JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Justyna Budzik

dr Justyna Hanna Budzik

e-mail: justyna.budzik (at) us.edu.pl

http://www.lekcjeofilmie.pl/

https://silesian.academia.edu/JustynaHannaBudzik

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • edukacja filmowa,
 • edukacja fotograficzna,
 • krytyka etyczna,
 • archeologia mediów,
  współczesne kino polskie,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • wykorzystanie filmu w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Doktorat

2012 — Sensorium kina. Ku antropologii doznania kinematograficznego, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Magisterium

2008 — Gry z architekturą i przestrzenią miasta w projekcjach publicznych Krzysztofa Wodiczki, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje 

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 

 1. Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk. Red. Justyna Hanna Budzik, Ilona Copik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 218.
 2. Justyna Hanna Budzik: Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii medialnych cudów.  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 204.
 3. Justyna Budzik: Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina. Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012, ss. 174.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 

 1. Kino z ducha triku, „Kwartalnik Filmowy” nr 99, 2017, red. Justyna Budzik (współredaktor: Andrzej Gwóźdź).
 2. Justyna Hanna Budzik: (Re)konstrukcja rodzinnej historii. Fotograficzny błąd w funkcji triku, „Kwartalnik Filmowy” nr 99, 2017, s. 93-99.
 3. Justyna Hanna Budzik (współautorka: Ewa Ogłoza): Inspiracje Andersenem (i nie tylko) – o wybranych obrazach i filmach Wilhelma Sasnala. W: Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej. Red. H. Ratuszna, M. Wiśniewska, V. Wróblewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 283-304.
 4. Justyna Hanna Budzik: Postawa magiczna i techniczna wobec mediów a kształcenie studentów dla filmu i przez film. W: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej: teorie i praktyki. Red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 48-57.
 5. Justyna Hanna Budzik: Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej: alternatywy dla modelu „przyliterackiego”. W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Tom 2. Red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, współpraca D. Jagodzińska i A. Zok-Smoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 503-515.
 6. Justyna Hanna Budzik: „W fotografii, zdaje się, nie będzie ze mnie »ludzi« (…)”. Zdzisława Beksińskiego przetwarzanie widzenia. W: Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych.  Red. J. Dziewit, M. Kołodziej, A. Pisarek, Grupa Kulturalna, Katowice 2016, s. 245-262.
 7. Justyna Hanna Budzik: Un triste na fotografiach Gisèle Freund. Portrety Waltera Benjamina w cieniu melancholii. W: Pomiędzy tożsamością a obrazem. Red. M. Markiewicz, A. Stronciwilk, P. Ziegler, Grupa Kulturalna, Katowice 2016, s. 69-85.
 8. Justyna Hanna Budzik: Spotkanie z fotografią – spotkanie z Innym. Inscenizowany portret z cyklu „White power” Anny Bedyńskiej. W: Człowiek i medium. Terapia-Rowój-(Auto)narracja. Red. A. Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2016, s. 33-48.
 9. Justyna Hanna Budzik (współautorka: Ewa Ogłoza): Album starych fotografii portretowych w erze cyfrowej: Wilhelm von Blandowski w oczach gimnazjalistów. W: (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne. Red. M. Karwatowska, B. Jarosz, Lublin 2015, s. 221-244.
 10. Justyna Hanna Budzik (współautorka: Ilona Copik): Wprowadzenie. W: Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 7-20.
 11. Justyna Hanna Budzik: Młody widz jako archeolog mediów: stare i nowe media w filmowej wersji baśni o Śnieżce Tarsema Singha. W: Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji. Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Red. M. Zalewska-Pawlak, P. Soszyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 215-230.
 12. Justyna Hanna Budzik: Filmowy gatunek peplum w edukacji szkolnej. W: Fundamenty czy fundamentalizmy? Antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole. Red. E. Jaskółowa, K. Biedrzycki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, s. 177-189.
 13. Justyna Hanna Budzik: W poszukiwaniu straconego (?) oryginału, „Kultura Współczesna” nr 2 (82), 2014, s. 202-208.
 14. Justyna Hanna Budzik: (Bez)ruch i cisza obrazu według JLG. „Kwartalnik Filmowy” nr 86, 2014, s. 212-216.
 15. Justyna Budzik: Źródło (nowej) historii kina: refleksje dydaktyczne na temat filmu „Hugo i jego wynalazek” Martina Scorsese. W: Cyfra a oryginał. Nowe źródło historii. Red. J. Jabłońska, M. Supruniuk, Filmoteka Narodowa, Warszawa 2014, s. 58-71.
 16. Justyna Budzik: Różnorodność narysowana na ekranie: Joann Sfar i Marc Chagall w filmowej opowieści o Kocie rabina. W: Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. Red. M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 209-221.
 17. Justyna Hanna Budzik (współautorka: Ewa Ogłoza): Pamięć w słowach i obrazach – o Zagładzie. W: Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu. Red. M. Sienko, Z. Budrewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 249-269.
 18. Justyna Budzik: Film w edukacji – różne praktyki adaptacyjne. Artystyczny plakat filmowy jako paratekst filmu. W: Adaptacje I. Język-literatura-sztuka. Red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 323-327.
 19. Justyna Budzik: Recenzja książki Witolda Bobińskiego „Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego”. W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Red. H. Synowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 20. Justyna Budzik: Trudne kontekstualizacje kina autorskiego: Wojciech Smarzowski w repertuarze dla cudzoziemców. W: Glottodydaktyka polonistyczna III Materiały z konferencji naukowej Stereotypy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Pobierowo, 21-22 maja 2012. Red. J. Ignatowicz-Skowrońska, M. Kobus, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 41-64.
 21. Justyna Budzik: „Kino nieme zabiera głos”: o archeologicznej eksploracji dawnych filmów. W: Kino, którego nie ma. Red. P. Zwierzchowski, D. Wierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

 

Inne publikacje

 1. Justyna Hanna Budzik: Plakat jako tekst kultury w szkolnej edukacji filmowej, „Język Polski w Liceum” nr 2, 2016/2017, s. 84-99.
 2. Justyna Hanna Budzik (tłumaczenie z języka francuskiego): Stéphane Tralongo, Flânerie, cielesność i film w music-hallu. Georges Méliès w świecie modernistycznych przyjemności miejskich, „Kwartalnik Filmowy” nr 99, 2017, s. 31-42.
 3. Justyna Hanna Budzik: Plac Zbawiciela, Senność, Wesele, Różyczka, Kanał, Cześć, Tereska, Quo vadis, Faraon, Wojaczek, Wino truskawkowe (hasła). W: A. Tambor, Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2012.

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • od 2014 – Network for European Cinema Studies, członkostwo,
 • od 2016 – Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Polska, członkostwo.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

 • edukacja medialna,
 • organizacja kultury i warsztaty animacji kultury,
 • archeologia mediów,
 • film w kulturze współczesnej,
 • historia kina polskiego,
 • w roku 2017/18 Fulbright Visiting Lecturer na University of Washington w Seattle, USA (Fulbright Slavic Award),
 • w roku 2016/17 lektorka języka polskiego w Institut national des langues et civilisations orientales w Paryżu, Francja.