Małgorzata Rygielska

dr Małgorzata Rygielska

Rok urodzenia: 1978

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Musi umrzeć, co ma ożyć w pieśni. O próbie poetyckiej autobiografii Krzysztofa Karaska, 2007.

Doktorat

Poezja jako nazywanie. Tekst Norwida w twórczości Juliana Przybosia, 2007

Najważniejsze publikacje:

 1. Pamięć słowa, „Akcent” 2004, nr 1-2, s. 172-175 [rec. z: E. Balcerzan, Perehenia i słoneczniki, Poznań 2003].
 2. Wymiary słowa, „Twórczość” 2005, nr 2-3, s. 131-139 [zawiera rec. z: H. Bereza, Miary: 99 trójwierszy, Warszawa
  2003].
 3. Antropologia słowa, antropologia wspomnienia, w: Antropologia kultury-antropologia literatury, Katowice 2005, red. E. Kosowska, przy współudziale E. Jaworskiego, s. 98-112.
 4. Antropologia literatury, antropologia literacka: między badaniem kultury a antropologicznym snem, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 4, s. 21-35.
 5. Konferencja „Literatura i antropologia”, Siena 24-25 lutego 2005 [współautorstwo z A. Gomółą], Lud 2005, s. 372-375.
 6. Z ziemi włoskiej – antropologii i literaturze czyli słów kilka o konferencji w Sienie, „Gazeta Uniwersytecka” 2005,
  nr 7 (127), s. 18-19.
 7. Refleksje absolwentki, w: Wiedza o kulturze w szkole, red. A. Gomóła i E. Dutka, Katowice 2007, s. 242-250.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Teoria, historia i antropologia kultury.
 • Antropologia literatury.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Teoria kultury.
 • Historia kultury Europy.
 • Analiza i interpretacja tekstu kulturowego.
 • Wiedza o kulturze.