JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Piotr Zawojski

dr hab. prof. UŚ Piotr Zawojski

 

Rok urodzenia: 1963

e-mail: piotr.zawojski@us.edu.pl
strona internetowa: www.zawojski.com

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 

 • teoria fotografii (przede wszystkim fotografii cyfrowej),
 • teoria filmu i kina,
 • teoria komunikowania,
 • zagadnienia nowych mediów audiowizualnych,
 • problematyka postmediów i mediów postcyfrowych,
 • sztuka i estetyka nowych mediów,
 • technokultura i cyberkultura,
 • krytyka artystyczna i eseistyka poświęcona kulturze audiowizualnej, sztuce nowych mediów i cyberkulturze.

 

Stopnie i tytuły naukowe 

 

Habilitacja

2011 – Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, nauki o sztuce, Uniwersytet Jagielloński

 

Doktorat

1998 – Obrazy techniczne w paradygmacie nowej kultury audiowizualnej, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Magisterium

1988 – Opis w mechanizmach literackiego i filmowego dyskursu narracyjnego, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 

 1. Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia. Wybór, wprowadzenie i red. naukowa Piotr Zawojski. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, ss. 352.
 2. Piotr Zawojski: Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 327.
 3. Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Red. Piotr Zawojski. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015, ss. 203.
 4. Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Red. Piotr Zawojski. 13muz, Szczecin 2015, ss. 343.
 5. Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. Jacek Maniecki. Wstęp i red. naukowa Piotr Zawojski. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2015, ss. 149.
 6. Piotr Zawojski: Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, ss. 324.
 7. Piotr Zawojski: Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Poltext, Warszawa 2010, ss. 328.
 8. Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii. Red. Piotr Zawojski. Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010, ss. 195.
 9. Piotr Zawojski: Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik. Rabid, Kraków 2007, ss. 299.
 10. Vilém Flusser. Ku filozofii fotografii. Przeł. Jacek Maniecki. Wstęp i red. naukowa Piotr Zawojski. Folia Academiae. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2004, ss. 75.
 11. Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia.  Red. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski. Rabid, Kraków 2002, ss. 544.
 12. Piotr Zawojski: Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2000, ss. 139.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 

