JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Małgorzata Rygielska

dr Małgorzata Rygielska

rok urodzenia: 1978

e-mail: malgorzata.rygielska@us.edu.pl, malgorzata.rygielska@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • teorie kultury,
 • historia kultury Europy,
 • historia kultury polskiej,
 • antropologia literatury w ujęciu kulturoznawczym w Polsce i na świecie.

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 

Doktorat

2007 – Poezja jako nazywanie. Tekst Norwida w twórczości Juliana Przybosia, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

Magisterium

2002 – „Musi umrzeć, co ma ożyć w pieśni”. O próbie poetyckiej autobiografii Krzysztofa Karaska, filologia polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 

Najważniejsze publikacje

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Małgorzata Rygielska: Dwa guziki. Norwid i ewolucjonizm. Agencja Artystyczna „Para”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Katowice 2011, ss. 41.
 2. Małgorzata Rygielska: Przyboś czyta Norwida. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 186.
 3. Ciało. Granice. Kanon. Studia. Red. Józef Olejniczak, Małgorzata Rygielska. Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 2008, ss. 247.
 4. Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, ss. 267.
 5. Lewis Henry Morgan, numer monograficzny „Laboratorium Kultury”, nr.3, 2014, red. Małgorzata Rygielska, Jakub Dziewit), ss. 298.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Małgorzata Rygielska: Czas zwielokrotniony: włoskie filiacje Edwarda Balcerzana i Bogusławy Latawiec. W: Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty „niewszystkie”. Red. Joanna Grądziel-Wójcik, Tomasz Mizerkiewicz. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 79–93.
 2. Małgorzata Rygielska: Antropologia literatury. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 89–135.
 3. Małgorzata Rygielska: Uroki auskultacji, czyli krótka historia stetoskopu. „Kultura Popularna” nr 2 (48), 2016, s. 38–49.
 4. Małgorzata Rygielska: Antropologia della letteratura e antropologia letteraria in Polonia: storia, tradizioni, prospettive. „Lares” Vol. LXXXII n. 2 – Maggio-Agosto 2016 , s. 215–235.
 5. Małgorzata Rygielska: O „tekście kultury”. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” nr 1 (22), 2015, s. 27–43.
 6. Małgorzata Rygielska: Jakie to posiadać ma cnoty i nauki Przewodnik lub współtowarzysz młodego wojażera według Ignacego Lubicz Czerwińskiego. „Prace Kulturoznawcze” nr XVII, 2015, s. 53–61.
 7. Małgorzata Rygielska (współatutor: Anna Gomóła): Poradnik dla osób, wybierających książki dla dzieci i młodzieży. O pewnych aspektach pedagogicznej działalności Jana Karłowicza. „Laboratorium Kultury”, nr 4, 2015, s. 89–132.
 8. Ignacy Lubicz Czerwiński: Panicz Wojażer. Rękopis opracowały Małgorzata Rygielska i Grażyna Wilk. „Prace Kulturoznawcze”, nr XVII, 2015, s. 259–265.
 9. Małgorzata Rygielska (współautor: Anna Gomóła): Tekst kultury jako narzędzie badawcze. W: Źródło historyczne jako tekst kultury. Red. Bożena Płonka-Syroka, Mateusz Dąsal. Wydawnictwo DiG, Wrocław 2014, s. 231–244.
 10. Małgorzata Rygielska: „Istotne rozmowy”. Elsie Rosaline Masson i Bronisław Malinowski, w: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3. Centrum i pogranicza literatury. Red. Elżbieta Dutka, Grażyna Maroszczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 293–310.
 11. Małgorzata Rygielska: „Nasze” i „nie nasze” w dawnych wyprawach. Panicz Wojażer… czyli o pożytkach płynących z podróży według Ignacego Lubicz Czerwińskiego. W: Nasze, nie nasze w turystyce. Red. Mieczysław K. Leniartek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 367–381.
 12. Małgorzata Rygielska: Kilka uwag na temat antropologii literatury we Włoszech. O propozycji Fabia Dei. „Zagadnienia Rodzajów Literackich/Problems of LiteraryGenres” z. 1 (57), 2014, s. 273–292.
 13. Małgorzata Rygielska: Pedetemptim progrediensis… Lukrecjusz i Morgan. „Laboratorium Kultury” nr 3, 2014, s. 17–55.
 14. Małgorzata Rygielska: Kontynuacja jako adaptacja. Średniowieczne wątki etnogenetyczne w twórczości Cypriana Kamila Norwida. W: Oblicza mediewalizmu. Red. Andrzej Dąbrówka, Maciej Michalski. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, s. 120–140.
