Piotr Zawojski

dr hab. prof. UŚ Piotr Zawojski

Rok urodzenia: 1963
e-mail: zawoy@poczta.onet.pl
internet:www.zawojski.com

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Opis w mechanizmach literackiego i filmowego dyskursu narracyjnego.

Doktorat

Obrazy techniczne w paradygmacie nowej kultury audiowizualnej

Habilitacja

Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii

Najważniejsze publikacje

 1. Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią. Kielce 2000.
 2. Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Pod red. A. Gwoździa i P. Zawojskiego. Kraków 2002 .
 3. Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. J. Maniecki. Wstęp i redakcja naukowa P. Zawojski. Katowice 2004.
 4. Fotografia cyfrowa. W:Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Pod red. M. Hopfinger. Warszawa 2002. II wyd. 2005.
 5. Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik. Kraków 2007.
 6. The Archivisation, Preservation, and Dissemination of Cyber Art on the WebArt Inquiry (Virtual Art/Virtual Domains of Art), vol. X (XIX). Ed. R. W. Kluszczyński. Łódź 2008.
 7. Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce / Praktyka w teorii. Red. P. Zawojski. Stowarzyszenie Make It Funky Production. Szczecin 2010.
 8. Interface – the Art of Interface – „Interface Culture”. W: Wonderful Life. Laurent Mignonneau + Christa Sommerer. Red. R.W. Kluszczyński. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Gdańsk 2012
 9. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Warszawa 2010.
 10. Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Warszawa 2012.
 11. (Un)Möglichkeiten der Avantgarde. W: Geschichte des polnischen Films. Von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Red. K. Klejsa, S. Schahadat, M. Wach. Marburg 2013.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Zagadnienia teorii kina, telewizji, komunikowania i nowych mediów audiowizualnych.
 • Sztuka i estetyka nowych mediów oraz cyberkultura.
 • Krytyka filmowa i eseistyka poświęcona szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej i cyberkulturze.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
 • International Association for Aesthetics.
 • Polskie Towarzystwo Estetyczne.
 • International Association of Art Critics (AICA).
 • Śląskie Towarzystwo Filmowe.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach.

Sprawowane funkcje

 • Szef działu Filmu i Mediów w kwartalniku „Opcje”.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Estetyka filmu i nowych mediów.
 • Teoria filmu i nowych mediów.
 • Metodologia badań nad filmem i nowymi mediami.
 • Seminarium magisterskie i seminarium licencjackie.
 • Kino współczesne.
 • Analiza filmu.
 • Wstęp do medioznawstwa.
 • Wykład monograficzny cyberkultura.
 • Przedmiot specjalizacyjny sztuka nowych mediów.
 • Warsztaty nowomedialne.