 1. Piotr Zawojski: Studio Ideale – utopia (nie)zrealizowana? W: Polska animacja w XXI wieku. Red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański. Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2017, s. 274-300.
 2. Piotr Zawojski: Po (nowych) mediach. W: MEDIA.PL. Badania nad mediami w Polsce. Red. Tomasz Bielak, Grzegorz Ptaszek. Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, s. 231-248.
 3. Piotr Zawojski: Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. „Kultura Współczesna” nr 4, 2016, s. 231-238.
 4. Piotr Zawojski: Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Wprowadzenie. W: Teoria estetyka fotografii cyfrowej. Antologia. Wybór, wprowadzenie i red. naukowa Piotr Zawojski. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, s. 7-34.
 5. Piotr Zawojski: Flusser w Polsce. „Kultura Współczesna” nr 4, 2016, s. 195-198.
 6. Piotr Zawojski: Teoretyczne aspekty współczesnej kultury i sztuki jako zjawisk hybrydycznych. W: Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. Dobrosława Wężowicz- Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 249-259.
 7. Piotr Zawojski: Teoria obrazu z ducha nauki o obrazie się wyłaniająca. Prolegomena. W: Widzialność/ wizualność obrazu cyfrowego. Między fenomenologią a kulturą wizualną. Red. Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz. Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2016, s. 176-201.
 8. Piotr Zawojski: Post-Media Technoculture – the Time of Hybrids and Hybridisation.  „CyberREmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” no 1(12), 2016, b.p.
 9. Piotr Zawojski: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Wprowadzenie. W: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Red. Piotr Zawojski. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów,  Katowice 2015, s. 2-13.
 10. Piotr Zawojski: „A-Volve”. Christa Sommerer, Laurent Mignonneau. W: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Red. Piotr Zawojski. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów,  Katowice 2015, s. 77-82.
 11. Piotr Zawojski: Człowiek i aparat. Viléma Flussera filozofia fotografii. W: Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. Jacek Maniecki. Wstęp i red. naukowa Piotr Zawojski. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2015, s. 11-35.
 12. Piotr Zawojski: Rzeczywistość bio–techno–logiczna. Dylematy sztuki i kultury w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. W: Bio-techo-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Red. Piotr Zawojski. 13muz, Szczecin 2015, s. 288-328.
 13. Piotr Zawojski: Bio–techno–logia, czyli logos w  świecie biologii i technologii. Wprowadzenie. W: Bio-techo-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Red. Piotr Zawojski. 13muz, Szczecin 2015, s. 6-15.
 14. Piotr Zawojski: Poza przedstawianiem i wizualizacją. Sonowizualne stymulanty doświadczeń polisensorycznych. „Kultura i Historia” nr 28, 2015, b. p.
 15. Piotr Zawojski: The Question Concerning Cyberaesthetics. One World – Hybrid Reality. W: Aesthetics in Actions. Proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics. Cracow 2013. Red. Krystyna Wilkoszewska. International Association for Aesthetics, Kraków 2015, s. 246-253.
 16. Piotr Zawojski: (Nie)możliwości awangardy. Polskie kino eksperymentalne po roku 1990. W: Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna. Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem. Red. Mirosława Moszkowicz, Bernadeta Stano. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 28-48.
 17. Piotr Zawojski: Who is Stelarc and What is He Telling Us? W: Meat, Metal and Code. Contestable Chimeras. Red. Ryszard W. Kluszczyński. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2014, s. 52-97.
 18. Piotr Zawojski: World of bricks. Subjective realism of Ryszard Czernow. „CyberEmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” no 9, 2014, b.p.
 19. Piotr Zawojski: Cyberaesthetics – Some Basic Theses. „CyberEmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” no 8, 2014, b. p.
