JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Joanna Aleksandrowicz

dr Joanna Aleksandrowicz

 

rok urodzenia: 1981

e-mail: joannaleksandrowicz@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • kino i kultura hiszpańska,
 • kino azjatyckie,
 • kino Ameryki Łacińskiej,
 • adaptacja filmowa,
 • malarstwo w filmie,
 • historia sztuki,
 • komparatystyka kulturowa.

 

Stopnie i tytuły naukowe 

Doktorat

2010 – Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim, dziedzina nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Magisterium

2005 – Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 352.
 2. Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia. Wydawnictwo Rabid, Kraków 2008, ss. 160.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 

 1. Joanna Aleksandrowicz: Od robotnicy do gwiazdy flamenco. Metamorfozy Carmen w kinie hiszpańskim. „Kwartalnik Filmowy” nr 97‒98, 2017, s. 94‒112.
 2. Joanna Aleksandrowicz: Pejzaże wewnętrzne. Moja olśniewająca kariera według Miles Franklin i Gillian Armstrong. W: Od Banjo Patersona do Meliny Marchetty. Adaptacje literatury australijskiej. Red. Alicja Helman, Martyna Olszowska. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2017, s. 59–70.
 3. Joanna Aleksandrowicz: Pejzaże wyobrażone. Kraj Basków i Andaluzja w kinie hiszpańskim. W: Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 133–160.
 4. Joanna Aleksandrowicz: Portrety Brutusa i duchy Cezara. „Juliusz Cezar” Williama Shakespeare’a, Josepha Mankiewicza i Stuarta Burge’a. W: Lustra i echa. Filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare’a. Red. Olga Katafiasz. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 2017, s. 213‒234.
 5. Joanna Aleksandrowicz: Retornos fílmicos de Orfeo y Eurídice. „Scripta Classica” vol. 12, 2015, s. 167‒178.
 6. Joanna Aleksandrowicz: Dialog na ostrzu siekiery i oswajanie innego. Kraj Basków a kino hiszpańskie (1991–2014). „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4, 2015, s. 329‒344.
 7. Joanna Aleksandrowicz: Odcienie realizmu, odcienie spektaklu. Trzy twarze „Umrao Dźan Ady” Mirzy Muhammada Hadiego Ruswy. W: Od „Ramajany‟ do „Slumdoga‟. Filmowe adaptacje literatury indyjskiej. Red. Grażyna Stachówna, Tatiana Szurlej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 203‒218.
 8. Joanna Aleksandrowicz: Portret na pustym peronie. („Historia Piery” Marca Ferreriego). W: Kino Hanny Schygulli. Red. Andrzej Gwoźdź. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2015, s. 361–377.
 9. Joanna Aleksandrowicz: Yasujirō Ozu: poeta codzienności. W: Autorzy kina azjatyckiego II. Red. Agnieszka Kamrowska. EKRANy, Kraków 2015, s. 115–142.
 10. Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy polityką a kulturową tradycją. Kraj Basków w filmach Julia Medema. „Politeja” nr 31/1, 2014, s. 173–189.
 11. Joanna Aleksandrowicz: „Saturn” Goi – przeobrażenie mitu. „Transformacje” nr 1–2 (80–81), 2014, s. 110–129.
 12. Joanna Aleksandrowicz: „Saturno” de Goya. La transformación del mito. „Scripta Classica” vol. 10, 2013, s. 147−164.
 13. Joanna Aleksandrowicz: Malarskie adaptacje w kinie hiszpańskim. W: Adaptacje I. Język − literatura − sztuka. Red. Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madeja. Biblioteka Postscriptum Polonistycznego T. 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, s. 233−245.
 14. Joanna Aleksandrowicz: W labiryntach gatunkowych klisz. Od „Powieści dla kobiet” Michala Viewegha do „Mężczyzny idealnego” Filipa Renča. W: Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury. Red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Ewa Ciszewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 2013, s. 205−222.
 15. Joanna Aleksandrowicz: Od barwnej españolady do bólu cante jondo. Obrazy flamenco w kinie hiszpańskim. „Kultura Współczesna” nr 3 (69), 2011, s. 147 –165.
 16. Joanna Aleksandrowicz: Ślady na piasku. O „Los aires difíciles” Gerardo Herrero. W: Od Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Red. Alicja Helman, Kamila Żyto. Fundacja Kino, Warszawa 2011, s. 214–242.
 17. Joanna Aleksandrowicz: Miasto w palimpsestach wspomnień. O przeobrażeniach Hongkongu w kinie Wong Kar-Waia. „Transformacje” nr 1–2 (64–65), 2010, s. 180–195.
 18. Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy płótnem a ekranem. Śladami Goi w kinie hiszpańskim. „Kwartalnik Filmowy” nr 65, 2009, s. 96–116.
 19. Joanna Aleksandrowicz: Chłopak znad brzegu Gangesu i zimny drań. Podwójne życie Dona. W: Nie tylko Bollywood. Red. Grażyna Stachówna, Przemysław Piekarski. Ha!art, Kraków 2009, s. 343–370.

 

Granty

 

Tytuł: Analiza twórczości filmowej i nowych tendencji w kinie portugalskim lat 80. i 90. XX w.

Nazwa grantu / instytucja finansująca: Miniatura 1 / NCN

Kierownik: dr Joanna Aleksandrowicz

Czas realizacji: 2017–2018

 

Sprawowane funkcje

 • 2017–obecnie – opiekunka praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • komunikacja międzykulturowa,
 • kultura globalna – kultury lokalne,
 • komunikacja intermedialna,
 • reklama,
 • analiza przekazów reklamowych,
 • historia sztuki zachodniej,
 • historia sztuki starożytnej i średniowiecznej,
 • zabytki grecko-rzymskiego antyku,
 • kino Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej,
 • sztuka Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.