JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Leszek Zwierzyński

dr hab. Leszek Zwierzyński

Rok urodzenia: 1958

e-mail: leszek.zwierzynski@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe

 • wyobraźnia poetycka,
 • sztuka interpretacji,
 • hermeneutyka,
 • teoria literatury,
 • historia literatury (koncepcje teoretyczne, praktyka interpretacyjna),
 • poezja romantyczna (szczególnie późna poezja Słowackiego),
 • symbol,
 • geopoetyka,
 • problemy podmiotowości w literaturze,
 • poezja Herberta i Leśmiana.

 

Stopnie i tytuły naukowe

Habilitacja 

2010 – Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Doktorat

1997 – Motywy akwatyczne w poezji Adama Mickiewicza, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Magisterium

1987 — Wśród interpretacji „Pana Tadeusza”, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje 

 

Monografie autorskie i książki od redakcją

 1. Leszek Zwierzyński: Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 344.
 2. Leszek Zwierzyński: Metamorfozy świata w poezji Juliusza Słowackiego. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, seria Spotkania z literaturą, ss. 72.
 3. Leszek Zwierzyński: Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, ss. 174.
 4. Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 5. Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja. Red. Stefan Zabierowski i Leszek Zwierzyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Leszek Zwierzyński: Światy wam utworzę trzecie” – kształt, bytowość i rola światów możliwych w poezji Juliusza Słowackiego. W: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje. Red. Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski, Marek Stanisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 100–120.
 2. Leszek Zwierzyński: Ślady transcendentnego – figury śmierci w poezji Zbigniewa Herberta. W: „Ślady, zerwania, powroty”. Metafizyka i religia w literaturze współczesnej. Red. Edyta Sołtys-Lewandowska. TAiWPN Universitas, Kraków 2015, s. 71–94.
 3. Leszek Zwierzyński: Metamorfozy późnoromantycznej nocy. W: Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj. Red. Dominika Skiba, Anna, Rej, Marian Ursel. TAiWPN Universitas, Kraków 2015, s. 220–237.
 4. Leszek Zwierzyński: Realne i symboliczne obrazy pogranicza w poezji Juliusza Słowackiego. W: Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy, SERIA II: Wiktor Choriew in memoriam. Układ i wstęp Jarosław Ławski. Red. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski i Łukasz Zabielski, Colloquia Orientalia Bialostocensia IV, Białystok 2013, s. 249–258.
 5. Leszek Zwierzyński: Ja” poetyckie Słowackiego – próba ujęcia konstelacyjnego. W: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 15–52.
 6. Leszek Zwierzyński: Trudne piękno Słowackiego. W: Piękno Juliusza Słowackiego. T. I, Principia. Red. Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, s. 239–251.
 7. Leszek Zwierzyński: Metamorfozy Ladawy. Próba fenomenologii miejsca w poezji Juliusza Słowackiego. W: Geografia Słowackiego. Red. Dorota Siwicka, Marta Zielińska. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, s. 279–290.
 8. Leszek Zwierzyński: Genezyjski obraz drzewa – lasu – natury, a centralne tematy poezji Juliusza Słowackiego. W: Las w kulturze polskiej. Red. Wojciech Łysiak. Wydawnictwo KUL, Poznań 2012, s. 131–142.
 9. Leszek Zwierzyński: Podwójne przejście: Mickiewicz – Mahler – Mann. Mitologem jako medium znaczeń w muzyce i literaturze. W: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu. Red. Agata Seweryn, Monika Kulesza-Gierat. Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 141–156.
 10. Leszek Zwierzyński: Motyw łez w poezji Mickiewicza. Symbolika oczyszczenia i regeneracji. W: Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”. Red. Stanisław Rosiek. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011, s. 280–292.
 11. Leszek Zwierzyński: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Próba modelu dwuwymiarowego. W: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja. Red. Maria Kalinowska, Marcin Leszczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 159–180.
 12. Leszek Zwierzyński: Zakorzenić się głębiej niż pustka – Słowackiego projekt kosmicznego zamieszkiwania. „Anthropos?” 2011, nr 16–17.
 13. Leszek Zwierzyński: System genezyjski a poezja. Modele istoczenia się dzieła genezyjskiego Juliusza Słowackiego,. W: Opowiedzieć historię, Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 216–230.
 14. Leszek Zwierzyński: Symbol jako szyfr i obraz świata w genezyjskiej poezji Słowackiego. W: Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, red. Elżbieta Nowicka i Zbigniew Przychodniak. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 131–151.
 15. Leszek Zwierzyński: Droga przez cienistą dolinę – dolny biegun bytu w poezji genezyjskiej Juliusza Słowackiego. W: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej. Red. Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski, Danuta Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007, s. 227–238.
