JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Maria Bujnicka

dr Maria Bujnicka

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Próba analizy opowiadań Stefana Flukowskiego „Pada deszcz”.

Doktorat

Przemiany w poetyce romansu popularnego w dwudziestoleciu międzywojennym.

Najważniejsze publikacje

 1. Przestrzeń realna i przywołana. W poszukiwaniu formuły powieści popularnej. W: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku pod red. Cz. Niedzielski i J. Speina. Toruń 1990.
 2. Perswazja i retoryczność. O sposobach wartościowania w literaturze popularnej. W: Literatura i kultura, pod red. J. Kolbuszewskiego i T. Żabskiego. Acta Universitatis Wratislawiensis, Wrocław 1991.
 3. Popularna literatura kobieca jako pareneza. W: Glosy piszacych kobiet. Stimmen schreibender Frauen. Szkice o twórczosci polskich i niemieckich autorek, pod red. G. Szewczyk. Katowice 1993.
 4. Dwór szlachecki w literaturze popularnej. Pomiędzy mitem a streotypem. W: Z problemów literatury i kultury popularnej, pod red. S. Uliasza. Rzeszów 1996.
 5. Feministki czytają „Gehennę” Heleny Mniszek.”Ruch Literacki” 1998 nr 1.
 6. Lot – ucieczka ku wolności – w polskiej, współczesnej literaturze kobiecej. W: Erfolge und Niederlagen der Frauenfiguren in der deutschen und polnischen Liereratur, hersg. von G.B. Szewczyk. Katowice 2000.
 7. Kobieta przed lustrem. Próba interpretacji motywu literackiego. W: Gender w humanistyce, pod red. M. Radkiewicz. Kraków 2001.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Teoria i historia literatury i kultury XX w. – kobieca literatura widziana w intertekstualnych związkach z kultura masową i elitarną.
 • Nowe strategie perswazyjne (rozszerzenie paradygmatu działania komunikacyjnego).
 • Świat wartości czasu teraźniejszego (aksjosemiotyka).

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Rada Redakcyjna Serii Literatura i kultura popularna Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sprawowane funkcje

 • W latach 1996-1999 zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych w INoK.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wiedza o lit. XIX wieku.
 • Wiedza o lit. XX wieku.
 • Literatura a kultura masowa.
 • Tekst literacki a tekst kultury.
 • Najnowsze zjawiska literackie.
 • Seminarium magisterskie.