźniejszości. Futuryzm we Włoszech w latach 1909–1916. “Litteraria”. Tom. 23, 1992 s. 5-26.
 208. Tadeusz Miczka: Andrzej Wajda: „The Birch Wood”. “Moveast”. Budapest 1991, s. 150-161.
 209. Tadeusz Miczka: Il cinema come poesia ottica. (Qualche osservazioni sui tentativi di futuristizzazione del cinema nella Polonia fra le due guerre). “Futurismo – Oggi”, nr 68, Roma 1991, s. 21-22 i nr 9-10, s. 21-26.
  • Wersja w języku francuskm: Le cinéma en tant que poesie optique. Quelques observations sur les essais de la futurisation du cinématographe das la Pologne de l’entre – deux – guerres. Przeł. L. Przetaszewski. “Polish Art Studies”. Tom 12, 1991, s. 161-173.
 210. Tadeusz Miczka: Pragmatyka tekstu audiowizualnego we współczesnej włoskiej teorii filmu. W: Autor – film – odbiorca. Red. A. Helman. Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1991, s. 37-50.
 211. Tadeusz Miczka: Postmodernistyczne gry w kino. „Studio”, nr 1, 1991, s. 62-79.
 212. Tadeusz Miczka: Strategie autorskie w kinie włoskim lat sześćdziesiątych. W: Autor w filmie. Z dziejów ewolucji filmowych form artystycznych. Red. M. Hendrykowski. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1991, s. 121-145.
  • Przedruk: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. A. Gwóźdź. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, s. 423-442.
 213. Tadeusz Miczka: Podróż Bernarda Bertolucciego. „Kino”, nr 7, 1991, s. 24-27.
 214. Tadeusz Miczka: Ubussolini – filmowy portret duce. „Kino”, nr 11, 1991, s. 22-26.
 215. Tadeusz Miczka: Zestaw do postmodernizmu. „Kino”, nr 11, 1991, s. 31.
 216. Tadeusz Miczka: Z zagadnień pragmatyki podmiotu w tekście audiowizualnym. „Przekazy i Opinie”, nr 12, 1990, s. 175-192.
 217. Tadeusz Miczka: Gatunek jako „tekst z pamięci”. Wokół problemów genologii telewizji. W: Między obrazem a narracją. Szkice z teorii telewizji. Red. A. Gwóźdź. Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1990, s. 53-68.
 218. Tadeusz Miczka: Filmowe analizy i interpretacje w szkole. Wybór konspektów lekcji w szkole średniej. W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Tom 8. Red. L. Gilowa, E. Polański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989, s. 143-152.
 219. Tadeusz Miczka: The Corporal Aspect of Subjectivity in Cinema. W: Polish Film Semiotics and Poetics. Vol. 2. Red. W. M. Osadnik. S. & B. Publishers I.T.M., Wien – Sydney – Los Angeles 1988, s. 89-99.
  • Wersja w języku polskim: Cielesny aspekt podmiotowości w kinie. W: Kino: gest – ciało – ruch. Film w perspektywie komunikowania niewerbalnego. Red. A. Gwóźdź. Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1990, s. 125-135.
  • Przedruk: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. A. Gwóźdź. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, s. 226-234.
  • Przedruk wersji w języku angielskim: Leopards. The Cracow-Silesian School of Film Semiotics and Poetics. „Angewandte Semiotic” 14. Red. W. M. Osadnik, J. Bernard. ÖGS, Wien 2001, s. 87-99.
 220. Tadeusz Miczka: Trudna sztuka krytycznego oglądu. (Carlo Ludovico Ragghianti). „Kino”, nr 9, 1988, s. 23-26.
 221. Tadeusz Miczka: Genologiczny horyzont badań nad telewizją. „Kino”, nr 10, 1987, s. 21-23.
 222. Tadeusz Miczka: Andrzej Wajda’s Fascination with Fine Arts. Przeł. P. Skurowski. „Polish Art Studies”. Tom 8, 1987, s. 203-220.
 223. Tadeusz Miczka: Ogród śmierci. Warszawskie Łazienki w telewizyjnej adaptacji „Nocy listopadowej” Andrzeja Wajdy. W: Estetyka i struktura dzieła filmowego. „Studia Filmoznawcze”. Tom 6. Red. J. Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1987, s. 151-176.
 224. Tadeusz Miczka: Kategoria montażu filmowego w kształceniu kulturalnym uczniów szkoły podstawowej. W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Tom 7. Red. L. Gilowa, E. Polański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987, s. 71-97.
 225. Tadeusz Miczka, Alina Madej, Ernest Wilde: Carl Theodor Dreyer czyli optymizm tragiczny. Śląskie Towarzystwo Filmowe, Katowice 1987, ss. 12.
 226. Tadeusz Miczka: Z dziejów awangardy filmowej. Szkic o fotograficznym rodowodzie włoskiego kina futurystycznego. „Obscura”, nr 10, 1986, s. 14-23.
 227. Tadeusz Miczka: Kilka uwag o teorii fotosu filmowego. „Obscura”, nr 10, 1986, s. 24-33.
 228. Tadeusz Miczka: „ZAWÓD: reporter” – interpretacja egzystencjalna. W: Analizy i interpretacje. Film zagraniczny. Red. A. Helman. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986, s. 80-100.
  • Przedruk: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. A. Gwóźdź. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, s. 265-280.
  • Wersja w języku angielskim: ”PROFESSIONE: Reporter” – An Existential Interpretation. W: Polish Film Semiotics and Poetics. Vol. 1. Red. W. M. Osadnik. S. & B. Publishers I.T.M., Wien – Sydney – Los Angeles 1988, s. 51-89.
  • Przedruk w języku angielskim: Leopards. The Cracow-Silesian School of Film Semiotics and Poetics. „Angewandte Semiotic” 14. Red. W. M. Osadnik, J. Bernard. ÖGS, Wien 2001, s. 193-217.
