JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Magdalena Kempna-Pieniążek

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek

 

Rok urodzenia: 1983

e-mail: magdalena.kempna@us.edu.pl

https://scholar.google.pl/citations

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 

 • formuły duchowości w kinie najnowszym,
 • poetyki autorskie w kinie współczesnym,
 • estetyka noirneo-noir,
 • filmowe adaptacje literatury,
 • filmowe i komiksowe wizerunki rdzennych Amerykanów.

 

Stopnie i tytuły naukowe 

Habilitacja

2017 — Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Doktorat

2009 — Kino najnowsze wobec współczesnej formuły duchowości, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Magisterium

2008 — Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2007 – „Patrząc w tę stronę, widzimy nieskończoność…”. Filmy fabularne Wernera Herzoga i Wima Wendersa wobec pytania o koniec romantyzmu, filologia polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 

 1. Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 260.
 2. Magdalena Kempna-Pieniążek: Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 225.
 3. Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje. Red. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ebook, Warszawa 2014.
 4. Magdalena Kempna-Pieniążek: Film i media – przeszłość i przyszłość.  „Kwartalnik Filmowy” [numer monograficzny], 2014, nr 85, ss. 264.
 5. Magdalena Kempna-Pieniążek: Formuły duchowości w kinie najnowszym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 264.
 6. Magdalena Kempna-Pieniążek: Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa. Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2013, ss. 272.
 7. Magdalena Kempna-Pieniążek: Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 170.
 8. Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, ss. 651.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 