 20. Piotr Zawojski: Ja w kilku osobach/kilka osób we mnie: dziennikarz, krytyk sztuki, naukowiec. Perspektywa autobiograficzna. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Tom 3. Tożsamość dziennikarza. Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 117-128.
 21. Piotr Zawojski: Historia pewnej kasety VHS. W: Pamięć kina. Red. Andrzej Gwóźdź, Barbara Kita. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013, s. 202-214.
 22. Piotr Zawojski: (Un)Möglichkeiten der Avantgarde. W: Geschichte des polnischen Films. Von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Red. Konrad Klejsa, Schamma Schahadat, Margarete Wach. Schüren, Marburg 2013, s. 494-504.
 23. Piotr Zawojski: A Transmedia Journey Through The World Of  Lech Majewski’s Art. „CyberEmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” no 2, 2012, b.p.
 24. Piotr Zawojski: „I Photograph to Remember” Pedra Meyera. Cyfrowa diaporama jako multimedialna forma storytelling. W: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje. Red. Monika Górska-Olesińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 59-71.
 25. Piotr Zawojski: Fragmenty niedokończonej opowieści o „Hybrydach czasoprzestrzeni”. W: Izabela Gustowska: 66 Persons Serach for Iza G. Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2012, s. 271-281.
 26. Piotr Zawojski: Zobaczyć dźwięk, uwidocznić niewidzialne. „Camera Lucida” Eveliny Domnitch i Dmitrija Gelfanda. „Kultura Współczesna” nr 1, 2012, s. 53-66.
 27. Piotr Zawojski: Interface – the Art of Interface – „Interface Culture”. W: Wonderful Life. Laurent Mignonneau + Christa Sommerer. Red. Ryszard W. Kluszczyński. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2012, s. 58-90.
 28. Piotr Zawojski: Słowo – litera – cyfra lub/i obraz. O twórczości Stanisława Dróżdża. W: Interpretując dalej. 34 najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989. Red. Anna Kałuża, Alina Świeściak.  Universitas, Kraków 2011, s. 501-513.
 29. Piotr Zawojski: Interaktywność jako kluczowa kategoria sztuki i kultury nowych mediów. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” nr 2 (18), 2011, s. 14-15.
 30. Piotr Zawojski: Teleobecność i sztuka teleobecności. TeleGarden – natura versus (?) technokultura. W: Humanistyczne konteksty technopolu. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2011, s. 27-42.
 31. Piotr Zawojski: Interaktywne i immersyjne granice obrazów audiowizualnych – „T_Visionarium”. W: Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Red. Tomasz Załuski. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010, s. 254-263.
 32. Piotr Zawojski: Nauka i sztuka w wieku technologii cyfrowych. Bezpieczne związki. W: Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii. Red. Piotr Zawojski. Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010, s. 29-42.
 33. Piotr Zawojski: Nowy ikoniczny zwrot. W: Materia sztuki. Red. Michał Ostrowicki. Universitas, Kraków 2010, s. 465-473.
 34. Piotr Zawojski: Para-obrazy. Audiowizualne eksperymenty Briana Eno. W: Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 2010, s. 465-489.
 35. Piotr Zawojski: Trzecia kultura a cyberkultura. W: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej. Red. Wojciech Chyła, Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Marta Kosińska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 401-409.
 36. Piotr Zawojski: Interaktywność versus interpasywność. W: Interaktywne media sztuki. Red. Antoni Porczak. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009, s. 183-203.
 37. Piotr Zawojski: Obrazy psychosomatyczne. „Feed” Kurta Hentschlägera jako doświadczenie transgresyjne. W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, s. 231-250.
 38. Piotr Zawojski: Glosa do „Traktatu o obrazie” Zbigniewa Rybczyńskiego. W: Zbigniew Rybczyński „Traktat o obrazie”. Red. Hanna Oszmiańska, Anna Gapińska. Art Stations Foundation, Poznań 2009, s. 33-40.
 39. Piotr Zawojski: The Archivisation, Preservation, and Dissemination of Cyber Art on the Web. „Art Inquiry” („Virtual Art/Virtual Domains of Art”) vol. X (XIX), 2008, s. 147-166.
 40. Piotr Zawojski: Czas cyberprzestrzeni. W: Czas przestrzeni. Red. Krystyna Wilkoszewska. Współpraca Jakub Petri. Universitas, Kraków 2008, s. 281-289.