 229. Tadeusz Miczka: Kinematograficzna przygoda włoskiego futuryzmu. W: W kręgu zagadnień awangardy II. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarium Artium et Librorum”. Tom 7. Red. G. Gazda, E. Nurczyńska-Fidelska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986, s. 105-126.
 230. Tadeusz Miczka: Literatura odnowiona kinem. W: Włoski futuryzm filmowy. „Film na Świecie”, nr 325-326, 1986, s. 33-47.
 231. Tadeusz Miczka: Fotografia, plastyka i muzyka – w stronę ruchu i przenikania. W: Włoski futuryzm filmowy. „Film na Świecie”, nr 325-326, 1986, s. 48-56.
 232. Tadeusz Miczka: W kinematografie wszystko jest możliwe. (Zarys futurystycznej teorii filmu). W: Włoski futuryzm filmowy. „Film na Świecie”, nr 325-326, 1986, s. 77-82.
  • Wersja zmieniona: Z dziejów myśli filmowej. Rewizje i rewindykacje. Red. E. Zajiček. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989, s. 20-31.
  • Przedruk: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. A. Gwóźdź. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, s. 307-315.
 233. Tadeusz Miczka: Oswajanie materii. W: Włoski futuryzm filmowy. „Film na Świecie”, nr 325-326, 1986, s. 89-114.
 234. Tadeusz Miczka: Problemy konwersacji audiowizualnej w pragmatycznej teorii kultury Gianfranco Bettetiniego. „Przekazy i Opinie”, nr 23, 1986, s. 148-156.
 235. Tadeusz Miczka: Ożywcze wiatry w polskim filmoznawstwie. „Kino”, nr 6, 1986, s. 26-28.
 236. Tadeusz Miczka: Jalu Kurek – futurista polacco. “Futurismo – Oggi”, nr 78, Roma 1985, s. 11-16.
 237. Tadeusz Miczka: Fascynacje plastyczne Andrzeja Wajdy. „Kino”, nr 7, 1985, s. 19-26.
 238. Tadeusz Miczka: Wernera Herzoga lektura ekspresjonizmu. W: Niemiecki ekspresjonizm filmowy. Red. A. Helman, A. Madej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985, s. 85-108.
 239. Tadeusz Miczka: Monolog wewnętrzny w kinie. Nowe możliwości zintegrowania dzieła filmowego na przykładzie „Osiem i pół” Federico Felliniego. W: Problemy teorii dzieła filmowego. „Studia Filmoznawcze”. T. 4. Red. J. Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985, s. 33-50.
  • Przedruk: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. A. Gwóźdź. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999 s. 154-165.
 240. Tadeusz Miczka: Estetyka filmu i ideologia. „Kino”, nr 11, 1985, s. 21-24.
 241. Tadeusz Miczka: Ruolo storico del futurismo cinematografico italiano. “Futurismo-Oggi”, nr 11-12, Roma 1984, s. 21-24.
 242. Tadeusz Miczka: Kulturowy charakter kontekstu plastycznego filmu. „Powiększenie”, nr 1, 1984, s. 17-28.
 243. Tadeusz Miczka: „Teksty kultury” w twórczości filmowej Pier Paolo Pasoliniego. „Powiększenie”, nr 1, 1984, s. 81-93.
 244. Tadeusz Miczka: Film-maker we Włoszech. „Powiększenie”, nr 2, 1984, s. 119-123.
 245. Tadeusz Miczka: Fotodynamiczny kinematograf Antona G. Bragaglii. „Kino”, nr 5, 1984, s. 17-24.
 246. Tadeusz Miczka: Filmowy Mediolan. „Powiększenie”, nr 3, 1983, s. 139-143.
 247. Tadeusz Miczka: Rytualne funkcje ciała w kinie ceremonialnym. „Powiększenie”, nr 4, 1983, s. 7-34.
 248. Tadeusz Miczka: Światło jako środek ekspresji w filmie. „Materiały Metodyczne”, nr 3, 1982, s. 51-74.
 249. Tadeusz Miczka: Plastyczny rodowód sztuki filmowej. „Powiększenie”. Tom 4, 1982, s. 29-50.
 250. Alina Madej, Tadeusz Miczka: Hipoteza autobiograficzności. O filmowej adaptacji „Zmór” Zegadłowicza. W: Studia o Zegadłowiczu. Red. J. Paszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1982, s. 82-102.
 251. Tadeusz Miczka: Plastyczne koncepcje Siergieja Eisensteina. W: Eisenstein – artysta – myśliciel. Red. T. Szczepański, W. Wierzewski. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 66-89.
 252. Tadeusz Miczka: Telewizja w kształceniu literackim uczniów. W: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. Tom 4. Red. J. Kram, E. Polański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1982, s. 231-236.
 253. Tadeusz Miczka: Scenariusz filmowy. Czym jest? Jak powstaje? „Materiały Metodyczne”, nr 3, 1981, s. 12-33.
 254. Tadeusz Miczka: „Ziemia obiecana” – próba opisu pandemonium filmowego. W: W kręgu filmu polskiego XXXV–lecia. „Studia Filmoznawcze”. Tom 3. Red. J. Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981, s. 179-194.
 255. Tadeusz Miczka: Andrzej Wajda w polskim kinie współczesnym. W: W kręgu filmu polskiego XXXV–lecia.„Studia Filmoznawcze”. Tom 3. Red. J. Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981, s. 195-222.
 256. Tadeusz Miczka: Z problemów edukacji filmowej. W: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. Tom 3. Red. J. Kram, E. Polański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1980, s. 80-90.
 257. Tadeusz Miczka: O niektórych problemach metodologicznych estetyki komparatystycznej filmu. W: Z badań porównawczych nad filmem. Red. A. Helman, A. Gwóźdź. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Katowice – Kraków 1980, s. 27-41.
 258. Tadeusz Miczka: Filmowe eksperymenty Włodzimierza Majakowskiego. „Kino”, nr 8, 1979, s. 29-33.
 259. Tadeusz Miczka: „Żywe słowo” w telewizji. „Kino”, nr 5, 1978, s. 29.

