JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Marek Pacukiewicz

dr hab. Marek Pacukiewicz

ur. 1978

e-mail: marek.pacukiewicz@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • teoria i historia kultury,
 • historia antropologii kulturowej,
 • metodyka i metodologia antropologicznych badan terenowych,
 • kulturowa antropologia literatury,
 • mit i kulturowe systemy taksonomiczne,
 • antropologia sztuki,
 • krajobraz kulturowy,
 • kulturowe aspekty alpinizmu,
 • twórczość Josepha Conrada,
 • yeti.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Habilitacja

2014 – Grań kultury. Transgresje alpinizmu, Wydział Filologiczny UŚ, kulturoznawstwo.

 

Doktorat

2006 – Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada, Wydział Filologiczny UŚ, literaturoznawstwo.

 

Magisterium

2002 – Podróż do jądra ciemności czy ku granicom kultury? „Uczestniczące” i „rozumiejące” bycie w kulturze w świetle badań terenowych w środowisku himalaistów i alpinistów na terenie Śląska, Wydział Filologiczny UŚ, kulturoznawstwo.

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Marek Pacukiewicz: Grań kultury. Transgresje alpinizmu. Universitas, Kraków 2012, ss. 292.
 2. Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 344.
 3. Laboratorium Bronisława Malinowskiego, numer tematyczny „Laboratorium Kultury” 2013, nr 2, red. Marek Pacukiewicz, Adam Pisarek, ss. 290.
 4. Marek Pacukiewicz: Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada. Universitas, Kraków 2008, ss. 300.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Marek Pacukiewicz: Dżem na krawędzi. O topografii doświadczenia alpinistycznego. „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 1617, 2017, s. 11-28.
 2. Marek Pacukiewicz: Mroczna kraina złudzeń”. Conradowskie krajobrazy kolonialne. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” nr 12, 2017, s. 168-176.
 3. Marek Pacukiewicz: Łącznik, „Laboratorium Kultury” nr 5, 2016, s. 115-144.
 4. Marek Pacukiewicz(współautor: Adam Pisarek): Laboratorium w pracowni: Dar. Dzkice A.D 2016, „Laboratorium Kultury” nr 5, 2016, s. 209-228.
 5. Marek Pacukiewicz: Krajobrazy sieci. Kosmografia Zbigniewa Blukacza, „Laboratorium Kultury” nr 5, 2016, s. 229-246.
 6. Marek Pacukiewicz: Kulturoznawstwo pomiędzy empirią a teorią: alternatywy. O badaniach terenowych prowadzonych przez Zakład Teorii i Historii Kultury. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 50-73.
 7. Marek Pacukiewicz: “Kultura społeczności polskich w północno-wschodnim Kazachstanie”: model badawczy, w: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 74-88.
 8. Marek Pacukiewicz: Refleksy w obiektywie. Mitologika filmu etnograficznego. W: Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. Red. Jakub Dziewit, Małgorzata Kołodziej, Adam Pisarek. grupakulturalna.pl, Katowice 2016, s. 29-43.
 9. Marek Pacukiewicz: “Oczy szukają drogi…”. Doświadczenie krajobrazu w alpinistycznych narracjach liminalnych. W: Więcej niż obraz. Red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Kraków 2015, s. 191-206.
 10. Marek Pacukiewicz (współautor: Anna Gomóła): Laboratorium w pracowni: Chata polska A.D. 2015. Rekonesans, „Laboratorium Kultury” nr 4, 2015, s. 195-214.
 11. Marek Pacukiewicz: Antropologia kulturowa wobec antropologicznego snu. „Niewczesność” Paula Rabinowa jako przypadek symptomatyczny. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” nr 1, 2015, s. 107-133.
 12. Marek Pacukiewicz: Climbing with Conrad: Jan Józef Szczepański’s mountaineering Stories. “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” vol. X, 2015, s. 103-116.
 13. Marek Pacukiewicz: Na limesie. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” nr 1, 2014, s. 45-49.
 14. Marek Pacukiewicz: Osnowa i wątek w grafikach Andrzeja Łabuza. „Laboratorium Kultury” nr 3, 2014, s. 271-286.
 15. Marek Pacukiewicz: Conrad’s Uncovering ‘Homo Duplex’ Camouflage. W: Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies. Red. Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s.127-138.
 16. Marek Pacukiewicz: Warstwy krajobrazu w “O ziemiorodztwie Karpatow” Stanisława Staszica. W: Krajobraz kulturowy. Red. Beata Frydryczak, Mieszko Ciesielski. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 75-88.
 17. Marek Pacukiewicz: Głębia hamburgera. Ślady zębów w wierszu Marcina Świetlickiego McDonalds. W: Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek. Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013, s. 113-132.
 18. Marek Pacukiewicz: ‘Over the Edge’: Liminal aspects of Conrad’s ‘Heart of Darkness’. Tłum. R. E. Pypłacz. “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” vol. IX, 2014, s. 45-54.
 19. Marek Pacukiewicz: Kulturowe granice fizjologii. Mit troglodyty jako narracja liminalna. „Kultura Współczesna” 2013, nr 3, s. 52-62.
 20. Marek Pacukiewicz: Złote runo. „Laboratorium Kultury” nr 2, 2013, s. 150-171.
 21. Marek Pacukiewicz: Cultural aspects of Joseph Conrad’s Autobiography. On the digressive structure of ‘Some Reminiscences’. Tłum. R.E. Pypłacz. “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” vol. VII, 2012, s. 69-84.
 22. Marek Pacukiewicz: Pomiędzy wstydem a bezwstydem: kulturowy eksperyment Salmana Rushdiego. „Napis” seria XVII, 2012, s. 271-286.
 23. Marek Pacukiewicz: Natura alpinizmu. Wspinaczka jako bricolage. Natura (w) granica(ch) kultury. „Prace Kulturoznawcze” zeszyt XIV/2, 2012, s. 179-192.
 24. Marek Pacukiewicz: Ślady yeti, lusterko alpinisty. W: Potwory – hybrydy – mutanty. Pogranicza ludzkiej natury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 74-87.
 25. Marek Pacukiewicz: Centaury i kanibale: problem granicy pomiędzy kulturą a naturą w Falku Josepha Conrada. W: Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej. Red. Lidia Wiśniewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 37-56.
 26. Marek Pacukiewicz: „Inna tkanina”. Jawne i ukryte w przedmowach Josepha Conrada. „Napis” seria XVII, 2011, s. 153-168.
 27. Marek Pacukiewicz: An unwritten Tristes Tropiques: Claude Lévi-Strauss and Joseph Conrad. Tłum. R.E. Pypłacz. “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” vol. VI, 2011, s. 43-56.
 28. Marek Pacukiewicz: Antropologiczny sen Lorda Jima. „Teksty Drugie” nr 5, 2010, s. 185-199.
 29. Marek Pacukiewicz: Literatura alpinistyczna jako „sobąpisanie”. „Napis” seria XVI, 2010, s. 495-512.
 30. Marek Pacukiewicz: Nieobecność dzieła? Doświadczenie Afryki w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada. „Zeszyty Naukowe Centrum Badań Edyty Stein” nr 6, 2010, s. 141-154.
 31. Marek Pacukiewicz: Kanibale w ogrodzie. Ewolucjonizm i jego demitologizacja w Jądrze ciemności Josepha Conrada. „Świat i Słowo” nr 1, 2010, s. 105-119.
 32. Marek Pacukiewicz: Conrad i Potocki: dwa rękopisy. „Pamiętnik Literacki” zeszyt 3, 2010, s. 5-22.
 33. Marek Pacukiewicz: “Inaccessible Background”: Prolegomena to the Studies of Polish Mountaineering Literature. W: Metamorphoses of Travel Literature; Through Literary Traditions, Centuries, Genres and Theories. Red. Grzegorz Moroz, Jolanta Sztachelska. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2010, s. 218-231.
 34. Marek Pacukiewicz: Wstyd i poczucie honoru jako uwewnętrznione regulatory jednostkowej wiedzy w dyskursie śląskiego alpinizmu. W: Wstyd w kulturze 2. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenko, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 185-192.
 35. Marek Pacukiewicz: Conrad and Malinowski: the predicament of culture and the anthropological discourse. “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” vol. III, 2007, s. 131-139.
 36. Marek Pacukiewicz: „Samowolna litera”: literatura pomiędzy „niemyślanym” a „irracjonalnym”, w: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła i Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 132-141.
 37. Marek Pacukiewicz: „Niewątpliwe mniemania”. Literatura wobec rzeczywistości kulturowej, w: Antropologia kultury – antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 69-81.
 38. Marek Pacukiewicz: Konfrontacja antropologiczna jako tworzywo „metody antropologicznej” w „Lordzie Jimie” Josepha Conrada, w: Aksjotyczne przestrzenie kultury. Red. Renata Tańczuk, Dorota Wolska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 201-207.
 39. Marek Pacukiewicz: „Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu”. Szczęśliwa porażka Bronisława Malinowskiego. „Er(r)go” nr 2, 2004, s. 133-150.