 16. Leszek Zwierzyński: Apokaliptyczność w poezji mistycznej Słowackiego. W: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza. Red. Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, t. II, s. 249–268.
 17. Leszek Zwierzyński: Nienawiść – w centrum kręgu zła. Ontyczny wymiar etyki w poezji Mickiewicza. W: Mickiewicz w Gdańsku Rok 2005. Red. Józef Bachórz i Bolesław Oleksowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 149–158.
 18. Leszek Zwierzyński: Całość i wieloistność. O wyobraźni Mickiewicza i Słowackiego. W: W cieniu Mickiewicza. Red. Magdalena Bąk, Jacek Lyszczyna, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2006, s. 109–126.
 19. Leszek Zwierzyński: Podwójne odbicie. Wykłady lozańskie – liryki lozańskie. W: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Red. Aleksander Nawarecki i Beata Mytych-Forajter, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006, s. 182–197.
 20. Leszek Zwierzyński: Materia słowa – materia obrazu. Obrazowanie w poezji genezyjskiej Juliusza Słowackiego. W: Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze. Red. Maria Popczyk. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2005, s. 60–69.
 21. Leszek Zwierzyński: Tragizm w dramatach mistycznych Juliusza Słowackiego. W: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice. Red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 22. Leszek Zwierzyński: Fenomenologia granicy w dramatach mistycznych Słowackiego. W: Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja. Red. Stefan Zabierowski i Leszek Zwierzyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 69–95.
 23. Leszek Zwierzyński: Mitopoetyckie wyobrażenie ikaryjskie w poezji Mickiewicza. W: Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans. Red. Maria Kalinowska i Bogna Paprocka-Podlasiak. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Toruń 2003, s. 151–171.
 24. Leszek Zwierzyński: Tradycja romantyczna w poezji socrealistycznej. W: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Red. Stefan Zabierowski i Małgorzata Krakowiak, Katowice 2001,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 171–187. 
 25. Leszek Zwierzyński: Fenomenologia snu: wyobrażenia oniryczne w poezji Mickiewicza. W: Mickiewicz. Sen i widzenie. Red. Wojciech Owczarski i Zbigniew Majchrowski. Słowo/ Obraz Terytoria, Gdańsk 2000, s. 49–79.
 26.  Leszek Zwierzyński: Topika Morska w poezji Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 157–173.
 27. Leszek Zwierzyński: Przestrzeń teodycei: symboliczny model kosmosu w „Panu Tadeuszu”. W: „Pieśni ogromnych dwanaście…” Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”. Red. Marek Piechota. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 208–215.
 28. Leszek Zwierzyński: „Pan Tadeusz” – metafizyczny kształt świata w obrazach żywiołów. W: „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Poemat. Red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka. TAiWPN Universitas, Kraków 1999, s. 407–429.
 29. Leszek Zwierzyński: Motyw łez w poezji Mickiewicza. Symbolika oczyszczenia i regeneracji. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 1, 39–50.
 30. Leszek Zwierzyński: Funkcja złudzenia w poezjach Adama Mickiewicza. W: Kłamstwo w literaturze. Red. Zofia Wójcicka i Piotr Urbański. Wydawnictwo „Szumacher”, Kielce 1996, s. 63–77.
 31. Leszek Zwierzyński: Symbolika zła w balladach magicznych Mickiewicza. „Literatura” 1995, 35 (2) Wilno, s. 141–154.
 32. Leszek Zwierzyński: Stare moce nie drzemią… O niektórych aspektach świata mitycznego w balladach magicznych Mickiewicza i w tetralogii Ursuli K. Le Guin. W: Starość. Red. Aleksander Nawarecki i Adam Dziadek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 44–51.
 33. Leszek Zwierzyński: Gerwazy – kozioł ofiarny?. W: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Red. Jacek Kolbuszewski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1993, s. 284–295.
 34. Leszek Zwierzyński [współautor: Bożena Zwierzyńska]: „Matka Joanna od Aniołów” – konflikt hermeneutyk? W: Skamander 9. Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje. Red. Ireneusz Opacki, współpraca: Aleksander Nawarecki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993, s. 22–38.
 35. Leszek Zwierzyński: Hermeneutyczny wiersz Mickiewicza. W: Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. Tadeusz Sławek, współpraca: Aleksander Nawarecki, Dariusz Pawelec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993, s. 9–17.
 36. Leszek Zwierzyński: Gerwazy – czarny charakter historii literatury. W: Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, s. 51–74.
 37. Leszek Zwierzyński: Raj ziemski. Mickiewicz i Bosch. W: Kultura polska. Współczesność wobec tradycji. Red. Tadeusz Kłak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, s. 41–61.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 1998 – dziś – Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Polska, członek, od 2016 wiceprzewodniczący Oddziału Katowickiego,
 • 2002 – dziś – PAN, oddział w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka, członek,
 • 2009 – dziś – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członek.