 41. Piotr Zawojski: Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci. W: WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych. Red. Anna Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 351-369.
 42. Piotr Zawojski: Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. Rozważania teoretyczne. W:  Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? Red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2008, s. 21-30.
 43. Piotr Zawojski: Poezja kamerą (za)pisana. Od „WOjaCZKA” do „Krwi Poety” i „Szklanych ust” Lecha Majewskiego. W: Kina i okolice. Z dziejów X muzy na Śląsku. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 2008, s. 209-240.
 44. Piotr Zawojski: Teoretyczne konteksty dokumentacji sztuki nowych mediów. „Zeszyty Artystyczne” nr 17, 2008, s. 99-111.
 45. Piotr Zawojski: Baudrillard i fotografia. „Kultura Współczesna” nr 1, 2008, s. 190-213.
 46. Piotr Zawojski: „Soft Cinema” Lva Manovicha i Andreasa Kratky’ego. „Język nowych mediów” w praktyce. „Kwartalnik Filmowy” nr 60, 2007, s. 61-82.
 47. Piotr Zawojski: Telewizja jako wróg publiczny. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 3, 2007, s. 181-187.
 48. Piotr Zawojski: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o nowych mediach. „Kultura Współczesna” nr 4, 2006, s. 212-222.
 49. Piotr Zawojski: Daniel Lee, czyli hybrydyczność fotografii cyfrowej. Teoria i praktyka.  „Rocznik Historii Sztuki” t. XXXI, 2006, s. 269-283.
 50. Piotr Zawojski: Wirtualna sztuka, wirtualne muzea – realne problemy. W: Muzeum sztuki: od Luwru do Bilbao. Red. Maria Popczyk.  Muzeum Śląskie, Katowice 2006, s. 67-78.
 51. Piotr Zawojski: Techno mundi zamiast anima mundi. Wokół trylogii „Qatsi” Godfrey’a Reggio. W: Kino amerykańskie. Dzieła. Red. Ewa Durys, Konrad Klejsa. Rabid, Kraków 2006, s. 329-346.
 52. Piotr Zawojski: Cybersztuka jako awangarda naszych czasów. W: Wiek awangardy. Red. Lilianna Bieszczad. Universitas, Kraków 2006, s. 161-172.
 53. Piotr Zawojski: Ciało jako interfejs. O kilku (nie)przypadkowych sytuacjach, w których staję się (współ)twórcą. W: Media. Ciało. Pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych. Red. Andrzej Gwóźdź, Agnieszka Nieracka-Ćwikiel. Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2006, s. 253-270.
 54. Piotr Zawojski: „Muzea bez ścian” w dobie rewolucji cyfrowej. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. Maria Popczyk. Universitas, Kraków 2005, s. 685-695.
 55. Piotr Zawojski: Mediologiczne wędrówki po świecie obrazów. „Kwartalnik Filmowy” nr 49-50, 2005, s. 350-354.
 56. Piotr Zawojski: Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji. W: Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze. Red. Maria Popczyk.  Folia Academiae. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2005, s. 171-178.
 57. Piotr Zawojski: Sztuka cyfrowa jako wyzwanie dla estetyki. W: Estetyka wirtualności. Red. Michał Ostrowicki. Universitas, Kraków 2005, s. 175-184.
 58. Piotr Zawojski: Wokół McLuhana – po latach. „Zeszyty Telewizyjne” nr 7, 2005, s. 12-22.
 59. Piotr Zawojski: Człowiek i aparat. Viléma Flussera filozofia fotografii. W: Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. Jacek Maniecki. Wstęp i red. naukowa Piotr Zawojski. Folia Academiae. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2004, s. 5-19.
 60. Piotr Zawojski: Koniec gatunków – niech żyją formaty. „Zeszyty Telewizyjne” nr 6, 2004, s. 162-168.
 61. Piotr Zawojski: Nomad s trvalỳm bydlištěm – Lech Majewski. W: Punkty widzenia II. Pohledy II. Red. Tatiana Lazorčákova, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 180-192.
 62. Piotr Zawojski: Nomada ze stałym adresem – Lech Majewski. „Postscriptum” nr 1-2, 2003, s. 88-97.
 63. Piotr Zawojski: Fotografia cyfrowa. W: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Red. Maryla Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002. Tamże, 2005, wydanie drugie, s. 78-92.
 64. Piotr Zawojski: W galaktyce McLuhana. „Kwartalnik Filmowy” nr 37-38, 2002, s. 332-335.
 65. Piotr Zawojski: Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni. W: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Red. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski. Rabid, Kraków 2002, s. 423-432.