 

Inne publikacje

 1. Marek Pacukiewicz: Antropologicznijat dyskurs w tworczerstwoto na Conrad. „Literaturen Wiestnik”, 1723.05. 2017, s. 30-31.
 2. Marek Pacukiewicz: Grań kultury. Kulturowy model transgresji w dyskursie alpinizmu, w: Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź. „Śląsk”, Katowice 2010, s. 414-423.
 3. Marek Pacukiewicz: Wolność w bestiarium kultury. W: Widma wolności. Red. Magdalena Kłosińska, Adam Pisarek. i-Press, Kraków 2010, s. 13-33.

 

Granty

Tytuł: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Nr grantu: 6913/09/FPK/NCK

Nazwa grantu / instytucja finansująca: „Obserwatorium kultury”, Narodowe Centrum Kultury

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Udział: wykonawca projektu

Czas realizacji: 20092010

 

Przynależność do towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Conradowskie: sekretarz (20082015); wiceprezes (2015),
 • Katowicki oddział terenowy Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego: sekretarz (20082017), przewodniczący (2017),
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze: członek Zarządu (2017).

 

Pełnione funkcje

 • 2015 – przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Laboratorium Kultury”,
 • 2012 – opiekun Koła Naukowego Antropologii Kultury, Wydział Filologiczny UŚ,
 • 20072008 – Kierownik Studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: wiedza o kulturze (projekt finansowany z funduszy europejskich na podstawie Umowy nr WZP 322-IW-17L/2007 zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji narodowej w Warszawie a Uniwersytetem Śląskim), Wydział Filologiczny UŚ.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • dzieje myśli teoretycznokulturowej,
 • teorie kultury XX w.,
 • antropologiczne badania terenowe,
 • archeologia wiedzy praktycznej,
 • współczesne teorie kultury,
 • antropologia kultury,
 • antropologia kultur świata,
 • seminarium licencjackie (kulturoznawstwo),
 • seminarium magisterskie (kulturoznawstwo),
 • seminarium doktoranckie (kulturoznawstwo).