Inne (raporty, artykuły popularno-naukowe, tłumaczenia)

 1. Tadeusz Miczka: Dominik Batorski, Wojciech Dziomdziora, Tomasz Gackowski, Andrzej Garapich, Tadeusz Kowalski, Tadeusz Miczka, Agnieszka Ogrodowczyk, Stanisław Piątek, Analiza i diagnoza oraz określenie perspektywy rozwoju polskiej kinematografii jako elementu rynku audiowizualnego. Red. T. Miczka. Fundacja Sztuka-Media-Film, Warszawa 2015, ss. 34.
 2. Tadeusz Miczka, Dominik Batorski, Wojciech Dziomdziora, Tomasz Gackowski, Andrzej Garapich, Tadeusz Kowalski, Agnieszka Ogrodowczyk, Stanisław Piątek: Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020. Red. W. Dziomdziora. Fundacja Sztuka-Media-Film, Warszawa 2015, ss. 88.
 3. Tadeusz Miczka: About the Role of Cavalry Myth in Shaping of Polish Identity. W: Europe of Nations. Myths of Origin. Red. M. M. Baptista. Universidad de Aveiro, CD, Aveiro 2011, ss. 8.
 4. Tadeusz Miczka: Raport o stanie kultury filmowej w województwie śląskim. W: Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010. Red. prow. D. Pohl. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, CD, Katowice 2011, ss. 42.
 5. Tadeusz Miczka: O praktykowaniu ekstazy. W: Katarzyna Krzan: Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 7-14.
 6. Tadeusz Miczka, Irena Socha: Edukacja medialna we współczesnej szkole. W: Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 2005, s. 73-75.
 7. Tadeusz Miczka: Nowe media wyzwaniem dla edukacji. „Po lekcjach” – Kwartalnik Centrum Młodzieży w Krakowie, nr 1/2, 1999, s. 740.
 8. Tadeusz Miczka: Film, telewizja i nowe media audiowizualne w edukacji regionalnej. „Po lekcjach” – Kwartalnik Centrum Młodzieży w Krakowie, nr 1/2, 1998, s. 41-53.
 9. Tadeusz Miczka: Tym razem o filmie. „Po lekcjach”, nr 1/2, Kraków 1998, s. 7-36.
 10. Tadeusz Miczka: Dwuznaczny urok dzisiejszej wieloznaczności. „Opcje”, nr 3, 1995, s. 122-123.
 11. Tadeusz Miczka: Rozmowa kultur jako wymiana wartości, wzorów i kategorii myślenia. „Opcje”, nr 4, 1995, s. 134-135.
 12. Tadeusz Miczka: Antynomie ryzyka w świecie przygodności. „Opcje”, nr 4, 1995, s. 135-138.
 13. Tadeusz Miczka: Trudna sztuka „otwierania” polskiej edukacji. „Opcje”, nr 4, 1995, s. 138-140.
 14. Tadeusz Miczka: Znikające podmioty? Szkic o procesach depersonalizacji występujących we współczesnej kulturze audiowizualnej. „FA-Art”, nr 1, 1994, s. 34-43.