 15. Małgorzata Rygielska: Wyspy Triobranda. Obrazy kultury, obrazy antropologii. W: Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości. Red. Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 355–366.
 16. Małgorzata Rygielska: Tekst poetycki jako źródło wiedzy o kulturze. Cyprian Kamil Norwid: reaktywacja. W: Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku. Red. Ewa Jaskółowa, Karolina Jędrych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 163–176.
 17. Małgorzata Rygielska: Vieux, mais encore vert – o starości w języku francuskim. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 66–91.
 18. Małgorzata Rygielska: O Dniach starości… – zapomnianym rękopisie polskiego etnografa. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 124–150.
 19. Ignacy Lubicz Czerwiński: Dnie starości czyli jak i w czym stan owego wieku zdolny jest resztę życia sobie uprzyjemniać. Rękopis oprac. i do druku przygotowały Małgorzata Rygielska, Grażyna Wilk. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 103–123.
 20. Małgorzata Rygielska: Tarantule z „ziemi zgryzoty”. W: Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek. Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013, s. 25–42.
 21. Małgorzata Rygielska: O physiologii. „Kultura Współczesna” nr 3, 2013, s. 14–25.
 22. Małgorzata Rygielska: O genealogię ludzi naukowych? Autobiografia, antropologia i nauka na warsztacie humanistów. „Kultura Współczesna” nr 3, 2013, s. 219–231.
 23. Małgorzata Rygielska: Wartości i wątpliwości. „Studia Norwidiana” 2013 (31), s. 216–232.
 24. Małgorzata Rygielska: „Listy uwierzytelniające” etnografa, „Laboratorium Kultury” nr 2, 2013, s. 29–57.
 25. Małgorzata Rygielska: Revisions of History: The Tasks of the Historian according to Cyprian Kamil Norwid. In: (Re)Visions of History in Language and Fiction. Ed. Dorota Guttfeld, Monika Linke and Agnieszka Sowińska. Cambridge Scholars Publishing, Newcastel upon Tyne 2012, pp. 21–33.
 26. Małgorzata Rygielska: Literatura i życie. O Zuchwalstwach samoświadomości Edwarda Balcerzana. W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2 Z perspektywy nowego stulecia. Red. Elżbieta Dutka, Marta Cuber. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 165–186.
 27. Małgorzata Rygielska: Podróż dla przyjemności przez Górny Śląsk. W: Strony autobiografizmu. Red. Małgorzata Pieczara, Rozalia Słodczyk, Anna Witkowska. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 350–355.
 28. Małgorzata Rygielska: W głąb Brazylii, w głąb etnologii. „Laboratorium Kultury”, nr 1, 2012, s. 36–55.
 29. Małgorzata Rygielska (współautor: Anna Gomóła): Prawo i prawa. W: Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Kądziela. Wydawnictwo i-Press, Będzin 2011, s. 21–36.
 30. Małgorzata Rygielska: Norwid, Przyboś i morze. Dwie metafory. W: Morze nasze i nie nasze. Zbiór studiów. Red. Piotr Kurpiowski, Tadeusz Stegner. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 549–560.
 31. Małgorzata Rygielska, Dąb, Norwid, genealogia. „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” z. 4 (21), 2011, s. 115–124.
 32. Małgorzata Rygielska: Łaźnie i intrygi. W: Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności. Red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2010, s. 107–119.
 33. Małgorzata Rygielska: „Ani jednej kąpieli przez tysiąc lat”? O łaźniach i łaziebnikach w świetle dawnych praktyk higienicznych i leczniczych. W: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje. Red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Opole 2009, s. 261–269.
 34. Małgorzata Rygielska: Na marginesie „Marginaliów w kulturze”. „Kultura Współczesna” nr 2, 2008, s. 264–266.
 35. Małgorzata Rygielska: Refleksje absolwentki. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła i Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 242–250.
 36. Małgorzata Rygielska: Antropologia literatury, antropologia literacka: między badaniem kultury a „antropologicznym snem”. „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, 2005, s. 21–35.
 37. Małgorzata Rygielska: Antropologia słowa, antropologia wspomnienia. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, przy współudziale współudziale Eugeniusza Jaworskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 98–112.

