Leszek Zwierzyński

dr hab. Leszek Zwierzyński

Rok urodzenia: 1958
e-mail: leszek.zwierzynski@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

1987 – Motywy akwatyczne w poezji Adama Mickiewicza

Habilitacja

2010 – Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego

Najważniejsze publikacje

 1. Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 174.
 2. Metamorfozy świata w poezji Juliusza Słowackiego. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, seria Spotkania z literaturą, s. 72.
 3. Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 350.
 4. Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja. [Redakcja – wraz ze S. Zabierowskim]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 5. Gerwazy – kozioł ofiarny? W: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1993.
 6. Symbolika zła w balladach magicznych Mickiewicza. W: Wileńskie konteksty romantyczne. „Literatura” 1995, 35 (2), Wilno.
 7. Motyw łez w poezji Mickiewicza. Symbolika oczyszczenia i regeneracji. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 1.
 8. Topika morska w poezji Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 2000, z.2
 9. Nienawiść – w centrum kręgu zła. Ontyczny wymiar etyki w poezji Mickiewicza. W: Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005. Red. J. Bachórz i B. Oleksowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 10. Ladawa – próba fenomenologii miejsca w poezji Juliusza Słowackiego W: Geografia Słowackiego. Pod red. D. Siwickiej i M. Zielińskiej. Wydawnictwo IBLPAN, Warszawa 2012.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Wyobraźnia poetycka.
 • Hermeneutyka.
 • Poezja romantyczna.
 • Antropologia literatury.
 • Geopoetyka.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Komisja Historycznoliteracka PAN oddział w Katowicach.
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Sprawowane funkcje

 • Kierownik Zakładu Kultury Literackiej (od 2011).
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2012).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Literatura XIX w. (Romantyczna antropologia i Mistyka i mimesis – wykłady).
 • Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Zjawiska współczesności literackiej.
 • Seminarium magisterskie.
 • Kierunki badan kulturoznawczych (studium doktoranckie).