JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Maria Popczyk

dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk

e-mail: maria.popczyk@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

Światło w rzeźbie. Studium z zakresu estetyki, Instytut Filozofii UŚ.

 

Habilitacja

Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki.

Najważniejsze publikacje

 1. Redakcja naukowa tomu monograficznego: „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”, The aesthetics of the city, vol.5, no.2, 2015, ss. 220.
 2. Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor Aleksandra Kunce), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 3. Konteksty intermedialności, Wyd. WSZOP, Katowice 2013.
 4. (red.) „Kultura Współczesna”, numer tematyczny Przemyśleć przyrodę 2011, nr 1.
 5. (red.) Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Muzeum Śląskie, Katowice 2006.
 6. (red.) Przestrzeń sztuki: obrazy, słowa, komentarze, folia academiae, Katowice 2005.
 7. (red.) Muzeum sztuki. Antologia, Universitas, Kraków 2005.
 8. Fear and Anxiety in the Dimensions of Art, „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”, Vol. 2, no. 2, (2012) (http://www.argument-journal.eu).
 9. Hasła w encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, witryna internetowa (http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/zespol/login/?next=/pl)
 10. Ekspozycja muzealna a problem zadomowienia, „Anthropos?” 16/17 2011.
 11. Całość i ucieleśnienie, w: „Kultura Współczesna”, 1/2011.
 12. Wspólnota świata sztuki, w: „Świat i Słowo”, 2 (17) 2011.
 13. The Art Muzeum: the space of freedom and violence, w: “Art Inquiry” 2010.
 14. Przestrzenne praktykowanie muzeum, w: „Anthropos?” 14/15 2010.
 15. Wokół kwestii końca sztuki, w: Przyszłość Witkacego, red. T. Pękala, Universitas, Kraków 2010.
 16. Autorytet muzeum w dobie muzeum otwartego, w: Muzeum – przestrzeń otwarta?, red. A. Rottermund, Warszawa 2010.
 17. Marginesy i marginalia, w: Pogranicza audiowizualności. Prateksty kina, telewizji i nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2010.
 18. Muzeum sztuki – miejsce wizualizacji nowoczesności, w: „Przestrzenie Teorii” 11, 2009.
 19. Żydowskie muzea Daniela Libeskinda, w: Shoah, red. T. Majewski, A. Zajdler-Janiszewska, Łódź 2009.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Estetyka współczesna.
 • Emotywizm sztuki.
 • Praktyki ekspozycyjne (muzeum, miasto, przyroda, Internet).
 • Estetyka przyrody.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Estetyczne (od 2002 roku).
 • International Association for Aesthetics (od 2004 roku).
 • Członek Rady Programowej Muzeum Śląskiego w Katowicach (2007-2010).

Sprawowane funkcje

 • Polskie Towarzystwo Estetyczne – skarbnik od 2002 roku do 2010.
 • Kolegium Doradcze NIFC Muzeum Chopina – członek.
 • Rada Redakcyjna „Folia Philosophica” – członek.
 • Rada Redakcyjna “ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” – członek.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Historia filozofii.
 • Teorie estetyki.
 • Estetyka jako filozofia sztuki.
 • Estetyka ekspozycji.
 • Seminarium magisterskie.
 • Seminarium doktorskie.