 

 

Inne publikacje

 1. Małgorzata Rygielska: Dzieci (nie) czytające w pismach Ignacego Lubicz Czerwińskiego. „Guliwer” nr 2 (120), 2017, s. 16–19.Małgorzata Rygielska: O wizji historii i powieściach historycznych dla młodzieży Władysława Łozińskiego
 2. Małgorzata Rygielska: Książki zapomniane. Cenzor w ojcu Skazówka listowa czyli o wychowaniu i sztuce epistolografii. „Guliwer” nr 3 (101), 2012, s. 16–19.
 3. Małgorzata Rygielska: Lwów i… Oko proroka. „Guliwer” nr 2 (97), 2011, s. 39–43.
 4. Małgorzata Rygielska: Uparty człowiek i uparty chłopiec. Janusz Korczak o Ludwiku Pasteurze. „Guliwer” nr 4 (99), 2011, s. 22–26.
 5. Małgorzata Rygielska: Różne zmowy (zawiera rec. z: Boguława Latawiec: Zmowy, Szczecin 2015). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 1 (143), 2016, s. 99–103.
 6. Małgorzata Rygielska, Elegijne continuum (zawiera rec. z: Marian Kisiel, Łazarz, Katowice 2016). „Opcje” nr 3 (104), 2016, s. 100–101.
 7. Małgorzata Rygielska, Zielone wzgórza Vermontu (zawiera rec. z: Tadeusz Chabrowski, Vermont, Nowa Ruda 2013). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 1 (139) 2015, s. 140–144.
 8. Małgorzata Rygielska, Pochwała życia (zawiera rec. z: Grażyna Zambrzycka, Niewidzialny zapaśnik, Toronto–Rzeszów 2015). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 4 (142), 2015, s. 111–115.
 9. Małgorzata Rygielska, Takie jest życie (zawiera rec. z: Marian Kisiel, C’est la vie. wiersze, Katowice 2014). „Twórczość” nr 6, 2015, s. 97–99.
 10. Małgorzata Rygielska, Droga ku wieczności (zawiera rec. z: Piotr Mitzner, I po kropce, Warszawa 2013). „Twórczość” nr 4, 2014, s. 103–105.
 11. Małgorzata Rygielska, Smuga na kamieniu (zawiera rec. z: Piotr Mitzner, W oku kuku, Warszawa 2013). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 1 (135), 2014, s. 118–122.
 12. Małgorzata Rygielska, Bliskość [zawiera rec. z: Jarosław Mikołajewski, Na wdechu, Kraków 2012]. „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 4 (134) 2013, s. 130–134.
 13. Małgorzata Rygielska, Miary życia, miary wierszy (zawiera rec. z: Henryk Bereza, Względy. 66 dwuwierszy plus jeden, Szczecin 2010; Henryk Bereza, Zgłoski. 44 jednowiersze (z przekroczeniami), Szczecin 2011). „Twórczość” nr 4, 2012, s. 91–98.
 14. Małgorzata Rygielska, Ziemna dusza czasu (zawiera rec. z: Bogusława Latawiec, Gdyby czas był ziemią, Sopot 2011). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 2 (128) 2012, s. 130–134.
 15. Małgorzata Rygielska, Synonim bliskości [zawiera rec. z: Marian Kisiel, Czułość. Wiersze, Katowice 2011]. „Twórczość” nr 12, 2012, s. 104–106.
 16. Małgorzata Rygielska: W siedem dni dookoła świata (zawiera rec. z: Ludwik Janion: Paca i podróż dookoła świata, Warszawa 2012). „Nowe Książki” nr 11 (1125), 2012, s. 92.
 17. Małgorzata Rygielska: Oś(ć) świata (zawiera rec. z: Piotr Mitzner, Kropka, Warszawa 2011). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 4 (126), 2011, s. 124–126.
 18. Małgorzata Rygielska: Niewidy (zawiera rec. z: Piotr Mitzner, Niewidy, Warszawa 2009). „Twórczość” nr 9, 2010, s. 104–106.
 19. Małgorzata Rygielska: Biblia podróżna, czyli poetyckie opisanie świata. W: Andrzej Kuśnierczyk: Biblia podróżna. Wiersze i piosenki. Ośrodek Promocji Kultury „gaudemater”, Częstochowa 2008, s. 3–6.
 20. Małgorzata Rygielska: Precjoza (zawiera rec. z: Piotr Mitzner, Pustosz, Warszawa 2004). „Twórczość” nr 4, 2006, s. 90–92.
 21. Małgorzata Rygielska (współatutor: Anna Gomóła): Z ziemi włoskiej – o antropologii i literaturze czyli słów kilka o konferencji w Sienie. „Gazeta Uniwersytecka” nr 7 (127), 2005, s. 18–19.
 22. Małgorzata Rygielska (współatutor: Anna Gomóła): Konferencja „Literatura i antropologia”. Siena 24-25 lutego 2005. „Lud” 2005 (89), s. 372–375.
 23. Małgorzata Rygielska: Wymiary słowa (zawiera rec. z: Henryk Bereza, Miary. 99 trójwierszy, Warszawa 2003), „Twórczość” nr 2–3, 2005, s. 131–139.
