JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Magdalena Figzał

dr Magdalena Figzał-Janikowska

e-mail: magdalena.figzal@us.edu.pl

Academia.edu:  https://silesian.academia.edu/MagdalenaFigzał

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań 

 • strategie inscenizacyjne w teatrze najnowszym,
 • muzyka sceniczna,
 • teatr i nowe media/ medialne wizerunki teatru,
 • eksperymentalny teatr muzyczny,
 • intermedialność w kontekście współczesnych sztuk widowiskowych.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Doktorat

2016 – Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, kulturoznawstwo, Uniwersytet

Śląski

 

Magisterium

2009 – Funkcja muzyki w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Magdalena Figzał: Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 282.
 2. Dramat i doświadczenie. Red. Magdalena Figzał, Beata Popczyk-Szczęsna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 488.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Magdalena Figzał: Muzyka a gest performatywny w przedstawieniach Krzysztofa Warlikowskiego. W: Ciało – muzyka – performans. Red. J. Mikołajczyk, M. Popczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017.
 2. Magdalena Figzał: O autonomizacji przestrzeni dźwiękowej w teatrze współczesnym. W: Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura. Red. T. Pękala. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 311-325.
 3. Magdalena Figzał: Najnowszy teatr polski wobec mediatyzacji życia publicznego i prywatnego. W: Intymne – prywatne – publiczne. Red. Ewa Wąchocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 175-194.
 4. Magdalena Figzał: Chór antyczny oraz jego wcielenia w inscenizacjach współczesnych polskich reżyserów. W: Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego. W 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego. Red. Grażyna Golik-Szarawarska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015. s. 213-224.
 5. Magdalena Figzał: Melancholia jako sposób doświadczania rzeczywistości w dramatach Hanocha Levina. W: Dramat i doświadczenie. Red. Beata Popczyk-Szczęsna, Magdalena Figzał, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 307-319.
 6. Magdalena Figzał: Muzyka teatralna i jej wymiar performatywny. W: Zwrot performatywny w estetyce. Red. Lilianna Bieszczad. Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 183-194.
 7. Magdalena Figzał: „Nie rozpoznaję siebie w nikim innym”. Figura odmieńca w dramatach Piera Paola Pasoliniego. W: Wynaturzenie – literatura, kultura, język, translatoryka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 75-80.
 8. Magdalena Figzał: Od dada do makabreski. Kabaretowe przedstawienia na scenie Teatru Witkacego w Zakopanem. W: Jaki jest kabaret?. Red. Jacek Mikołajczyk, Dorota Fox. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/ Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012, s. 140-149.
 9. Magdalena Figzał: Współczesna polska muzyka teatralna. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2 (8), s. 95-109.

Inne publikacje

 1. Magdalena Figzał: Polska muzyka teatralna 2016. [raport dla Instytutu Muzyki i Tańca w
 2. Warszawie]. www.muzykapolska.org.pl, Warszawa 2017.
 3. Magdalena Figzał: Polska muzyka teatralna w roku 2015. [raport dla Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie]. www.muzykapolska.org.pl, Warszawa 2016.
 4. Magdalena Figzał: Jan Puget [hasło biograficzne], Encyklopedia Teatru Polskiego, www.encyklopediateatru.pl
 5. Magdalena Figzał: A Part, czyli off w Katowicach. „Nietak!t” 2017, nr 1(27), s. 32-36.
 6. Magdalena Figzał: Między odmiennością a skandalem. O postaciach dramatycznych w sztukach Piera Paola Pasoliniego. „Tematy z Szewskiej” 2011, nr 2 (6), s. 187-191.
 7. Magdalena Figzał: „Kobietą się nie rodzi, kobietą się staje”. O transgresjach płci w filmie „Telenowela” (A Soap) Pernille Fischer Christensen, „Neurokultura” 2010.
 8. Dwutygodnik „ArtPapier” (W fabryce gwiazd Warhola, 2008, nr 23; Interpretacje po zmianach, 2009, nr 7).
 9. Kwartalnik Kulturalny „Opcje” (Przestrzeń w teatrze czy teatr w przestrzeni?, 2009, nr 2; W świecie medialnych konstruktów, 2013, nr 1-2; Postdramatyczne gry z historią, 2013, nr 3; Bez iluminacji, 2013, nr 4; Diety cud i inne mity, 2014, nr 1-2; Nostalgiczny powrót Korbowy, 2015, nr 3; To be or not to be, 2015, nr 4; Ostatnie takie Wesele, 2017, nr 1-2).
 10. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk” (Sposób na Iwonę, 2010, nr 5; Lustro rzeczywistości, 2010, nr 12; Dramat kontra współczesność, 2012, nr 3; Zwrot ku lokalności, 2012, nr 12; Ars Cameralis: nie tylko muzyka, 2013, nr 1; Ciało, ruch, teatr…!, 2013, nr 7-8; Czas matek, 2013, nr 11.
 11. Polska na scenie przedstawiona, 2013, nr 12; Na styku kultur i religii, 2014, nr 4; Ocalająca moc śpiewu, 2014, nr 5; Zespół, który nie boi się wyzwań, 2015, nr 10).
 12. Portal „teatralny.pl” (Tajemnice Margot, 14.01.2015; Teatr młodych i niezdolnych, 23.02.2015; W duchu komedii dell’arte, 02.03.2015; Taniec o miłości, 08.03.2015; Miejsca Kajzara, 04.05.2015; Klisze i pęknięcia, 15.05.2015; Obywatele, 18.05.2015; Na obrzeżach teatru, 30.11.2015; Pytania o tożsamość, 07.12.2015; Dwa razy Czechow, 01.04.2016; Słuchanie Schulza, 13.06.2016; Tropem Pasoliniego, 24.06.2016; Śmiech i melancholia, 14.11.2016; Wymazywanie pamięci, 14.12.2016)

 

Granty

Tytuł projektu: Performatyka i inne tańce

Projekt badawczy Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań

Instytucja: Instytut Grotowskiego we Wrocławiu 

Czas realizacji: październik – czerwiec 2011 r.

Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Opis roli: członek grupy badawczej

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 2015–obecnie – Zespół Badawczy „Theatrum”, Wydział Filologiczny UŚ, członek zespołu,
 • 2015–2016 – Pracownia Kantorowska, Instytut Teatralny w Warszawie, członek zespołu,
 • 2017–obecnie – Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych, członek.

Sprawowane funkcje

 • 2010–2011 – opiekun naukowy studenckiego Koła Naukowego Muzykologów UŚ,
 • 2015–obecnie – opiekun naukowy studenckiego Koła Naukowego Teatrologów UŚ,
 • 2016–obecnie – członek zespołu ds. promocji INKSI, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • praktyki performatywne,
 • teatr i nowe media,
 • medialne wizerunki teatru,
 • formy widowisk kulturowych,
 • media a studia genderowe,
 • seminarium licencjackie,
 • teatr w kulturze,
 • antropologia widowisk,
 • teatr XX wieku,
 • wstęp do nauki o teatrze.