JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Karina Banaszkiewicz

dr hab. Karina Banaszkiewicz

 

Rok urodzenia: 1961

e-mail: karina.tv@gazeta.pl

Google Scholar: banaszkiewiczkarina88@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań 

 

 • przestrzeń, krajobraz kulturowy, krajobrazy medialne,
 • antropologia obrazu, mediów, publiczności,
 • mechanizmy kultury popularnej,
 • metodologia nauk humanistycznych i społecznych (szczególnie antropologia kulturowa, jej metody i praktyczne zastosowanie dla badania kultur np. mediów),
 • storytelling jako: kanał komunikacji, porządek estetyczny, nośnik kultury lokalnej,
 • narzędzia i metody marketingu humanistycznego.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Habilitacja

2012 – Audiowizualność i mimetyki przestrzeni, kulturoznawstwo, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 

Doktorat

1994 – Modele podmiotowości w wypowiedzi telewizyjnej, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Magisterium

1985 – Niespójność jako konwencja systemu audiowizualnego, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 

 1. Karina Banaszkiewicz: Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Media, narracja, człowiek. Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, ss. 373.
 2. Karina Banaszkiewicz: Nikt nie rodzi się telewidzem. Człowiek, kultura, audiowizualność. Nomos, Kraków 2000, ss. 210.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 

 1. Karina Banaszkiewicz: Reality and virtuality in the era of digital images. Przeł. J. Kucharska. W: Aesthetics and Mass Culture. Korean Society of Aesthetics, College of Humanities University National Korea Press, e-book, Seoul 2017, s. 322-332, htpp://www.iaaesthetics.org/item/176-aesthetics-and-mass-culture-proceedings-of-ica-2016-seoul-korea.
 2. Karina Banaszkiewicz: Ciała, widma, sobowtóry, cienie… Antropologia postaci filmowych Hanny Schygulli. W: Kino Hanny Schygulli. Red. A. Gwóźdź. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, s. 75-122.
 3. Karina Banaszkiewicz: Heimat jako przestrzeń i pamięć integrująca niemiecki obszar kulturowy. Krajobrazy i filmowe pejzaże w kadrze antropologii. W: Karły na ramionach olbrzymów?: kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. Red. K. Grzywka-Kolago, L. Kolago, M. Jędrzejewski, R. Małecki. Wydawnictwo Instytutu Germanistyki UW, Warszawa 2015, s. 49-61.
 4. Karina Banaszkiewicz: Grek Zorba, partytura na życie – media – kulturę. Film Michaela Cacoyanisa w starych i nowych kontekstach kulturowych. „Transformacje” nr 1-2 (80-81), 2014, s. 83-110.
 5. Karina Banaszkiewicz: Antropologia krajobrazu filmowego. Człowiek i natury w trybach transgresji. W: Krajobraz kulturowy. Red. B. Frydryczak, M. Ciesielski. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 115-133.
 6. Karina Banaszkiewicz: O potrzebie antropologizowania. Metoda i praktyka w badaniach nad audiowizualnością. W: Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje. Red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek. Instytut Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka „Kwartalnika Filmowego”, Warszawa 2014, s. 18-31, ebook. http://www.ispan.pl/film-i-media-przeszlość-i-przyszłość.
 7. Karina Banaszkiewicz: Pejzaż jako kategoria badawcza audiowizualności. W: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 111-123.
 8. Karina Banaszkiewicz: Estetyka poza estetyką, kultura poza kontekstem? Pielgrzymki obrazu w krainę audiowizji. W: Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce. Red. K. Wilkoszewska. Universitas, Kraków 2006, s. 569-581.
 9. Karina Banaszkiewicz: Podróż Fleischmanna do Dolnej Bawarii. Swojak i człowiek uniwersalny w powojennych Heimatfilmach. W: Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Red. A. Gwóźdź. Rabid, Kraków 2004, 109-125.
 10. Karina Banaszkiewicz: Les images mediales de l’éspace. À partir de l’idéntitè aux  ésthetiques audiovisuelles et de retour. W: Metaphors, Narratives, Emotion: Their Interplay and Impact. XVI International Congress of Aesthetics, CD-ROM, Rio de Janeiro 2004.
 11. Karina Banaszkiewicz: Medialne ekrany przestrzeni. Przestrzeń – topografia – mapa. W: Wiek ekranów. Przestrzeń kultury widzenia. Red. A. Gwóźdź, P. Zawojski. Rabid, Kraków 2002, s. 99-111.
 12. Karina Banaszkiewicz: Éspace – mimesis – idéntité dans l’ésthètique des practiques audiovisuelles. W: The Great Book of Aesthetics. Red. K. Sasaki, T. Otabe. CD-ROM, XV International Congress of Aesthetics, Tokyo 2001.
 13. Karina Banaszkiewicz: L’idéntité culturelle dans le discours des pratiques audiovisuelles. W: Forum, Vol. II. Studies in Film and Popular Culture. Red. W. Osadnik, P. Fast, University of Alberta- Uniwersytet Śląski, Edmonton-Katowice 1999, s. 83-93.
 14. Karina Banaszkiewicz: Syntaktyka filmu Jeana Epsteina. W: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Red. A. Gwóźdź. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, s. 335-347.
 15. Karina Banaszkiewicz: Tożsamość kulturowa w dyskursie mediów audiowizualnych czy tożsamość audiowizualna? W: Ponowoczesność i tożsamość. Red. B. Tokarzowa, S. Piskor. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s.135-146.
 16. Karina Banaszkiewicz: Raison, émotions, corps et culture dans les médias audiovisuels. W: Modern Theatre in Different Cultures. Red. E. Udalska. Warszawa-Londyn 1997, s. 263-271.
 17. Karina Banaszkiewicz: Trzy wynalazki, dwie generacje obrazu i jedna estetyka? W: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. Red. M. Hopfinger. Wydawnictwo IBL, Warszawa 1997, s. 233 –240.
 18. Karina Banaszkiewicz: Czy warto ocalić koncepcję człowieka racjonalnego? W: Estetyczne przestrzenie współczesności. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Polska Akademia Nauk, Warszawa 1996, s. 62-77.
 19. Karina Banaszkiewicz: O człowieku uniwersalnym, człowieku kontekstu i reklamie telewizyjnej. W: Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej. Red. A. Gwóźdź. Szumacher, Kielce 1994, s. 103-121.
 20. Karina Banaszkiewicz: Telewizja, widz i „Starsi Panowie”. W: Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych. Red. E. Kosowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, s. 121-135.
 21. Karina Banaszkiewicz: Być gangsterem. W: Kino gatunków. Red. A. Helman. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1991, s. 131-147.
 22. Karina Banaszkiewicz: Kategoria spójności we francuskich badaniach nad filmem. W: Autor – Film – Odbiorca. Red. A. Helman. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1991, s. 28-37.
 23. Karina Banaszkiewicz: Bohater jako konwencja systemu audiowizualnego. W: Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy, Red. T. Kłak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991, s. 115-129.
 24. Karina Banaszkiewicz: Lektura a krytyka filmowa. W: Film. Krytyka i estetyka, Red. J. Trzynadlowski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1991, s. 63-73.
 25. Karina Banaszkiewicz: Wewnątrz zasady przyjemności. W: Film w kulturze. Wokół kategorii instytucji kinematograficznej. Red. I. Opacki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991, s. 112-120.
 26. Karina Banaszkiewicz: O pewnej praktyce telewizyjnej – w stronę form parainformacyjnych. W: Między obrazem a narracją. Szkice z teorii telewizji. Red. A. Gwóźdź. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1990, s. 85-96.
 27. Karina Banaszkiewicz: Kinezyka filmu czy kinezyka w filmie? W: Kino: Gest-ciało-ruch. Film w perspektywie systemów komunikowania niewerbalnego. Red. A. Gwóźdź. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1990, s. 102-113.
 28. Karina Banaszkiewicz: Warunki spójności dyskursu filmowego. W: Estetyka i struktura dzieła filmowego. Red. J. Trzynadlowski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1987, s. 201-225.
 29. Karina Banaszkiewicz: Film jako dyskurs. W: Dzieło filmowe – zagadnienia interpretacji. Red. J. Trzynadlowski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1987, s. 39-55.

