Monika Wiszniowska

dr Monika Wiszniowska

e-mail: monika-wiszniowska@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

1991 – Obraz inteligenta w „Zniewolonym umyśle” Czesława Miłosza

Doktorat

2002 – Stefan Kisielewski. Legenda – rzeczywistość – fikcja

Najważniejsze publikacje

 1. Stańczyk Polski Ludowej, Katowice. 2004.
 2. Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego. Katowice 2013.
 3. Literackie reprezentacje historii [współautorzy: A. Dębska-Kossakowska, B.Gontarz]. Katowice 2013
 4. Historia we współczesnym reportażu na przykładzie Wojciecha Jagielskiego Modlitwy o deszcz i Wojciecha Tochmana jakbyś kamień jadła, [w:] Opowiedzieć historię, Katowice 2009, s. 317-333.
 5. Felietony Stefana Kisielewskiego – próba lektury [w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991), Kraków 2011.
 6. Obraz PRL-u w Śledztwie Stefana Kisielewskiego, [w:] Zanurzeni w Historii – Zanurzeni w Kulturze: Literatura czasów PRL-u o PRL-u, Kraków 2011.
 7. Wilczy notes – literacki dom na Wyspach Sołowieckich, „Anthropos?”, 2011 nr 1.
 8. Literackie podróże po Rosji Jacka Hugo Badera, „Konteksty Kultury”, 2012 nr 9.
 9. Komu (dzisiaj) potrzebny jest Kisiel?, „Śląsk” 2014, nr 4.
 10. Literatura gorszego Boga?, „Konteksty Kultury” 2014, nr 11.
 11. Między mitem, pamięcią i historią. Literacki obraz Śląska w „Czarnym ogrodzie” Małgorzaty Szejnert. „Anthropos?” 2014, nr 22-23.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Historia i teoria literatury polskiej XX I XXI wieku
 • Stefan Kisielewski
 • Polski reportaż współczesny

Sprawowane funkcje

 • Od 2009-1013 pełniła obowiązki Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wstęp do literaturoznawstwa.
 • Literatura dokumentu osobistego.
 • Laboratorium reportażu.
 • Współczesne formy publicystyki.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Seminarium magisterskie.