 66. Piotr Zawojski: Audiowizualne pejzaże obrazów i rzeczy. „Kwartalnik Filmowy” nr 29-30, 2000, s. 282-285.
 67. Piotr Zawojski: Ponowoczesny anarchizm poznawczy a badanie kultury audiowizualnej. W: Kultura. Język. Edukacja. T. 3.  Red. Robert Mrózek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 47- 64.
 68. Piotr Zawojski: Estetyka nowych mediów. „Sztuka i Filozofia” nr 18, 2000, s. 215-218.
 69. Piotr Zawojski: Audiowizualność  w epoce po słowie i po kinie. W: Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym. Red. Beata Frydryczak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra – Warszawa 2000, s. 193-199.
 70. Piotr Zawojski: Destrukcja versus wspomaganie ciała w cyberprzestrzeni. Przypadek Stelarca. „Kultura Współczesna” nr 1-2, 2000, s. 166-172.
 71. Piotr Zawojski: Od obrazów pisma do pisma obrazów. W: Słowo w kulturze mediów. Red. Zbigniew Suszczyński. Trans Humana, Białystok 1999, s. 37-49.
 72. Piotr Zawojski: What “Goes” and What Does Not “Go”. Postmodern Epistemological Anarchism in Studies in Audiovisuality. W: Methodology. Culture. Audiovisuality. Red. Eugeniusz Wilk. Śląsk, Katowice 1998, s. 10-20.
 73. Piotr Zawojski: Cyfrowe obrazy fotograficzne – pomiędzy bytem wirtualnym a rzeczywistym. W: Intermedialność w kulturze końca wieku. Red. Sław Krzemień-Ojak, Andrzej Gwóźdź. Trans Humana, Białystok 1998, s. 101-112.
 74. Piotr Zawojski: Barthes, Horowitz, aparat, fotografia. W: Estetyka sensu largo. Red. Franciszek Chmielowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 117-127.
 75. Piotr Zawojski: Multimedia Installations as a Form of Theatralization of Reception of a Work of Art. W: Modern Theatre in Different Cultures. Red. Eleonora Udalska. Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1997, s. 243-249.
 76. Piotr Zawojski: Mała imagologia medialnego milieu. W: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. Red. Maryla Hopfinger. Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 1997, s. 224-232.
 77. Piotr Zawojski: „Stara” estetyka w konfrontacji z nowymi mediami. W: Estetyczne przestrzenie współczesności. Red. Anna Zeidler-Janiszewska. Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1996, s. 152-164.
 78. Piotr Zawojski: Rybczyński Vision. W stronę nowego widzenia. „Studia Filmoznawcze” t. XVI, 1995, s. 117-133. (Przedruk w: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 1999, s. 235-245).
 79. Piotr Zawojski: Filmowy obrazoświat jako produkt symulacji elektronicznej. „Kwartalnik Filmowy” nr 11, 1995, s. 167-177.  (Przedruk w: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 1999, s. 480-491).
 80. Piotr Zawojski: Wideoklip(y) – poza znaczeniem?. W: Interpretacja dzieła filmowego. Teoria i praktyka. Red. Ewelina Nurczyńska, Piotr Sitarski. PWSFTviT, Łódź 1995, s. 102-118.
 81. Piotr Zawojski: Ikonolatria czy dewaluacja obrazowania? Wokół nowych praktyk audiowizualnych. W: Czy jeszcze estetyka? Sztuka współczesna a tradycja estetyczna. Red. Michał Ostrowicki. Zakład Estetyki IF UJ, Instytut Kultury, Kraków 1994, s. 249-257.
 82. Piotr Zawojski: Aktor jako przedmiot manipulacji w elektronicznie generowanym obrazoświecie. W: Aktor w kulturze współczesnej. Red. Eleonora Udalska. Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1994, s. 142-148.
 83. Piotr Zawojska: Tele-ekran zamiast ekranu. Wyczerpanie, przeobrażenie czy śmierć kina? W: Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie przekaźników elektronicznych. Red. Andrzej Gwóźdź. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1994, s. 23-34.
 84. Piotr Zawojski: Wiesław Dymny – wszystko ma dobry koniec, czyli śmierć. W: Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych. Red. Tadeusz Miczka, Alina Madej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 159-219.
 85. Piotr Zawojski: Opis jako podstawowy środek konstruowania dyskursu narracyjnego w literaturze i filmie. W: Film. Obraz – język – wyobraźnia – idea. Studia Filmoznawcze t. XV. Red. Jan Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, s. 131-161.

