Joanna Aleksandrowicz

dr Joanna Aleksandrowicz

Rok urodzenia: 1981
e-mail: joannaleksandrowicz@gmail.com

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

kulturoznawstwo w Uniwersytecie Śląskim;

filmoznawstwo, historia sztuki i kulturoznawstwo dalekowschodnie w Uniwersytecie Jagiellońskim

Doktorat

Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim – wyróżnienie w konkursie Narodowego Centrum Kultury

Najważniejsze publikacje

 1. Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia. Wydawnictwo Rabid: Kraków 2008 [monografia autorska].
 2. Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim. Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego: Katowice 2012, s. 358 [monografia autorska].
 3. Od barwnej españolady do bólu cante jondo. Obrazy flamenco w kinie hiszpańskim. „Kultura Współczesna” 2011, nr 3 (69), s. 147–165.
 4. Ironiczna pocztówka. „Vicky Cristina Barcelona”. „Opcje” 2011, nr 1/2 (82/83), s. 88–91.
 5. Ślady na piasku. O „Los aires difíciles” Gerardo Herrero. W: Od Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Pod red. Alicji Helman i Kamili Żyto. Warszawa 2011, s. 214–242.
 6. Mroczne ogrody i opuszczone pałace. O Barcelonie w prozie Carlosa Ruiza Zafóna. „Opcje” 2010, nr 2 (79), s. 62–67.
 7. Miasto w palimpsestach wspomnień. O przeobrażeniach Hongkongu w kinie Wong Kar-Waia. „Transformacje” 2010, nr 1–2 (64–65), s. 180–195.
 8. Chłopak znad brzegu Gangesu i zimny drań. Podwójne życie Dona. W: Nie tylko Bollywood. Pod red. Grażyny Stachówny i Przemysława Piekarskiego. Kraków 2009, s. 343–370.
 9. Pomiędzy płótnem a ekranem. Śladami Goi w kinie hiszpańskim. „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 65, s. 96–116.
 10. Odcienie czerwieni. Od krwi do smugi światła. Od „Okrucieństw wojny” do „Tanga”. „Opcje” 2008, nr 1 (70), s. 16–20.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Filmoznawstwo
 • Komparatystyka kulturowa
 • Kultura iberyjska
 • Historia sztuki
 • Fotografia