 24. Małgorzata Rygielska: Pamięć słowa (zawiera rec. z: Edward Balcerzan, Perehenia i słoneczniki, Poznań 2003). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 1–2 (95–96), 2004, s. 172–175.
 25. Małgorzata Rygielska: Już? (zawiera rec. z: Magdalena Jankowska, Już, Lublin 2002). „Twórczość” nr 9, 2004, s. 106–108.
 26. Małgorzata Rygielska: Historiograficzne metaopowieści? (zawiera rec. z: Magdalena Rabizo-Birek, Między mitem a historią, Warszawa 2002). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 1–2 (91–92), 2003, s. 169–171.
 27. Małgorzata Rygielska: Nazbyt pospieszne (zawiera rec. z: Piotr Czerski, Pospieszne, osobowe, Kraków 2002). „Fa-Art” nr 1–2 (51–52), 2003, s. 130–132.
 28. Małgorzata Rygielska: Language in drift? (zawiera rec. z: Robert Król, Gatunki śniegu, Kraków 2003). „Studium” nr 3–4 (39–40), 2003, s. 228–236.
 29. Małgorzata Rygielska: Blood in Their Ink? (O wierszu Jarosława Mikołajewskiego Zabójstwo z miłości). „Nowa Okolica Poetów” nr 2–3 (12–13), 2003, s. 16–34.
 30. Małgorzata Rygielska: Zmysł, sens, dźwięk (zawiera rec. z: Kuba Niklasiński, Zielona góra, Kraków 2001). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 1–2 (91–92), 2003, s. 154–158.
 31. Małgorzata Rygielska: Muzyka jest ze śmierci (zawiera rec. z: Jarosław Marek Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002), „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 4 (94), 2003, s. 152–154.
 32. Małgorzata Rygielska: Widzenie nienasycone (zawiera rec. z: Jacek Łukasiewicz, Grochowiak i obrazy, Wrocław 2002). „Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik” nr 4 (90), 2002, s. 144–147.
 33. Małgorzata Rygielska: Poematy polifoniczne Stanisława Czycza. Prolog do lektury. „Ha!art” nr 9–10, 2002, s. 31–33.
 34. Małgorzata Rygielska: Dämmerung und Verfall (zawiera rec. z: Piotr Grzesik: Księga nieurodzaju, Kraków 2001). „Ha!art” nr 11–12, 2002, s. 144–146.
 35. Małgorzata Rygielska: Miłość, Żaltis i figury braku (zawiera rec. z: Ludwik Janion, Wiersze dla niej, Warszawa b.r.). „Twórczość” 2002, nr 9, s. 100–102.
 36. Małgorzata Rygielska: Słoneczko (zawiera rec. z: Marcin Ożóg, Słoneczko późno dzisiaj wstało, Kraków 2001). „Studium” nr 6–1 (36–37), 2002–2003, s. 151–157.
 37. Małgorzata Rygielska: Osobiste rozliczenia (zawiera rec. z: Jakub Pacześniak, Własny rachunek, Kraków 2001). „Fa-Art” nr 1 (47) 2002, s. 87–88.
 38. Małgorzata Rygielska: Radość rozbitka. O poezji Krzysztofa Karaska. „Opcje” nr 3–4 (38–39), 2001, s. 12–17.
 39. Małgorzata Rygielska: Męstwo bycia (zawiera rec. z: Stanisław Dłuski, Samotny zielony krawat, Warszawa 2001). „Opcje” nr 5 (40) 2001, s. 40–41.
 40. Małgorzata Rygielska: Obrazy, pamięć i bezbrzeżne pustynie słów (zawiera rec. z: Krzysztof Karasek, Musi umrzeć, co o żyć w pieśni, Wrocław 2000). „Nowa Okolica Poetów” nr 2 (8) 2001, s. 215–219.
 41. Salvatore Quasimodo: Deszcz jest już z nami. Giuseppe Ungaretti: La morte meditata (Pieśń czwarta), Noc majowa, Pewnego razu. Przeł. Małgorzata Rygielska. „Nowa Okolica Poetów” nr 2 (6), 2000, s. 58–60.

 

Przynależność do organizacji towarzystw naukowych

 • 2008 – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Oddział w Katowicach, członek Zarządu,
 • 2017 – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Oddział w Katowicach, skarbnik,
 • 2011 – Komisja Historycznoliteracka – Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, członek,
 • 2013 – Rada Naukowej czasopisma „Laboratorium Kultury”, członek,
 • 2015 – Rada Naukowej serii wydawniczej „Teoria/Antropologia Kultury” (T/AK), grupakulturalna.pl, członek,

 

Sprawowane funkcje

 • 2008 członek Rady Instytutu Nauk o Kulturze, członek Rady Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • dzieje myśli teoretycznokulturowej,
 • teorie kultury XX wieku,
 • analiza i interpretacja tekstu kulturowego,
 • antropologia literatury,
 • antropologia kultury polskiej,
 • historia kultury Europy,
 • wybrane źródła kultury współczesnej,
 • wybrane teorie kultury,
 • seminarium licencjackie,
 • seminarium magisterskie.