 

Inne publikacje

 1. Piotr Zawojski: Bio Life versus (?) Artificial Life. „Opcje” nr 1-2, 2016 s. 6-13.
 2. Piotr Zawojski: Wprowadzenie. W: Lech Majewski. Scenariusze. Tom I. Rebis. Poznań 2016, s. 5-12.
 3. Piotr Zawojski: Animowany (cyfrowo) świat. Ars Electronica Animation Festival 2014. W: Digital_ia.15. Festiwal sztuki digitalnej. Katalog. Red. Ewa Adamczewska. 13muz/Instytucja Kultury Miasta Szczecin. Szczecin 2015, s.74–75.
 4. Piotr Zawojski: Świat z cegieł. Realizm subiektywny Ryszarda Czernowa. W: Ryszard Czernow. Świat z cegieł. Fotografie. Urząd Miasta Tychy. Tychy 2013, b. p. Przedruk: „Opcje” nr 1-2, 2013, s. 56-61.
 5. Piotr Zawojski: Studio Ideale – utopia (z)realizowana? „Opcje” nr 3, 2012, s. 12-16.
 6. Piotr Zawojski: Z bliska widok jest brzydki. Wokół „Z daleka widok jest piękny” Wilhelma i Anny Sasnalów. „Opcje” nr 2, 2012, s. 26-31.
 7. Piotr Zawojski: Kiedy przeszłość (obrazu) spotyka się z przyszłością. W: Akcja sztuki> Nowe. Red. Beata Wąsowska. Miejskie Centrum Kultury. Tychy 2012, s. 80.
 8. Piotr Zawojski: Stąd do świata i z powrotem. O drodze artystycznej Lecha Majewskiego. „Opcje” nr 3, 2011, s. 50-53.
 9. Piotr Zawojski: „Schody”  jako audiowizualny palimpsest. W: Labirynty pamięci. Oblicza zła 1939-2009. Red. Agnieszka Termińska. Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris. Galeria Sztuki Współczesnej BWA. Katowice 2011, s. 333-337.
 10. Piotr Zawojski: Transmedialna podróż przez świat sztuki Lecha Majewskiego. W: Miasto w filmie. Film w mieście. Katalog II Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Regiofun. Red. Agnieszka Skrzelowska. Katowice 2011, s. 101-106.
 11. Piotr Zawojski: Medium – czas – pamięć. O „Archeologii Nowych Mediów” Janusza Musiała. „Opcje” nr 3-4, 2010, s. 100-103.
 12. Piotr Zawojski: „TeleGarden” – ogród w cyberprzestrzeni. „Opcje” nr 2, 2010, s. 32-36.
 13. Piotr Zawojski: Vilém Flusser. Aparat jako filozoficzne wyzwanie. „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” 2009, nr 3, s. 55-58.
 14. Piotr Zawojski: Susan Sontag. Fotografia jako rzeczywistość. „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” 2009, nr 6, s. 74-77.
 15. Piotr Zawojski: „Dogville”. Eksperyment jako imperatyw twórczości Larsa von Triera. „Opcje” nr 1, 2007, s. 86-91.
 16. Piotr Zawojski: Przypisy do „Ukrytego” Michaela Haneke. „Opcje” nr 4, 2006, s. 78-82.
 17. Piotr Zawojski (tłumaczenie z języka angielskiego): Steve Dietz, Kuratorstwo (w) sieci. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. Maria Popczyk. Universitas, Kraków 2006, s. 655-684.
 18. Piotr Zawojski: Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru. „Opcje” nr 3, 2006, s. 41-44.
 19. Piotr Zawojski: Muzeum wirtualne – nowe terytorium sztuki. „Opcje” nr 2, 2005, s. 51-53.
 20. Piotr Zawojski: Od iluzji do immersji i z powrotem. „Opcje” nr 4, 2004, s. 90-94.
 21. Piotr Zawojski: Cyfrowe wyzwania. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” nr 4, 2004, s. 8.
 22. Piotr Zawojski: Instalacje multimedialne. W: Język, literatura, kultura. Podręcznik do języka polskiego dla klasy III liceum ogólnokształcącego (zakres podstawowy i rozszerzony), liceum profilowanego i technikum. Red. Alina Biała, Alicja Krawczyk. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce  2004, s. 248-249.
 23. Piotr Zawojski: We władzy liczby. Zapiski na marginesie „Pi” Darrena Aronofsky’ego. „Opcje” nr 4-5, 2003, s. 30-33.
 24. Piotr Zawojski (tłumaczenie z języka angielskiego): Jaron Lanier, Mówi Jaron Lanier. „Opcje” nr 4, 2000, s. 22-26.
 25. Piotr Zawojski:  Obrazy elektroniczne – eksplozja produkcji, implozja sensu? „Format” nr 38-39, 2001, s. 10-11.
 26. Piotr Zawojski: Wideoklip(y). W: Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy III gimnazjum. Red. Janina Miklaszewska-Falkiewicz. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2001, s. 153-155.
 27. Piotr Zawojski: O sztuce interaktywnej. „Opcje” nr 2, 1999, s. 30-35.
 28. Piotr Zawojski: Państwo snu Braci Quay. „Opcje” nr 5, 1999, s. 11-15.
 29. Piotr Zawojski: Interaktywne instalacje multimedialne. „FA-art” nr 2-3, 1997, s. 54-58.
 30. Piotr Zawojski: Sztuka mediów. Między technologią i estetyką. „Opcje” nr 3, 1995, s. 134-136.

 

Pełna bibliografia: http://www.zawojski.com/bibliografia

 

Granty

Tytuł: Teoria i estetyka fotografii cyfrowej

Nr grantu: NN105021340

Narodowe Centrum Nauki

Kierownik: dr hab. Piotr Zawojski

Czas realizacji: 2011-2014

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • International Association for Aesthetics,
 • Polskie Towarzystwo Estetyczne,
 • International Association of Art Critics (AICA),
 • Śląskie Towarzystwo Filmowe,
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach,
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,
 • Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne.

 

Sprawowane funkcje

 

 • Szef działu Filmu i Mediów w kwartalniku „Opcje”.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

 • archeologia mediów,
 • teoria filmu i nowych mediów,
 • metodologia badań nad filmem i nowymi mediami,
 • seminarium magisterskie i seminarium licencjackie,
 • film i nowe media w kulturze,
 • sztuka i multimedia,
 • film w kulturze cyfrowej,
 • cyberkultura,
 • sztuka nowych mediów,
 • warsztaty nowomedialne.