 1. Magdalena Kempna-Pieniążek: Dumontland: pejzaż duchowej pustyni. W: Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 201-225.
 2. Magdalena Kempna-Pieniążek: Różne oblicza pustyni. „Polowanie na króliki” Doris Pilkington i Phillipa Noyce’a. W: Od Banjo Patersona do Meliny Marchetty. Adaptacje literatury australijskiej. Red. Alicja Helman, Martyna Olszowska. Fundancja Terytoria Książki, Gdańsk 2017, s. 192-203.
 3. Magdalena Kempna-Pieniążek: Skandynawia pod lupą. „Kwartalnik Filmowy” nr 97-98, 2017, s. 326-331.
 4. Magdalena Kempna-Pieniążek: Bardzo długi marsz: „Niepokonani” Petera Weira wobec prozy Sławomira Rawicza. „Postscriptum Polonistyczne” nr 1, 2016, s. 105-114.
 5. Magdalena Kempna-Pieniążek: (Francuska) jakość adaptacji. „Czerwone i czarne” Claude’a Autant-Lary. W: Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej. Red. Alicja Helman, Patrycja Włodek. Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2016, s. 53-64.
 6. Magdalena Kempna-Pieniążek: Homo irretitus in the 20th and 21st Century Literary Culture. „CyberEmpathy” 2016, No. 1, http://issuu.com/cyberempathy.
 7. Magdalena Kempna-Pieniążek: Marcin Dorociński – polska twarz neo-noiru. „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” nr 4, 2016, http://akademiapolskiegofilmu.pl.
 8. Magdalena Kempna-Pieniążek: (Nie)obecna, czyli Schygulla znikająca. W: Kino Hanny Schygulli. Red. Andrzej Gwóźdź. Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2015, s. 193-216.
 9. Magdalena Kempna-Pieniążek: Polskie adaptacje estetyki neo-noir – rekonesans historyczny. W: Adaptacje II. Transfery kulturowe. Red. Wioletta Hajduk-Gawron. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo Gnome, Katowice 2015, s. 213-224.
 10. Magdalena Kempna-Pieniążek: Poza (wielkim) ekranem. Thriller erotyczny w zaniku. W: Zamieranie gatunku. Red. Mnika Ładoń, Grzegorz Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2015, s. 291-308.
 11. Magdalena Kempna-Pieniążek: Poza zbawieniem…? (Anty)mesjański dyskurs w filmach Bruno Dumonta. W: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic). Red. Anna Janek, Adam Regiewicz, Artur Żywiołek. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s.  349-361.
 12. Magdalena Kempna-Pieniążek: Sztuka iluzji. „Kwartalnik Filmowy” nr 92, 2015, s. 208-212.
 13. Magdalena Kempna-Pieniążek: Werner Herzog – romantyczny ironista?. W: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. T. 1. Red. Katarzyna Grzywka-Kolago, Lech Kolago, Maciej Jędrzejewski, Robert Małecki. Wyd. Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 63-71.
 14. Magdalena Kempna-Pieniążek: Hanna Schygulla w kinie komercyjnym: nie tylko żony i matki. W: Urok melancholii. Dziewięć spotkań z Hanną Schygullą. Red. Aandrzej Gwóźdź. Silesia Film / Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Katowice 2014, s. 83-106.
 15. Magdalena Kempna-Pieniążek: Ciało nadludzkie czy nieludzkie? Transgresyjne aspekty filmowych wizerunków północnoamerykańskich Indian. „Kultura Współczesna” nr 3, 2013, s. 90-104.
 16. Magdalena Kempna-Pieniążek: Neo-noir jako kino ekscesu. W: Skandal w tekstach kultury. Red. Marian Ursel, Magdalena Dąbrowska, Joanna Nadolna, Małgorzata Skibińska. Seria: Tabu – trend – transgresja. T. 2, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, s. 415-426.
 17. Magdalena Kempna-Pieniążek: Neonoir jako obszar transkulturowych adaptacji. W: Adaptacje I. Język – literatura – sztuka. Red. Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madeja. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 265-276.
 18. Magdalena Kempna-Pieniążek: O dwóch adaptacjach „Mazepy” Juliusza Słowackiego. „Śląskie Studia Polonistyczne” nr 1, 2013, s. 105-115.
 19. Magdalena Kempna-Pieniążek: Twórczość Chrisa Eyre’a w kontekście problemów filmowych adaptacji. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 135. „Studia de Cultura V” 2013: W kręgu adaptacji, s. 94-105.
 20. Magdalena Kempna-Pieniążek: Filozofia wspólnego mianownika. „Kultura Współczesna” nr 3, 2012, s. 229-237.
 21. Magdalena Kempna-Pieniążek: Przekraczanie granic wyobraźni we współczesnym kinie neo-noir. W: Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze. Red. Jakub Kornhauser, Dagmara Zając. Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2012, s.  95-104.
 22. Magdalena Kempna-Pieniążek: Rozmowy w czasie podróży: Wim Wenders i Peter Handke. W: Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej. Red. Kalina Kupczyńska, MMagdalena Saryusz-Wolska. Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2012, s. 281-300.
 23. Magdalena Kempna-Pieniążek: Tak zwane kino klasyczne. „Kwartalnik Filmowy”, nr 79, 2012, s. 233-239.
 24. Magdalena Kempna-Pieniążek: Taniec Ducha w kontekście problemów tożsamości i filmowego wizerunku Indian Ameryki Północnej. „Kultura Współczesna” nr 3, 2011, s. 131-146.
 25. Magdalena Kempna-Pieniążek: Mroczne przejścia. O nieuchwytnych granicach w kinie neo-noir. W: Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 515-529.
 26. Magdalena Kempna-Pieniążek: Polifoniczne „Kino nieme”. „Kwartalnik Filmowy” nr 71-72, 2010, s. 328-333.
 27. Magdalena Kempna-Pieniążek: Religijność jako paratekst. Na obrzeżach teorii filmu religijnego. W: Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Red. Aandrzej Gwóźdź. Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2010, s. 243-261.
 28. Magdalena Kempna-Pieniążek: Z lotu ptaka. O irlandzkich filmach Pata O’Connora. „Film na Świecie” nr 407, 2010, s. 52-61.
 29. Magdalena Kempna-Pieniążek: Co się stało z Goplaną? „Postscriptum Polonistyczne” nr 2, 2009, s. 225-231.
 30. Magdalena Kempna-Pieniążek: Gabinet luster Krzysztofa Kieślowskiego. „Kwartalnik Filmowy” nr 65, 2009, s. 226-229.
 31. Magdalena Kempna-Pieniążek: Siedem razy siedem, czyli jak skonstruować horyzont sensotwórczy w siedmiu krokach na przykładzie siedmiu filmów Marka Koterskiego. „Kwartalnik Filmowy” nr 59, 2007, s. 194-214.

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 

 • od 2016 – Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Polska, przewodnicząca komisji rewizyjnej Śląskiego Oddziału Towarzystwa,
 • od 2016 – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polska, członkini,
 • od 2008 – Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, Polska, funkcja: od 2010 roku sekretarz.

 

Sprawowane funkcje

 

 • 2016-2020 – Zastępca Dyrektora INKSI ds. Studiów Stacjonarnych UŚ.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

 • historia filmu od przełomu dźwiękowego do 1945 r.,
 • główne kierunki filmu światowego,
 • interpretacja przekazów audiowizualnych,
 • kino nieme,
 • kino współczesne: gatunki i autorzy,
 • poetyki kina,
 • współczesna kultura audiowizualna,
 • wybrane zagadnienia kinematografii polskiej.