JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Matylda Sęk-Iwanek

dr Matylda Sęk-Iwanek

Pokój:  207A
e-mail:  matylda.sek@us.edu.pl

Doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ.
W latach 2011-2019 asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ.

Koordynator Otwartych Kursów Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim.
www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/otwarte-kursy-uous
Współorganizatorka Śląskiej Akademii Komiksu.
www.facebook.com/SlaskaAkademiaKomiksu

Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Kultury. Współpracowała z mediami lokalnymi, przez kilka lat pełniła funkcję redaktor naczelnej czasopisma kulturalnego.

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwa, rozprawa doktorska pt. „Pejzaże miasta w komiksie” przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tadeusza Miczki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
 • Dyplom  ukończenia studiów podyplomowych dla pracowników naukowych, „Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, wydział w Chorzowie.
 • Certyfikowany trener rocznej Szkoły Trenerów KSB Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dyplom magistra Kulturoznawstwa, praca magisterska „Miasto i miejskość w najmłodszej poezji Górnego Śląska i Zagłębia”, przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ewy Kosowskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizacje: Teoria i Historia Kultury; Kultura Literacka.
 • Dyplom dziennikarza Policealnego Studium Dziennikarskiego w Katowicach

Zainteresowanie naukowe

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z komunikacją wizualną, badaniami relacji obrazów i słów, w szczególności ikonotekstu i komiksu, oraz komunikacji niewerbalnej.

Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z antropologią przestrzeni miejskich, animacją kultury i kulturą popularną.

Publikacje

 • Obrazy wojny w powieści graficznej [w:] „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” Tom 19/2017.
 • Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, red. M. Sęk-Iwanek i P. Sarna, Katowice 2016.
 • Liberackie obrazy słowa [w:] Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, red. M. Sęk-Iwanek i P. Sarna, Katowice 2016.
 • Nowe dziennikarstwo – comics journalism [w:] Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, red. Zbigniew Oniszczuk, Katowice 2015.
 • Percepcja miast w komiksach w perspektywie ponowoczesnych wzorów osobowości [w:] Komiks i jego konteksty, red. I. Kiec i M. Traczyk, Poznań 2014.
 • Komiks prasowy wczoraj i dziś. Szkic o historii gatunku i jego transformacjach [w:] Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego, red. M. Gierula i M. Jachimowski, Sosnowiec 2014.
 • Podróż do Gotham City [w:] „Batman”,  „Zeszyty Komiksowe” nr 15, Poznań 2013.
 • Herbata chińska i sztuka japońska to dwie rzeczy odrębne [w:] „Manga.pl”, „Zeszyty Komiksowe”, nr 13, Poznań 2012.
 • Dylematy tożsamości w dobie konwergencji mediów. Szkic o zagubionym konsumencie [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, t. 1, Katowice 2012.
 • Miejska poezja. Szkic o obecności miasta w najmłodszej poezji Górnego Śląska i Zagłębia [w:] Transformacje. Pismo interdyscyplinarne, Warszawa 2010.

Prace naukowo-badawcze

Uczestnik w grancie „Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich.” NCN OPUS 10 nr 2015/19/B/HSS/00429;

Kierownik projektu „Dyskursy widzialności” 2015-2016 r. (projekt zespołowy);

Realizowała samodzielne projekty badawcze, między innymi:

 • Komiks jako medium;
 • Liberatura, infografika, picture book – nowe formy komunikacji wizualnej;
 • Wizualne formy perswazyjne.

Członkostwo w organach uczelnianych oraz towarzystwach i organizacjach naukowych

 • członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami;
 • członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej;
 • członkini Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.