Granty

 • Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia, kierownik grantu – Aleksandra Kunce, czas realizacji 2016-2018, wykonawca.
 • W latach 1993 i 1999-2002, indywidualne granty z Komitetu Badań Naukowych oraz granty promotorskie w prowadzonych przewodach doktorskich.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych

2013 – Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS), San Marino, członek zarządu i wiceprzewodniczący filii AIS PL i Slask,
2011 – Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, wiceprezes,
2014 – Rada Naukowa „Strategii rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020” przy Media. Sztuka. Film i Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, członek i współautor,
2008-2016 – Rada Programowa Instytucji Kultury „Silesia-Film” w Katowicach, członek,
2009-2016 – Międzynarodowa Rada Naukowa Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek,
2010-2014 – Rada Naukowa Conradianum, Ośrodka Dokumentacji i Badań Twórczości Josepha Conrada, UJ, członek,
2012-2015 – Komitet Nauk o Kulturze przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członek,
2011 – Komisja historyczno-literacka Polskiej Akademii Nauk, oddział Katowice, członek,
2015 – Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk, członek,
2008 – Compares Associaçao Internacional de Estudos Ibero-Eslavos, Portugalia, członek,
2007 – Slovenske Filozoficke Združenie pri Slovenskej Akademie Vied, Słowacja, członek,
2008 – Polskie Towarzystwo Estetyczne, członek,
1997-2010 – Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris, członek zarządu,

Sprawowane funkcje

1986-1987 – pełniący obowiązki kierownika Zakładu Historii i Teorii Filmu, WF UŚ.
1990-1994 – kierownik Zakładu Historii i Teorii Filmu, WF UŚ.
1990-1996 – dziekan Wydziału Filologicznego UŚ.
1996-1998 – członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
1997-2000 – przewodniczący Senackiej Komisji Badań Naukowych UŚ.
1997-2004 – dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UŚ.
1997-2005 – dyrektor Instytutu Górnośląskiego w Katowicach.
2005-2017 – kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej UŚ.
2009-2013 – kierownik Zakładu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.
od 2013 – dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze, od 2016 Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • metodologia badań kulturoznawczych,
  • wstęp do badań procesów komunikacyjnych,
  • teoria gier,
  • ideologia i świat mediów,
  • seminarium magisterskie,
  • seminarium licencjackie,
  • edukacja medialna,
  • analiza zachowań komunikacyjnych

.