 

Inne publikacje

 1. Karina Banaszkiewicz (tłumaczenie z języka francuskiego): Roger Odin: semiopragmatyce kina. W: Panorama współczesnej myśli filmowej. Red. A. Helman, Universitas, Kraków 1992, s. 157-171.
 2. Karina Banaszkiewicz (tłumaczenie z języka francuskiego): Emilio Garroni: Język werbalny i elementy niewerbalne w przekazie filmowym i telewizyjnym. W: Panorama współczesnej myśli filmowej. Red. Alicja Helman, Universitas, Kraków 1992, s. 33-54.

 

Granty

Tytuł: Krajobraz kulturowy

Nr grantu: 2011/01/B/HS1/01728

Narodowe Centrum Nauki

Kierownik grantu: prof. dr hab. Beata Frydryczak

Udział: dr hab. Karina Banaszkiewicz

 

Tytuł: Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX w. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania

Nr grantu: 2012/06/A/HS2/00252

Narodowe Centrum Nauki

Kierownik grantu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki

Udział: dr hab. Karina Banaszkiewicz

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 

 • od 2002 – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polska, funkcje: 2017 przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie PTK, 2016-2017 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Katowickiego PTK,
 • od 2015 – Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Polska, funkcje: 2016 członek Komisji Rewizyjnej w Śląskim Oddziale PTBFM,
 • od 2000 – International Association for Aesthetics.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

 • metodologia nauk humanistycznych (Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ),
 • metodologia badań nad filmem i mediami,
 • antropologia mediów,
 • antropologia widza,
 • wykład monograficzny (Antropologia przestrzeni i krajobrazów medialnych; Antropologia mediów i komunikacji; Media jako narzędzia marketingu Humanistycznego; Biografia i autobiografia jako tekst kulturowy),
 • seminarium magisterskie,
 • teoria filmu i nowych mediów,
 • historia sztuk widowiskowych,
 • gatunki w nowych mediach,
 • film i nowe media w kulturze.