JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Stefan Zabierowski

prof. dr hab. Stefan Zabierowski

Rok urodzenia: 1940
e-mail: zabierowski@tlen.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Recepcja twórczości Josepha Conrada przez polską krytykę literacką w latach 1896-1932.

Doktorat

Conrad w Polsce. Główne problemy recepcji krytycznej w latach 1896-1961.

Habilitacja

Autor-rodak. Pisarze polscy wobec Conrada.

Profesura

Tytuł profesora w 2007 roku.

Najważniejsze publikacje

KsiąŻki autorskie

 1. Conrad w Polsce. Wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896-1969, Gdańsk 1971.
 2. Conrad w perspektywie odbioru, Gdańsk 1979.
 3. Polska misja Conrada, Katowice 1984.
 4. „Autor-rodak”. Pisarze polscy wobec Conrada, Katowice 1988.
 5. Krzysztof Kamil Baczyński. Biografia i legenda, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.
 6. Dziedzictwo Conrada w literaturze polskiej XX wieku, Kraków 1992.
 7. Jak czytać „Lorda Jima”, Katowice 1997.
 8. Wojna i pamięć, Katowice 2006.
 9. W kręgu Conrada, Katowice 2008.

Książki pod redakcją

 1. Studia Conradowskie, red., Katowice 1976.
 2. Teoria literatury. Metodologia badań literackich.
  Wybór, wstęp, opracowanie: B.Tokarz, Katowice 1980.
 3. Twórczość literacka i filmowa Jana Józefa Szczepańskiego,
  red. Katowice 1995.
 4. Z problemów literatury polskiej XX wieku. Prace
  ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi
  , red., Katowice 2000.
 5. Lord Jim w krytyce i w mediach, pod red.,
  Katowice 2008.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Literatura polska XX wieku.
 • Teoria i socjologia literatury.
 • Dzieje krytyki literackiej.
 • Twórczość i biografia Josepha Conrada i jego rola w kulturze polskiej.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Członek Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach.
 • Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
 • Członek – założyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Conradowskiego.
 • Członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady i ćwiczenia z teorii literatury oraz literatury polskiej XX w.
 • Seminaria magisterskie i doktoranckie.
 • Wykłady monograficzne.